Masterclass Crisisbeheersing onderwijs

Voor bestuurders en leden crisisteams onderwijssector

Woensdag 16 juni en woensdag 6 oktober

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert al sinds 2017 twee keer per jaar rondom de specifieke thema's een Masterclass met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring. 

Thema's  

Scholen worden naast klassieke rampen steeds meer geconfronteerd met moderne crisissituaties. Op tal van uiteenlopende calamiteiten dient de school zich voor te bereiden. Dat kan de school niet alleen en zal ze in nauwe samenwerking moeten doen met de veiligheidsregio en de gemeente waarbinnen de school zich bevindt. Alle relevante informatie hieromtrent en het opstellen van integrale crisisplannen zullen in dit eerste deel, door Gert-Jan Ludden, aan de orde komen onder het motto van : crisisbeheersing is kennis en kennissen!

Uitleg over de nationale risicobeoordeling, de multidisciplinaire aanpak van crisisbeheersing en de betekenis daarvan voor de onderwijssector wordt gegeven door Rob de Wijk. Hij is een van de vooraanstaande deskundigen in Nederland op dit terrein.

In 2020 werd het Amstelveen College in een voor leerlingen, leraren en schoolbestuur ongekende gezondheidscrisis meegezogen. Alle zeilen moesten worden bijgezet om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te continueren in een zo veilig mogelijke omgeving. De crisisorganisatie binnen het Amstelveen College heeft maandenlang in de tiende versnelling moeten werken om alles in goede banen te leiden. Vele ervaringen zijn in deze periode opgedaan en vele (crisis)lessen zijn geleerd. Welke dit zijn zal rector-bestuurder Anke de Peuter-van der Veen in deze masterclass uit de doeken doen.

De beste lessen zijn te leren uit daadwerkelijke gebeurtenissen. Nico Woonink was als bestuurder betrokken bij een incident bij het Staring College in Lochem. De school sprak van een 'intense en zware periode' voor de direct betrokkenen. 

De coronacrisis heeft een enorm impact op de samenleving waaronder de scholen. Ton van Haperen, o.a. economiedocent op het Rythovius college in Eersel ziet het om zich heen: collega's raken besmet, leerlingen raken besmet. Hij ziet het helemaal misgaan in de corona-aanpak in het onderwijs, of beter gezegd: het ontbreken daarvan. De minister-president benadrukt keer op keer dat afstand houden belangrijk is. In de schoolgangen is de drukte echter vele malen groter dan in welke bus of trein ook. Je wilt als leraar beschermd worden. Je wilt zien dat er een maximale inspanning geleverd wordt de leraren met respect te behandelen en te beschermen. Hij pleit voor een betere aanpak.

Tijdens crisissituaties gaat het vaak mis in de crisiscommunicatie. Dit is als het ware een 'tool of management'. Als je als bestuurder goed communiceert, dan kun je in de aanpak van de crisis veel betekenen. Hans Siepel heeft hierover diverse boeken geschreven en zal u op meeslepende wijze vertellen hoe u dit het beste kunt realiseren.

Hier leest u het programma in pdf

Doelgroep
De Masterclass beoogt bestuurders en (beleids) medewerkers van crisisteams uit de onderwijssector bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en gemeenten zijn ook van harte welkom.
 

Diverse media/platforms hebben het actuele opinieartikel over crisisbeheersing op scholen van Gert-Jan Ludden gepubliceerd waaronder Het ParoolStichting Maatschappij & Veiligheid en Binnenlands BestuurKlik hier om het NOS interview te openen/bekijken n.a.v. een eerder symposium over crisisbeheersing in het onderwijs dat wij organiseerden. 

Programma 2021

 

 8.45 -  9.30 u Ontvangst   
 9.30 - 10.15 u

Welkom en introductie en verwachtingen deelnemers door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter

 

 
10.15 - 11.25 u

Crisisbeheersing op scholen vergt integrale aanpak en samenwerking met de veiligheidsregio
Gert-Jan Ludden
Projectleider/adviseur crisisbeheersing en integrale veiligheid

 

 
 

11.30 - 12.45 u

Nationale veiligheid en risicobeoordeling Onderwijssector door Rob de Wijk
Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies

 

12.45 - 13.45 u Lunch  
13.45 - 15.00 u

Lessen coronacrisis Amstelveen College
16 juni 2021: Anke de Peuter-van der Veen, rector-bestuurder Amstelveen College

 

Een klein incident met grote gevolgen
6 oktober 2021: Nico Woonink, voormalig bestuurder Staring College Lochem

  

   

15.10 - 16.30 u

Coronabeleid. Een stevige uitdaging voor schoolbestuurders 
Ton van Haperen (docent Rhythovius College Eersel, lerarenopleider en publicist)

 

 
 
16.45 - 18.30 u

Crisiscommunicatie als 'tool of management' door Hans Siepel Communicatieexpert, spreker tijdens diner

 

19.00  Afsluiting, samenvatting en vertrek  

*door onvoorziene omstandigheden is wijziging van het programma mogelijk

Prijs
€ 795 excl. BTW (incl. diner en vakliteratuur) Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers uit eenzelfde organisatie is de prijs € 625 excl. btw p.p.

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist.
Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Annuleren
Bij annulering vóór resp. 16 mei 2021 en 6 september 2021 brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na resp. 16 mei 2021 en 6 september 2021 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deze Masterclass via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 

Aanvullend
De Masterclass gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 20 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding.  
 

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de Masterclass crisisbeheersing in het onderwijs 2021

188