Boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom'

Continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden

De samenleving wordt onstuimiger. Complexe crisissituaties dienen zich aan zoals terrorisme, radicalisering, economische crisis, milieuvraagstukken, vluchtelingenproblematiek, infectieziekten, voedselveiligheid en digitale criminaliteit. Het openbaar bestuur en de operationele diensten spannen zich in deze veelal sluimerende en risicovolle situaties het hoofd te kunnen bieden.
Dat geldt in het bijzonder voor de ‘Witte Kolom’. De zorgsector krijgt als een van de eersten te maken  met de effecten van een crisis en zal snel adequate hulp moeten bieden aan de getroffenen. Zorginstellingen worden ook steeds vaker geconfronteerd met interne crisissituaties die de continuïteit van zorg nadelig beïnvloeden. De media berichten met regelmaat over branden, cybercrime, uitval nutsvoorzieningen, medische missers en integriteitskwesties. 

Professionals in de zorg moeten onder vrijwel alle omstandigheden hun werk goed (blijven) uitvoeren. Dat vergt naast kwaliteit van zorg een continue aandacht voor crisisbeheersing en veiligheid. Sinds begin deze eeuw is daar al veel aandacht aan besteed, onder meer dankzij een stimuleringsprogramma opleiden, trainen en oefenen (OTO) van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toch kan de kwaliteit nog verder verbeteren.
Dit boek reikt daartoe concrete handvatten met enerzijds een bundeling van waardevolle lessen uit (internationale) rampen en crisissituaties. Anderzijds richt het boek de schijnwerper op actuele veiligheidsrisico’s en verbetermaatregelen die de zorgsector kan nemen. Tien schrijvers hebben een deskundige bijdrage geleverd onder wie twee Belgische collegae met het verhaal over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel (Bekijk hier de uitzending van de Vlaamse zender Ring TV over het boek). Ook de ervaringen van de noodhulp tijdens de recente orkaanramp op het eiland Sint-Maarten (september 2017) zijn opgetekend in dit boek. Lees hier een van de publicaties over het boek.

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Graag bestel ik hierbij het boek Crisisbeheersing Witte Kolom Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer beogen met CRISISBEHEERSING WITTE KOLOM de aanpak van crisisbeheersing en veiligheid binnen de zorginstellingen in Nederland (en België) verder te professionaliseren. Het thema rechtvaardigt een prominente plaats op de bestuurlijke agenda, ook in overleg met de toezichtsorganen. Het boek is uitstekend te gebruiken in onderwijs- en kenniscentra. Ook het openbaar bestuur, overige veiligheidsdiensten, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen kunnen ons inziens veel inspiratie ontlenen aan dit boek. 

Hier leest u de informatie over de inhoud van het boek en de auteurs. Het boek is op 31 januari 2018 tijdens een seminar gepresenteerd, waarbij alle auteurs  persoonlijk hun hoofdstuk hebben toegelicht. Klik hier voor het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst.

Het boek is te bestellen via onderstaand bestelformulier. De prijs van het boek is € 32,50 excl. BTW en excl. verzend-/administratiekosten (de verzendkosten naar België zijn hoger). 
                                                                 

26107