Opleiden, trainen, oefenen

SVDC heeft passie voor crisisbeheersing. Vanuit onze betrokkenheid bij dit onderwerp willen wij onze klanten helpen te verbeteren en te professionaliseren. Wij zoeken niet naar een schuldige als er iets mis gaat, maar naar lessen die we met elkaar kunnen leren. Vanuit een veilige setting bereiden wij uw organisatie voor op een mogelijke ramp- of crisissituatie.

Opleiden

Al jaren organiseert SVDC hooggewaardeerde masterclasses, congressen, seminars en kenniskringen. Wij organiseren zelf deze themabijeenkomsten rond actuele ontwikkelingen in veiligheid en crisisbeheersing. Via deze link krijgt u een indruk van de diverse bijeenkomsten.

Maar we doen dit ook in opdracht van klanten in de publieke, onderwijs- en zorgsector incompany. SVDC beschikt over een uitgebreid netwerk van professionale sprekers die u via ons kunt inzetten, zie sprekerspoule.

Trainen en oefenen

In de praktijk zien wij dat het bij trainen en oefenen vaak gaat om het afvinken van lijstjes. Daarmee wordt aangetoond dat aan de eisen is voldaan. Maar wordt uw organisatie daar écht beter van? Wij helpen u zodanig realistisch te trainen en te oefenen, dat uw organisatie vakkundig is voorbereid op een crisis. 

Wij organiseren trainingen en oefeningen op de schaal die u wenst, in combinatie met de leerdoelen die wij van tevoren vaststellen. Wij trainen en oefenen afdelingen, (crisis)organisaties en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

 Cartoon: Peter Koch Stripstudio.nl

Evaluatie

Wilt u een scherpe analyse van uw oefening? Of wilt u een evaluatie van een crisis die zich heeft voorgedaan? Schakel dan SVDC in.

Aan de hand van onze nauwkeurige observatie, interviews met betrokkenen bij een crisis en onze scherpzinnige analyse reiken wij u verbeterperspectieven aan. Vervolgens implementeren wij die samen u in de bestaande processen en procedures. Zo verbetert u telkens weer uw organisatie en komt u beter beslagen ten ijs.      

192