Boek 'Corona onthult systeemcrisis'

Een ontluistering voor de samenleving

Onlangs is ons nieuwe boek Corona onthult systeemcrisis, een ontluistering voor de samenleving verschenen.

Met verontwaardiging hebben velen het parlementaire onderzoek over de toeslagenaffaire gevolgd. Wat communiceert dit schouwspel? Een onthutsend beeld van een zieke, egocentrische bestuurs- en politieke cultuur, waarin belangen van burgers en samenleving tot een voetnoot zijn gedegradeerd. Helaas staat deze kwestie niet op zich. Tal van eerdere (parlementaire) onderzoeken laten eenzelfde beeld zien, waar tunnelvisies, oog voor de eigen reputatie, machtspolitiek en een amorele ambtelijke taal hoofdrolspelers zijn. Het lijkt erop dat in deze institutionele werkelijkheid de samenlevingsbelangen geheel zijn ondergesneeuwd. De menselijke maat is nagenoeg verdwenen. Wat deze bestuurscultuur tot een groot samenlevingsprobleem maakt, is dat dezelfde egocentrische mechanismen ook het crisismanagement van de overheid hebben geïnfecteerd. Met groot menselijk leed als gevolg. De slachtoffers van de kredietcrisis, de Q-koorts, de aardbevingsproblematiek en de vluchtelingencrisis kunnen daarover meepraten. Zelfs effectief crisismanagement, zo moet de conclusie zijn, is vermorzeld in de mallemolen van politiek en bestuur en daarmee niet meer dienstbaar aan de samenleving. Het politieke crisismanagement van de coronacrisis is daarop geen uitzondering. Het heeft onmiskenbaar duidelijk gemaakt dat de institutionele spelers niet of onvoldoende leveren. In dit boek wordt aangetoond dat dit naar een dieperliggend probleem verwijst: dat van een institutionele werkelijkheid die meer kapot maakt dan de samenleving lief is. We kunnen spreken van een existentiële systeemcrisis, die niet met wat lichte reparatiewerkzaamheden opgelost kan worden. Er is meer nodig: een radicaal andere aanpak en filosofie om de stap van het institutioneel naar het menselijk crisismanagement te zetten. Dit boek neemt de lezer mee op deze transitiereis.  

AANMELD-/BESTELFORMULIER

 

Is uw belangstelling gewekt? Het boek is te bestellen via onderstaand bestelformulier. Vult u daarbij het door u gewenste aantal in. 

Prijs:
Per stuk € 19,50 exclusief 9% btw en verzendkosten tot een aantal van 10 stuks
Per stuk € 17,50 exclusief 9% btw en verzendkosten bij een aantal van meer dan 10 en tot een aantal van 25 stuks
Per stuk € 15,00 exclusief 9% btw en verzendkosten bij een aantal van meer dan 25 tot een aantal van 50 stuks
Per stuk € 12,50 exclusief 9% btw en verzendkosten bij een aantal van meer dan 50 stuks

           

Hier leest u een van de publicaties (Platform O(verheid) die over die boek zijn verschenen in de media

26117