Masterclass Crisisbeheersing onderwijs

Voor bestuurders en leden crisisteams onderwijssector

2024: woensdag 10 april (succesvol afgerond) en woensdag 9 oktober 

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert al sinds 2017 twee keer per jaar rondom de specifieke thema's een Masterclass met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring. 
Hier leest u een recent artikel van SVDC in de media over dit onderwerp. Klik hier om het NOS interview te openen/bekijken n.a.v. een eerder symposium over crisisbeheersing in het onderwijs dat wij organiseerden. 

 

Thema's  

Uitleg over de nationale risicobeoordeling en de multidisciplinaire aanpak van crisisbeheersing en de betekenis daarvan voor de onderwijssector wordt uiteengezet door Rob de Wijk. Hij is een van de vooraanstaande deskundigen in Nederland op dit terrein.

Scholen worden naast klassieke rampen steeds meer geconfronteerd met moderne crisissituaties. Op tal van uiteenlopende calamiteiten dient de school zich voor te bereiden. Dat kan de school niet alleen en zal ze in nauwe samenwerking moeten doen met de veiligheidsregio en de gemeente waarbinnen de school zich bevindt. Alle relevante informatie hieromtrent en het opstellen van integrale crisisplannen zullen in dit eerste deel, door Gert-Jan Ludden, aan de orde komen onder het motto van : crisisbeheersing is kennis en kennissen!

Bas Eenhoorn was burgemeester in Alphen aan de Rijn toen op 9 april 2011 het verschrikkelijke schietdrama plaatsvond in Winkelcentrum de Ridderhof. Uit zijn ervaringen bleek dat voorbereiding op een ramp of crisis erg belangrijk is, maar dat het in de ‘warme fase’ voornamelijk gaat om leiderschap, (crisis)communicatie en intuïtief handelen. Hij verwijst naar het belang dat je als verantwoordelijk bestuurder het ‘gezicht van de ramp’ moet zijn, doe als bestuurder aan betekenisgeving,  wees empathisch in je optreden en zorg heel goed voor de direct getroffenen van de ramp en de nazorg. 

Gijs van Wijlen is ruim 7,5 jaar rector geweest van het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. In die tijd heeft hij te maken gehad met 2 leerlingen die omkwamen met de MH17 ramp.  Maar ook met de moord van een leerlinge door een medeleerling. Het plotseling overlijden van leerlingen en een collega. Wat gebeurt er dan op een school? Waar moet je rekening mee houden? Hoe ga je om met de (opdringerigheid van de) media? Met welke partijen krijg je te maken? In zijn presentatie neemt hij ons mee in zijn ervaringen en geleerde lessen van deze heftige gebeurtenissen.

In de voorbereiding op rampen en crisissituaties richten scholen zich niet alleen meer op arbo en bhv, maar ook op sociale veiligheid en zelfs integrale veiligheid. Hiervoor zijn goede plannen en protocollen nodig, maar ook een goed getrainde en geoefende crisisorganisatie voor die gevallen dat het mis gaat. Ervaringen met recente crisissituaties helpen om deze voorbereidingen zo optimaal mogelijk in te kleuren. Hoe deze aanpak invulling krijgt binnen de Lowys Porquin Stichting vertelt ons Els Kooijmans

Tijdens crisissituaties gaat het vaak mis in de crisiscommunicatie. Dit is als het ware een 'tool of management'. Als je als bestuurder goed communiceert, dan kun je in de aanpak van de crisis veel betekenen. Hans Siepel heeft hierover diverse boeken geschreven en zal u op meeslepende wijze vertellen hoe u dit het beste kunt realiseren.

Doelgroep
De Masterclass beoogt onderwijsprofessionals samen te brengen (bestuurders, leraren, IB’rs, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinatoren, schoolleiders) in het PO, VO, GO en MBO/HBO/WO, maar ook afgevaardigden vanuit de gemeenten, GGD en maatschappelijke instellingen/organisaties die te maken hebben met het onderwijs.

Via deze link krijgt u een indruk van de ruim 300 functionarissen die vanuit diverse onderwijsorganisaties tot op heden aan onze themabijeenkomsten crisisbeheersing (specifiek voor het onderwijs) hebben deelgenomen. 

Diverse media/platforms hebben de afgelopen jaren opinieartikelen over crisisbeheersing in het onderwijs van Gert-Jan Ludden gepubliceerd waaronder Het ParoolStichting Maatschappij & Veiligheid en BeveiligingNieuws

Programma 2024
 

 8.45 -  9.30 u Ontvangst   
 9.30 - 10.15 u

Welkom en introductie en verwachtingen deelnemers door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter

 

 
10.15 - 11.25 u

Nationale veiligheid en risicobeoordeling onderwijssector. 
Prof.dr. Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum Strategische Studies) 

 

 

 

11.30 - 12.45 u

'Crisisbeheersing op scholen: Hoe goed is goed genoeg?' 
Gert-Jan Ludden (projectleider/adviseur crisisbeheersing/integrale veiligheid)

 

 

 

 
12.45 - 13.45 u Lunch  
13.45 - 15.00 u

'Praktijkervaringen van een crisismanager' 
Drs. Bas Eenhoorn (oud burgemeester/adviseur openbaar bestuur)  

 

 
  

15.10 - 16.30 u

10 april 2024:
'Het kan ook jouw school overkomen'
Gijs van Wijlen (vm rector/bestuurder onderwijssector)

 

9 oktober 2024
'Een crisis op school, hoe bereid je je daarop voor?'  
Els Kooijmans (plv. voorzitter CvB Lowys Porquin Stichting) 

  

 
  

 

16.45 - 18.30 u

'Crisiscommunicatie als 'tool of management'
Hans Siepel (communicatieexpert, spreker tijdens diner)

 

  
19.00  Afsluiting, samenvatting en vertrek  

*door onvoorziene omstandigheden is wijziging van het programma mogelijk


Het programma 2024 in pdf leest u hier

Prijs
€ 795 excl. BTW (incl. diner en vakliteratuur) Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers uit eenzelfde organisatie is de prijs € 625 excl. btw p.p.

Vakliteratuur
Alle deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen twee boekexemplaren. Het gaat om het boek 'Leren van Corona' en het boek 'Crisisbeheersing, waardevolle lessen' - een bundeling van inspirerende inzichten vanuit de praktijk.

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist.
Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Annuleren
Bij annulering vóór resp. 10 maart 2024 en 9 september 2024 brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na resp. 10 maart 2024 en 9 september 2024 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deze Masterclass via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 

Aanvullend
De Masterclass gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 20 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding.  

Quick scan van uw organisatie op het gebied van integrale veiligheid & crisisbeheersing 
Wij beschikken inmiddels over ruime ervaring in crisisbeheersing binnen de onderwijssector en adviseren met grote regelmaat schoolbesturen bij het opmaken van een gedegen crisisplan. Een Quick scan geeft direct inzicht in de situatie in uw organisatie op het gebied van integrale veiligheid en crisisbeheersing. In feite geeft het inzicht in hoeverre invulling is gegeven aan de  vraag ‘Hoe goed is goed genoeg’? De Quick scan wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist waarin de belangrijkste vragen zijn geformuleerd. Hier leest u onze werkwijze en contactgegevens.

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de Masterclass Crisisbeheersing in het onderwijs 

188