SVDC - ADVIES IN CRISISBEHEERSING

Organisaties krijgen steeds meer te maken met calamiteiten, rampen en complexe crisissituaties. Gebeurtenissen die de bedrijfsvoering in ernstige mate verstoren en die veel impact hebben op uw personeel en/of op (logistieke) processen. Meestal dienen deze gebeurtenissen zich plotseling aan en moet u onder hoogspanning de crisissituatie proberen op te lossen door adequaat leiding te geven aan uw crisisorganisatie. Dat vereist kennis en kennissen. Daarvoor moet de vakbekwaamheid van de mensen in uw crisisorganisatie op peil zijn en dient u goede contacten te onderhouden met uw veiligheidspartners. Investeer in de voorbereiding. Dat betaalt zich uit als het daadwerkelijk misgaat.

                       

 

SVDC biedt u de helpende hand
 

Bij crisisbeheersing ligt de uitdaging op tactisch en strategisch niveau. Operationeel zit het doorgaans wel goed. SVDC kan u helpen en beschikt over expertise om risicoanalyses op te stellen, integrale crisisplannen te maken, opleidingen, trainingen en oefeningen te verzorgen voor crisisteams en het uitvoeren van een quick scan of uw crisisvoorbereiding effectief is. Wij toetsen daarbij aan een kwaliteitskader crisisbeheersing. Daarnaast organiseren wij met regelmaat verdiepende kennisbijeenkomsten die u helpen uw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau te tillen zoals masterclasses, seminars, kenniskringen en communicatietrainingen.  SVDC beschikt ook over een breed palet aan ervaren sprekers die u door onze tussenkomst kunt contracteren.

'If you fail to prepare, you prepare to fail'

Crisiscommunicatie is relatiecommunicatie en geen reputatiecommunicatie

'Onaangekondigde oefeningen zijn de beste manier om goed voorbereid te zijn op onverwachte crises'

'Bestuurders zijn geen crisismanagers: iets wat je zelden doet, doe je zelden goed'

186