Consultancy

Maatwerk
 

In de consultancy richt SVDC zich primair op het tactische en strategische niveau. Tot de belangrijkste activiteiten behoren:

  • Ontwikkelen van een visie op crisisbeheersing
  • Het formuleren van beleid op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid
  • Uitvoering van een quickscan of uw organisatie crisisbestendig is
  • Het opstellen van integrale risicoanalyses
  • Het maken van crisis- en opleidingsplannen
  • Ondersteuning leveren tijdens een ramp- of crisissituatie
  • Het evalueren van een ramp- of crisissituatie

Voor een passend advies met betrekking tot uw organisatie kunt u direct contact opnemen.

                                     

Quick scan crisisbeheersing onderwijs
     


In samenwerking met Floru Consultancy heeft SVDC een Quick scan crisisbeheersing voor de onderwijssector ontwikkeld. Met deze scan kan de onderwijsinstelling binnen mum van tijd een beeld krijgen in hoeverre men goed is voorbereid op rampen- en crisissituaties. Een team van drie deskundigen bestudeert uw crisisdocumentatie, houdt met enkele sleutelfunctionarissen uit uw organisatie interviews en stelt aan de hand van een vragenlijst binnen enkele weken een Quick scan rapport op. Dit rapport biedt u dan concrete handvatten om de crisisbeheersingsorganisatie binnen uw onderwijsinstelling naar een hoger niveau te tillen. Een praktijktoets van deze Quick scan bij een van de onderwijsinstellingen in Nederland heeft een zeer positief resultaat getoond. Voor meer achtergrondinformatie over de aanpak en de prijsstelling van deze Quick scan klikt u hier

193