Masterclass Crisisbeheersing onderwijs

Voor bestuurders en leden crisisteams onderwijssector

Woensdag 10 maart en woensdag 6 oktober

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert al sinds 2017 twee keer per jaar rondom de specifieke thema's een Masterclass met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring. 

Thema's  

Scholen worden naast klassieke rampen steeds meer geconfronteerd met moderne crisissituaties. Op tal van uiteenlopende calamiteiten dient de school zich voor te bereiden. Dat kan de school niet alleen en zal ze in nauwe samenwerking moeten doen met de veiligheidsregio en de gemeente waarbinnen de school zich bevindt. Alle relevante informatie hieromtrent en het opstellen van integrale crisisplannen zullen in dit eerste deel, door Gert-Jan Ludden, aan de orde komen onder het motto van : crisisbeheersing is kennis en kennissen!

Uitleg over de nationale risicobeoordeling, de multidisciplinaire aanpak van crisisbeheersing en de betekenis daarvan voor de onderwijssector wordt gegeven door Rob de Wijk. Hij is een van de vooraanstaande deskundigen in Nederland op dit terrein.

De beste lessen zijn te leren uit daadwerkelijke gebeurtenissen. Nico Woonink was als bestuurder betrokken bij een incident bij het Staring College in Lochem. De school sprak van een 'intense en zware periode' voor de direct betrokkenen. 

In de voorbereiding op rampen en crisissituaties richten scholen zich niet alleen meer op arbo en bhv, maar ook op sociale veiligheid en zelfs integrale veiligheid. Hiervoor zijn goede plannen en protocollen nodig, maar ook een goed getrainde en geoefende crisisorganisatie voor die gevallen dat het mis gaat. Ervaringen met recente crisissituaties helpen om deze voorbereidingen zo optimaal mogelijk in te kleuren. Hoe deze aanpak invulling krijgt binnen een school zal toegelicht worden door een bestuurder van een school. 

Tijdens crisissituaties gaat het vaak mis in de crisiscommunicatie. Dit is als het ware een 'tool of management'. Als je als bestuurder goed communiceert, dan kun je in de aanpak van de crisis veel betekenen. Hans Siepel heeft hierover diverse boeken geschreven en zal u op meeslepende wijze vertellen hoe u dit het beste kunt realiseren.

Doelgroep
De Masterclass beoogt bestuurders en (beleids) medewerkers van crisisteams uit de onderwijssector bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en gemeenten zijn ook van harte welkom.     

Programma 2021

Het programma voor 2021 wordt op dit moment inhoudelijk samengesteld, u kunt zich reeds aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

 8.45 -  9.30 u Ontvangst   
 9.30 - 10.15 u

Welkom en introductie en verwachtingen deelnemers door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter

 

 
10.15 - 11.25 u

Crisisbeheersing op scholen vergt integrale aanpak en samenwerking met de veiligheidsregio
Gert-Jan Ludden
Projectleider/adviseur crisisbeheersing en integrale veiligheid

 

 
 

11.30 - 12.45 u

Nationale veiligheid en risicobeoordeling Onderwijssector door Rob de Wijk
Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies

 

12.45 - 13.45 u Lunch  
13.45 - 15.00 u

Calamiteit op school? Praktijklessen!
6 oktober 2021: Nico Woonink, voormalig bestuurder Staring College Lochem

   
15.10 - 16.30 u

Een crisis op school, hoe bereid je je daarop voor?
naam spreker volgt
 

 

 
 
16.45 - 18.30 u

Crisiscommunicatie als 'tool of management' door Hans Siepel Communicatieexpert, spreker tijdens diner

 

19.00  Afsluiting, samenvatting en vertrek  

*door onvoorziene omstandigheden is wijziging van het programma mogelijk

Prijs
€ 795 excl. BTW (incl. diner en vakliteratuur) Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers uit eenzelfde organisatie is de prijs € 625 excl. btw p.p.

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist.
Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Annuleren
Bij annulering vóór resp. 10 februari 2021 en 6 september 2021 brengen wij  € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na resp. 10 februari 2021 en 6 september 2021 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deze Masterclass via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. Het programma met de sprekers voor 2021 wordt op dit moment samengesteld, u kunt zich reeds aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanvullend
De Masterclass gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 20 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding.  

Diverse media/platforms hebben het actuele opinieartikel over crisisbeheersing op scholen van Gert-Jan Ludden gepubliceerd waaronder Het ParoolStichting Maatschappij & Veiligheid en Binnenlands BestuurKlik hier om het NOS interview te openen/bekijken n.a.v. een eerder symposium over crisisbeheersing in het onderwijs dat wij organiseerden.

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de Masterclass crisisbeheersing in het onderwijs 2021

188