Visitatie crisisbeheersing

Visitatie crisisbeheersing (acute) zorginstellingen

SVDC heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de voorbereiding en uitvoering van intercollegiale visitaties bij zorginstellingen.
Dit om te beoordelen of de mate van voorbereiding op rampen en crisissituaties voldoet aan de normen zoals opgenomen in het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0 (Landelijk Netwerk Acute Zorg).
Inmiddels zijn visitaties uitgevoerd in de regio’s Utrecht, Brabant, Limburg en Zuidwest Nederland. 

Met een integrale aanpak draagt SVDC zorg voor de samenstelling van een kwalitatief hoogwaardige commissie, het bestuderen van alle relevante informatie, het voeren van interviews met verantwoordelijke functionarissen en het opstellen van een visitatierapport. Dit alles binnen een tijdsbestek van enkele weken. Met de inhoud van het rapport is de zorginstelling in staat knelpunten op te lossen en blinde vlekken alsnog in te vullen, met als oogmerk aantoonbaar voorbereid te zijn op rampen en crises.

Voor meer achtergrondinformatie en het plannen van een visitatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan Ludden (gludden@svdc.nl)

26110