Seminar 'Meer grip op crisis'

Ervaringen en lessen van deskundigen

dinsdag 25 juni 2024

Crisisbeheersing wordt steeds complexer en vraagt van toezichthouders, bestuurders, operationeel leiders en verantwoordelijke functionarissen steeds meer kennis(sen), vaardigheden en leiderschap. Het leren en delen van ervaringen uit rampen en crises is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Daarom organiseren wij op dinsdagmiddag 25 juni een seminar waarbij vijf deskundigen actuele en specifieke thema’s gaan belichten. Het seminar wordt hybride georganiseerd. Deelnemers kunnen fysiek of online deze bijeenkomst bijwonen.

Het programma leest u hiernaast en hier in pdf

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Klik hier voor de routebeschrijving.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. 

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. 

Doelgroep
De bijeenkomst staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die rampenbestrijding, crisisbeheersing en/of integrale veiligheid in portefeuille hebben alsmede andere belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

Vakliteratuur
Alle fysiek aanwezige deelnemers ontvangen na binnenkomst een gratis exemplaar van het boekje ’Meer grip op crisis'. Hier leest u meer over dit boek. Deelnemers kunnen ook het boek ‘Grip op Crisis’ en 'Crisisbeheersing waardevolle lessen’ tegen gereduceerd tarief (50% korting) bestellen.  
De boeken liggen dan op 25 juni bij de ontvangsttafel voor u klaar.

Cartoons
Tijdens dit seminar zal Peter Koch weer mooie cartoons maken die na afloop digitaal beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling.
De kosten voor fysieke deelname bedragen € 225 p.p. (incl. lunch en boek, excl. btw). 
Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 185 p.p. (incl. lunch en boek, excl. btw). Iedere inschrijving dient wel separaat aangemeld te worden.
Online deelname
Onze vaste en vertrouwde partner Easylivestream zal het programma weer (live) streamen dus u kunt het programma ook online volgen. De kosten bedragen € 110 excl. btw p.p. 
Bij online deelname ontvangt u geen gratis exemplaar van het boekje Meer Grip op Crisis. Uiteraard kunt u deze (net als de andere twee vermelde boeken) wel bestellen, in dat geval worden de verzend-en administratiekosten additioneel in rekening gebracht.

Na inschrijving voor deelname ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 55 excl. btw p.p. in rekening gebracht. 

Annuleren
Bij annulering vóór 25 mei 2024 brengen wij € 55 aan administratiekosten in rekening.
Bij annulering na 25 mei 2024 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk, via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl
 

Programma*

11.30 - 12.20 u Ontvangst met lunch    
12.20 - 12.30 u

Opening en welkom
SVDC - Gert-Jan Ludden (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.20 u

De kracht van leiderschap (achter je liggen de lessen en voor je de kansen)

Ray Klaassens (via video) (oud Commando en boegbeeld TV-serie Kamp van Koningsbrugge)
Onno van Boven (oprichter/eigenaar Triangular Group B.V.)

 

Ray Klaassens.png
Onno van Boven_ontv.foto_website.png
 
13.25 - 14.05 u

Grip op Onbegrip
Joke van der Meulen (Expert Verward Gedrag met familie-ervaringsdeskundigheid)

 
14.05 - 14.45 u

Een atypische crisis uit het verleden die zich in het heden openbaart
Peter Jue (Bestuurder Alrijne Zorggroep) 

 
14.45 - 15.15 u Pauze    
15.15 - 15.55 u

Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2)
Luc Dietz (Hoofd Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum)

Aantekening 2024-02-06 102022_L. Dietz_bew.png  
16.00 - 16.45 u

Van Mondig naar Moedig 
Ton Rombouts (Politicus en oud-burgemeester Gemeente Den Bosch)

 
16.45 - 17.00 u Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter    
17.00 - 18.30 u Drankje en additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)    

*door onvoorziene omstandigheden/overmacht is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd moet worden

Korte toelichting onderwerpen

Ray Klaassens en Onno van Boven
Bij crisismanagement draait het om leiderschap in buitengewone omstandigheden. Een niet te onderschatten vaardigheid, omdat het in de praktijk op dit punt vaak misgaat. Als spreker hebben wij uitgenodigd Ray Klaassens, gerenommeerd hoofdinstructeur van het TV Programma ‘Kamp van Koningsbrugge’. Zijn directe en eerlijke stijl kenmerkt ook zijn inspirerende sessies over leiderschap. Met zijn unieke ervaring als leider binnen de Special Forces, confronteert en inspireert Ray, waarbij zijn gevleugelde uitspraken als "je bent wat je doet" en "karakter is wat overblijft als niemand kijkt" diepgang krijgen door zijn eigen menselijke ervaringen. Zijn prikkelende aanpak zet toehoorders op het puntje van hun stoel en nodigt deelnemers uit tot eerlijke gesprekken met zichzelf en elkaar.

Joke van der Meulen
De problematiek van personen met verward (onbegrepen) gedrag neemt alsmaar toe binnen onze samenleving. Een grote uitdaging voor gemeenten, hulpverleners, politie, justitie en GGZ Nederland. Er zijn tal van samenwerkingsverbanden zoals de regionale zorg- en veiligheidshuizen die proberen de gecoördineerde aanpak te verbeteren. Momenteel is er ook een Rijksprogramma Grip op Onbegrip gestart, dat ondersteuning biedt aan de regio's. Joke van der Meulen zal als Expert Verward Gedrag toelichten voor welke uitdagingen de maatschappij staat. 

Peter Jue
In 2022 werd het Alrijne Ziekenhuis opgeschrikt en geconfronteerd met een zeer bijzondere crisissituatie die zich in het verleden heeft voorgedaan, maar zich in het heden openbaarde. Het bleek namelijk dat een Leidse gynaecoloog tussen 1973 en 1986 bij vruchtbaarheidsbehandelingen tenminste 21 kinderen verwekt heeft met eigen zaad. Het bericht openbaarde zich tijdens de coronacrisis. Dat betekende het managen van twee crises tegelijkertijd. Wat er allemaal op het bestuur van het ziekenhuis afkwam en hoe men deze crisissituatie met veel impact heeft aangepakt vertelt ons bestuurder Peter Jue.

Luc Dietz
In de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg is geconcludeerd dat de bovenregionale en landelijke coördinatie op de voorbereiding en aanpak van crises moet worden verbeterd. Hiertoe wordt het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2) ingericht. Hierin werken veiligheidsregio’s, het Rijk en andere veiligheidspartners samen, zowel in de koude, lauwe als warme fase. Het huidige Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) zal worden getransformeerd tot het nieuwe KCR2. Hoofd LOCC Luc Dietz zal uiteenzetten in welke fase de omvorming zich bevindt en wat de taak, organisatie en werkwijze van de nieuwe organisatie precies gaat betekenen.

Ton Rombouts
Als laatste spreker zal ervaren bestuurder, politicus en oud burgemeester van gemeente Den Bosch Ton Rombouts de aanwezigen meenemen in zijn geleerde lessen van rampen en crises uit het recente verleden. Vragen die daarbij o.a. worden beantwoord zijn: Hebben we in Nederland wel een gedegen crisisstructuur? Is de burgemeester wel voldoende voorbereid op zijn rol als crisismanager? Zijn bestuurders moedig genoeg om in crisistijd de belangen van gedupeerden centraal te stellen? Is het leren van lessen wel voldoende geborgd? En welke uitdagingen ziet hij voor het openbaar bestuur en hulpdiensten voor een professionele crisisbeheersing in de nabije toekomst?

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor het seminar op dinsdag 25 juni 2024

188