Masterclass Crisisbeheersing onderwijs

Voor bestuurders en leden crisisteams onderwijssector

2023: woensdag 5 april (succesvol afgerond) en woensdag 4 oktober

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert al sinds 2017 twee keer per jaar rondom de specifieke thema's een Masterclass met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring. 
Hier leest u een recent artikel van SVDC in de media over dit onderwerp. Klik hier om het NOS interview te openen/bekijken n.a.v. een eerder symposium over crisisbeheersing in het onderwijs dat wij organiseerden. 

Thema's  

Uitleg over de nationale risicobeoordeling, de multidisciplinaire aanpak van crisisbeheersing en de betekenis daarvan voor de onderwijssector wordt gegeven door Rob de Wijk. Hij is een van de vooraanstaande deskundigen in Nederland op dit terrein.

Scholen worden naast klassieke rampen steeds meer geconfronteerd met moderne crisissituaties. Op tal van uiteenlopende calamiteiten dient de school zich voor te bereiden. Dat kan de school niet alleen en zal ze in nauwe samenwerking moeten doen met de veiligheidsregio en de gemeente waarbinnen de school zich bevindt. Alle relevante informatie hieromtrent en het opstellen van integrale crisisplannen zullen in dit eerste deel, door Gert-Jan Ludden, aan de orde komen onder het motto van : crisisbeheersing is kennis en kennissen!

De Nederlandse universiteiten hechten veel waarde aan een veilige werkomgeving voor hun studenten, medewerkers en bezoekers. Dit thema vergt voortdurende inzet, zowel op nationaal als op instellingsniveau. Universiteiten werken onderling samen aan dit thema. Maar ook de digitale veiligheid heeft hoge prioriteit. In december 2019 lagen opeens de systemen van Maastricht University plat. Cybercriminelen eisten losgeld, dat de universiteit ook daadwerkelijk betaalde. Het schudde het onderwijs wakker. De instellingen hebben wel van alles gedaan met wachtwoorden, back-ups en bewustwording onder studenten en medewerkers, maar het volstaat niet altijd. Peter Vogelzang van Fontys Hogescholen en Leo Harskamp van de Universiteit Leiden nemen ons mee in hun ervaringen met crises.

Gijs van Wijlen is ruim 7,5 jaar rector geweest van het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. In die tijd heeft hij te maken gehad met 2 leerlingen die omkwamen met de MH17 ramp.  Maar ook met de moord van een leerlinge door een medeleerling. Het plotseling overlijden van leerlingen en een collega. Wat gebeurt er dan op een school? Waar moet je rekening mee houden? Hoe ga je om met de (opdringerigheid van de) media? Met welke partijen krijg je te maken? In zijn presentatie neemt hij ons mee in zijn ervaringen en geleerde lessen van deze heftige gebeurtenissen.

In de voorbereiding op rampen en crisissituaties richten scholen zich niet alleen meer op arbo en bhv, maar ook op sociale veiligheid en zelfs integrale veiligheid. Hiervoor zijn goede plannen en protocollen nodig, maar ook een goed getrainde en geoefende crisisorganisatie voor die gevallen dat het mis gaat. Ervaringen met recente crisissituaties helpen om deze voorbereidingen zo optimaal mogelijk in te kleuren. Hoe deze aanpak invulling krijgt binnen de Lowys Porquin Stichting vertelt ons Els Kooijmans

Tijdens crisissituaties gaat het vaak mis in de crisiscommunicatie. Dit is als het ware een 'tool of management'. Als je als bestuurder goed communiceert, dan kun je in de aanpak van de crisis veel betekenen. Hans Siepel heeft hierover diverse boeken geschreven en zal u op meeslepende wijze vertellen hoe u dit het beste kunt realiseren.
Hier leest u het programma van 2023 in pdf

Doelgroep
De Masterclass beoogt bestuurders en (beleids) medewerkers van crisisteams uit de onderwijssector bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en gemeenten zijn ook van harte welkom.

Via deze link krijgt u een indruk van alle functionarissen/organisaties die de afgelopen jaren aan onze themabijeenkomsten voor het onderwijs hebben deelgenomen. 
Diverse media/platforms hebben de afgelopen jaren opinieartikelen over crisisbeheersing in het onderwijs van Gert-Jan Ludden gepubliceerd waaronder Het ParoolStichting Maatschappij & Veiligheid en AD

Programma 2023

 8.45 -  9.30 u Ontvangst   
 9.30 - 10.15 u

Welkom en introductie en verwachtingen deelnemers door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter

 

 
10.15 - 11.25 u

'Nationale veiligheid en risicobeoordeling Onderwijssector' door Rob de Wijk
Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies

 

 

 

11.30 - 12.45 u

'Crisisbeheersing op scholen vergt integrale aanpak en samenwerking met de veiligheidsregio'
Gert-Jan Ludden
Projectleider/adviseur crisisbeheersing en integrale veiligheid

 

 
12.45 - 13.45 u Lunch  
13.45 - 15.00 u

'Lessen van corona en andere crises' 
5 april 2023:
Peter Vogelzangadviseur integrale veiligheid & crisisbeheersing Fontys Hogescholen  

4 oktober 2023:
Leo Harskamp, hoofd veiligheid Universiteit Leiden 

 
  

15.10 - 16.30 u

5 april 2023:
'Het kan ook jouw school overkomen'
Gijs van Wijlen, rector a.i. Dominicus College Nijmegen

4 oktober 2023:
'Een crisis op school, hoe bereid je je daarop voor?'  
Els Kooijmans, bestuurder Lowys Porquin Stichting 

  

 
  

 

16.45 - 18.30 u

'Crisiscommunicatie als 'tool of management' door Hans Siepel Communicatieexpert, spreker tijdens diner

 

  
19.00  Afsluiting, samenvatting en vertrek  

*door onvoorziene omstandigheden is wijziging van het programma mogelijk

Prijs
€ 795 excl. BTW (incl. diner en vakliteratuur) Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers uit eenzelfde organisatie is de prijs € 625 excl. btw p.p.

Vakliteratuur
Alle deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een gratis exemplaar van het boek 'Leren van Corona, inspirerende inzichten vanuit de praktijk'.
Hier leest u meer over dit boek.  

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist.
Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Annuleren
Bij annulering vóór resp. 5 maart 2023 en 4 september 2023 brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na resp. 5 maart 2023 en 4 september 2023 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deze Masterclass via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 

Aanvullend
De Masterclass gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 20 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding.  
 

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de Masterclass crisisbeheersing in het onderwijs 

188