Een hoopvolle mythologische vertelling over het coronavirus

Wanneer verantwoordelijke bestuurders zich in de coronacrisis slechts laten leiden door wetenschappelijke inzichten en adviezen gebaseerd op de ratio, dan vinden we niet de juiste oplossingen voor deze complexe problematiek.
Burgemeesters Ed van Thijn, Jan Mans en Bas Eenhoorn hebben zich in crisissituaties onderscheiden door op cruciale momenten in de besluitvorming af te wijken van de adviezen van ‘experts’. Hun leiderschapskompas werd daarbij sterk beïnvloed door intuïtie, fingerspitzengefühl, levenservaring en moed. Karaktereigenschappen die het verstand te boven gaan en gestoeld zijn op zielsbewust en geestelijk handelen.

Waarom deze geestesenergie zo buitengewoon belangrijk en complementair is aan de stoffelijke energie van kennis en wetenschap, leest u in deze mythologische vertelling ‘Open Up’ van Hans Siepel. Een bron van wijsheid waar we in deze onzekere en bizarre tijd inzicht, kracht, inspiratie en hoop uit kunnen putten.

Klik hier om 'Open up' (Nederlandse versie) te openen/lezen.
Klik hier om 'Open up' (Engelse versie) te openen/lezen.

26116