Portfolio

Op deze pagina een kleine selectie van diverse opdrachten.

ZORGSECTOR

Impressie van opdrachten

 • Visitaties crisisorganisatie bij diverse ziekenhuizen/zorginstellingen
 • Projectleider grote oefeningen waaronder Zeeuwse Koorts en Hollandse Griep
 • Evaluatierapport aanpak coronacrisis voor diverse zorginstellingen (huisartsencoöperaties/ggz instellingen/zorggroepen/ziekenhuizen)
 • Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders/leden crisisbeleidsteams (klik hier voor actueel overzicht reeds deelgenomen organisaties)

Organisaties o.a.

 • Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
 • Bavo Europoort (Antes)
 • Bravis Ziekenhuis
 • Dichterbij Gehandicaptenzorg
 • Eurocept Homecare
 • GHOR Zeeland
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Huisartsenzorg Zeeland
 • Ipse de Bruggen
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Julius Academy UMC Utrecht
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Netwerk Acute Zorg Brabant
 • Netwerk Acute Zorg Limburg
 • Oktober Ouderenzorg
 • Regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland
 • Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord Brabant
 • ROAZ Zuid West Nederland
 • Surplus Ouderenzorg
 • Traumacentrum Midden-Nederland
 • Traumacentrum Zuidwest-Nederland
 • Zeeuwse Zorginstellingen
 • Zeeuwse Huisartsen Coöperatie
 • Zorggroep Noordwest Veluwe

ONDERWIJSSECTOR 

Impressie van opdrachten

 • Uitvoeren van quickscan crisisbeheersing voor tal van onderwijsinstellingen
 • Incompanytrainingen/-oefeningen voor crisisteams
 • Regionale/landelijke kenniskringen crisisbeheersing
 • Organisatie Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders onderwijssector, 2x per jaar
 • Organisatie Seminar crisisbeheersing in het onderwijs, ieder jaar
 • Opstellen integraal crisisplan
 • Beleidsnota voor o.a. radicalisering/schoolshootings
 • Docent crisisbeheersing
 • Advies op tactisch & strategisch niveau

Organisaties o.a.

 • Alfa College Groningen
 • Almere College Kampen/Dronten
 • DevelsteinCollege
 • Docent crisisbeheersing Bestuurs Academie Nederland
 • Dynamiek Scholengroep
 • Gemeenten Amstelveen/Aalsmeer: Seminar crisisbeheersing voor regionale onderwijssector en veiligheidspartners
 • Hogeschool Rotterdam: Doceren colleges minor 'Minor or Major Disaster'
 • Koraal Onderwijs Brabant (20 scholen)
 • Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 • SOBA Security Opleidingen
 • Stenden College Leeuwarden
 • Stichting PCPO de Vier Winden
 • Stichting Trevianum
 • Vista College

 

OVERHEID

Impressie van opdrachten

 • Organisatie van vele Masterclasses Crisismanagement alsmede symposia, seminars, kenniskringen op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid.
 • Voorzitter en lid van diverse visitatiecommissies Crisisbeheersing van zorginstellingen in Nederland.
 • Organisatie incompanytraining 'Bestuurlijk Leiderschap & Crisiscommunicatie' voor tal van bedrijven/organisaties

Organisaties o.a.

 • Brandweer Nederland
 • Defensie
 • Gemeente Hellevoetsluis
 • KVNRO
 • RD4 Afvalverwerkingsbedrijf Limburg-Zuid
 • Rijkswaterstaat Oost Nederland
 • The Hague Security Delta
 • TMO/Voyager
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Veiligheidsregio Zeeland-afd. GHOR
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid

      

 
                                           
 

            

198