Portfolio

ZORGSECTOR

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Masterclass Crisisbeheersing bestuurders en leden crisisbeleidsteams
Julius Academy UMC Utrecht
Nationaal Spoedzorg Congres
Masterclasses Crisisbeheersing bestuurders en leden crisisbeleidsteams zorginstellingen
Landelijk Netwerk Acute Zorg
Werkgroep Landelijk Project Opleiden Trainen en Oefenen
Netwerk Acute Zorg Brabant
Crisisbeheersing, Opleiden Trainen en Oefenen
Netwerk Acute Zorg Limburg
Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie
Traumacentrum Midden Nederland
Crisisbeheersing, Opleiden Trainen en Oefenen
UMC Utrecht
Calamiteitenweek
Zorgsector Nederland
Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders/
leden crisisbeleidsteams (klik hier voor actueel overzicht van reeds deelgenomen organisaties)

ONDERWIJSSECTOR 

Algemeen: 
- Uitvoeren van quickscan crisisbeheersing voor tal van
   onderwijsinstellingen
- Incompanytrainingen/-oefeningen voor crisisteams
- Regionale/landelijke kenniskringen crisisbeheersing
Specifiek o.a.:
- Stenden College Leeuwarden: beleidsnota
   radicalisering/schoolshootings
- Alfa College Groningen: training crisisteam
- Almere College Kampen/Dronten: Integraal Crisisplan
- Koraal Onderwijs Brabant (20 scholen): Integraal Crisisplan
- Hogeschool Rotterdam: Doceren colleges minor 'Minor or Major
  Disaster'

            

DEFENSIE/BRANDWEER/VEILIGHEIDSREGIO'S/GEMEENTEN/RIJKSWATERSTAAT OOST

Brandweer Nederland
Invoeren verbeterd materieelbeheersysteem
Defensie
Werving, selectie en opleiding reservistenpoule crisisbeheersing en rampenbestrijding
Initiator en organisator congressen civiel/militaire samenwerking in de nationale veiligheid voor de KVNRO
Gemeente Hellevoetsluis
Senior Adviseur Integrale Veiligheid
Rijkswaterstaat Oost
Trainer/Adviseur/Projectleider themabijeenkomsten crisisbeheersing
The Hague Security Delta
Lid van de strategische adviesraad
TMO/Voyager
Deelprojectleider oefeningen Waterproof (TMO) en Rainbow/lid oefenstaf Voyager
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Programmamanager Externe Veiligheid & Risiscobeheersing

Overig
Organisatie van vele Masterclasses Crisismanagement alsmede symposia, seminars, kenniskringen op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Voorzitter en lid van diverse visitatiecommissies Crisisbeheersing van zorginstellingen in Nederland

              

 

                         

198