Portfolio

ZORGSECTOR

Acute Zorg Netwerk Noord Nederland
Masterclass Crisisbeheersing bestuurders en leden crisisbeleidsteams

Julius Academy UMC Utrecht
Nationaal Spoedzorg Congres
Masterclasses Crisisbeheersing bestuurders en leden crisisbeleidsteams zorginstellingen

Landelijk Netwerk Acute Zorg
Werkgroep Landelijk Project OTO

Netwerk Acute Zorg Brabant
Crisisbeheersing, Opleiden, Trainen en Oefenen

Netwerk Acute Zorg Limburg
Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie

Traumacentrum Midden Nederland
Crisisbeheersing, Opleiden, trainen en Oefenen

UMC Utrecht
Calamiteitenweek

Overig
Organisatie van vele Masterclasses Crisismanagement alsmede symposia, seminars, kenniskringen op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Voorzitter en lid van diverse visitatiecommissies Crisisbeheersing van zorginstellingen in Nederland

DEFENSIE/BRANDWEER/VEILIGHEIDSREGIO'S/GEMEENTEN/RIJKSWATERSTAAT OOST

Brandweer Nederland
Invoeren verbeterd materieelbeheersysteem

Defensie
Werving, selectie en opleiding reservistenpoule crisisbeheersing en rampenbestrijding

Gemeente Hellevoetsluis
Senior Adviseur Integrale Veiligheid

Rijkswaterstaat Oost
Trainer/Adviseur themabijeenkomsten

The Hague Security Delta
Lid van de strategische adviesraad

TMO/Voyager
Deelprojectleider oefeningen Waterproof (TMO) en Rainbow/lid oefenstaf Voyager

Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Programmamanager Externe Veiligheid & Risiscobeheersing

198