Portfolio

Op deze pagina een kleine selectie van diverse opdrachten en Linkedin

ZORGSECTOR

Algemeen
- Visitaties crisisorganisatie bij diverse ziekenhuizen/zorginstellingen
- Evaluatierapport aanpak coronacrisis voor diverse zorginstellingen
  (huisartsensco√∂peraties/ggz instellingen/zorggroepen)
- Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders/
   leden crisisbeleidsteams (klik hier voor overzicht reeds deelgenomen organisaties)

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Masterclass Crisisbeheersing bestuurders en leden crisisbeleidsteams
Julius Academy UMC Utrecht
Nationaal Spoedzorg Congres
Masterclasses Crisisbeheersing bestuurders en leden crisisbeleidsteams zorginstellingen
Landelijk Netwerk Acute Zorg
Werkgroep Landelijk Project Opleiden Trainen en Oefenen
Netwerk Acute Zorg Brabant
Crisisbeheersing, Opleiden Trainen en Oefenen
Netwerk Acute Zorg Limburg
Versterkingsprogramma Crisiscommunicatie
Regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland
Projectleider sectorale ketenoefening 'Hollandse Griep' 
Traumacentrum Midden Nederland
Crisisbeheersing, Opleiden Trainen en Oefenen
UMC Utrecht
Calamiteitenweek
Zeeuwse Zorginstellingen
Projectleider ketenoefening 'Zeeuwse koorts'
Zeeuwse Huisartsen Cooperatie
Crisismanagement
Zorgsector Nederland
Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders/
leden crisisbeleidsteams (klik hier voor overzicht reeds deelgenomen organisaties)

ONDERWIJSSECTOR 

Algemeen: 
- Uitvoeren van quickscan crisisbeheersing voor tal van
   onderwijsinstellingen
- Incompanytrainingen/-oefeningen voor crisisteams
- Regionale/landelijke kenniskringen crisisbeheersing
- Organisatie Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders 
   onderwijssector, 2x per jaar
- Organisatie Seminar crisisbeheersing in het onderwijs, ieder jaar

Specifiek o.a.:
- Stenden College Leeuwarden: beleidsnota
   radicalisering/schoolshootings
- Docent crisisbeheersing Bestuurs Academie Nederland
- Alfa College Groningen: training crisisteam
- Almere College Kampen/Dronten: Integraal Crisisplan
- Koraal Onderwijs Brabant (20 scholen): Integraal Crisisplan
- Hogeschool Rotterdam: Doceren colleges minor 'Minor or Major
  Disaster'
- Stichting Trevianum: advies op tactisch & strategisch niveau
- Gemeenten Amstelveen/Aalsmeer: Seminar crisisbeheersing voor
  regionale onderwijssector en veiligheidspartners   
- Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden: Integraal crisisplan

 

 

DEFENSIE/BRANDWEER/VEILIGHEIDSREGIO'S/GEMEENTEN/RIJKSWATERSTAAT OOST

Brandweer Nederland
Invoeren verbeterd materieelbeheersysteem
Defensie
Werving, selectie en opleiding reservistenpoule crisisbeheersing en rampenbestrijding
Initiator en organisator congressen civiel/militaire samenwerking in de nationale veiligheid voor de KVNRO
Gemeente Hellevoetsluis
Senior Adviseur Integrale Veiligheid
KVNRO
Mede organisator symposia met thema's o.a. veiligheid en crisisbeheersing
Rijkswaterstaat Oost
Trainer/Adviseur/Projectleider themabijeenkomsten crisisbeheersing
The Hague Security Delta
Lid van de strategische adviesraad
TMO/Voyager
Deelprojectleider oefeningen Waterproof (TMO) en Rainbow/lid oefenstaf Voyager
Veiligheidsregio Zeeland-afd. GHOR
Themabijeenkomsten crisisbeheersing voor bestuurders Zeeuwse zorgsector
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Programmamanager Externe Veiligheid & Risiscobeheersing

Overig
Organisatie van vele Masterclasses Crisismanagement alsmede symposia, seminars, kenniskringen op het gebied van crisisbeheersing en integrale veiligheid.
Voorzitter en lid van diverse visitatiecommissies Crisisbeheersing van zorginstellingen in Nederland.
Organisatie incompanytraining 'Bestuurlijk Leiderschap & Crisiscommunicatie' voor tal van bedrijven/organisaties

           

            

198