Raad van Advies

In de Raad van Advies hebben ervaringsdeskundigen zitting met veel kennis vanuit de crisispraktijk.
Zij adviseren SVDC over de koers, inhoud en bedrijfsvoering.

Doen we de juiste dingen goed op het juiste moment? 
Een kritische analyse van actuele ontwikkelingen en toekomstvisie staan hierbij centraal.

Hiernaast maakt u kennis met de leden van de Raad van Advies.

 

 Drs. H.B. (Bas) Eenhoorn

 Voormalig burgemeester in tal van gemeenten
 Zelfstandig adviseur voor strategische vraagstukken in het openbaar bestuur

 

 Prof.dr. R. (Rob) de Wijk

 Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies HCSS
 Deskundig op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken

 Dr. P.L.J. (Peter) Bos

Crisis-expert op gemeentelijk, regionaal en rijksniveau, vm bijzonder hoogleraar ‘militaire aspecten van crisisbeheersing en nationale veiligheid’ Nederlandse
Defensie Academie  

 

203