Evaluatie coronacrisis

Leren van een crisis

Tijdens de huidige coronacrisis wordt er, onder andere vanuit de gezondheidszorg, veelvuldig een beroep gedaan op onze expertise, kennis en ervaring.

Wij hebben inmiddels, tot volle tevredenheid, voor een aantal relaties (waaronder huisartsenzorg, gehandicaptenzorg en de VVT-sector) een evaluatie van de coronacrisis mogen uitvoeren.

Kernvragen daarbij waren:

  • Was de zorginstelling voldoende voorbereid op een pandemie?
  • Hoe heeft de crisisorganisatie gefunctioneerd en welke fundamentele verbetermaatregelen dienen er te worden ge├»mplementeerd om voor de (nabije) toekomst beter voorbereid te zijn op complexe crisissituaties in het algemeen en een pandemie in het bijzonder.

Daarbij is getoetst aan de normen zoals die in het Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ zijn geformuleerd.

Op basis van dossierstudie, diepte interviews met sleutelfunctionarissen en digitale vragenlijsten is er binnen vijf weken een evaluatierapport voor opdrachtgevers opgesteld.
Wellicht is er binnen uw organisatie ook behoefte ontstaan om deze intense periode te (gaan) evalueren en heeft u daarbij externe ondersteuning nodig.

Mocht dat het geval zijn, dan kunnen wij een passend voorstel aan u voorleggen. Dat geldt overigens niet alleen voor een evaluatie van de coronacrisis, maar bijvoorbeeld ook voor het opstellen van een professioneel integraal crisisplan voor uw organisatie.

U kunt daartoe contact opnemen met Gert-Jan Ludden via gludden@svdc.nl of 06-51817733.

26122