Raad van Advies

In de Raad van Advies hebben ervaringsdeskundigen zitting met veel kennis vanuit de crisispraktijk.
Zij adviseren SVDC over de koers, inhoud en bedrijfsvoering.

Doen we de juiste dingen goed op het juiste moment? 
Een kritische analyse van actuele ontwikkelingen en toekomstvisie staan hierbij centraal.

Hiernaast maakt u kennis met de leden van de Raad van Advies.

 

 Drs. H.B. (Bas) Eenhoorn

 Voormalig burgemeester in tal van gemeenten
 Zelfstandig adviseur voor strategische vraagstukken in het openbaar bestuur

 

 Prof.dr. R. (Rob) de Wijk

 Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies HCSS
 Deskundig op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken

 Prof.dr. P.L.J. (Peter) Bos

 Bijzonder hoogleraar 'Militaire aspecten van Crisisbeheersing en Nationale   Veiligheid' aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Lid van het bestuur van
 het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

 

203