Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing

In samenwerking met Soba Security Opleidingen hebben wij de nieuwe Post-HBO registeropleiding 'Crisisbeheersing' ontwikkelt. Hierin worden vakbekwame sleutelfunctionarissen opgeleid die klaar staan om de crisis het hoofd te bieden.

Doelgroep
De Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing is bedoeld voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het publieke- of private veiligheidsdomein. De opleiding is onder meer geschikt voor:

 • leden van crisis(beleid)teams directieleden of beleidsmedewerkers die crisisbeheersing in hun portefeuille hebben 
 • crisiscoördinatoren
 • crisiscommunicatiemedewerkers
 • securitymanagers van publieke- en private organisaties, 
 • studenten die de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of securitymanagement hebben afgerond en over enkele jaren praktijkervaring beschikken.

Doelstellingen en leerdoelen
In de Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing leert de deelnemer hoe een organisatie zich op tactisch en strategisch niveau zo goed mogelijk kan voorbereiden op rampen- en crisissituaties. En als het daadwerkelijk misgaat, hoe deze crisis het beste kan worden aangepakt.

De crisisbeheersingexpert
Als professional op het terrein van crisisbeheersing vervult de deelnemer binnen de eigen organisatie 
een cruciale rol. Gedegen vakkennis zal daarbij goed van pas komen. Deze opleiding bereidt de deelnemer inhoudelijk goed voor op de rol als crisisbeheersingsexpert bij overheid en bedrijfsleven. De deelnemer wordt een generalist die als procescoördinator de juiste maatregelen binnen de organisatie kan initiëren, controleren en verbeteren alsmede een goed netwerk in stand kan houden.

 
Diplomauitreiking eerste leergang dec.2022

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • De crisisorganisatiestructuur en de taken, organisatie en werkwijze van crisisorganisaties binnen publiek- en private organisaties te doorgronden, inclusief de daarbij behorende wet- en regelgeving;
 • een (bestuurlijke) visie en beleidsuitgangspunten ten aanzien van crisisbeheersing te formuleren;
 • De organisatie te ondersteunen bij het vaststellen van de risicobereidheid en het opstellen van een business impact analyse op de kritische bedrijfsprocessen (dreigings- en risicoanalyse);
 • Een integraal crisisplan voor een organisatie op te stellen of te professionaliseren aan de hand van een kwaliteitskader crisisbeheersing dat generiek toepasbaar is;
 • Een efficiënt OTOTEL-beleid voor een organisatie te kunnen formuleren en implementeren (opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en lessons learned);
 • Als procescoördinator (generalist) het bestuur/directie professioneel te adviseren inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Studiebelasting en contacturen
De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 11 lesdagen, 1 examendag en een halve dag voor evaluatie en de diploma-uitreiking. De totale studiebelasting van deze opleiding is 175 uur. 

Startdatum en locatie
De eerste groep/leergang is van start gegaan in 2022 en in december 2022 succesvol afgerond. In 2023 zijn ook de tweede en derde opleiding met goed gevolg voltooid. De lessen vinden plaats (op donderdagen) in de Meern. Een uitgebreide lunch wordt verzorgd op de locatie. Tijdens één opleidingsdag is er een avondprogramma met een warme maaltijd op locatie. Klik hier voor het programma per lesdag van de lopende leergang die is gestart in maart 2024 en wordt afgerond in juli 2024. In september 2024 start de volgende leergang (door onvoorziene omstandigheden zijn wijzigingen in het programma altijd mogelijk)

Kosten
De opleidingskosten zijn € 8.975,00 excl. btw

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen en het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor beveiliging en veiligheid. De Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland. Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing.
Het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor CBE (Register Crisisbeheersingsexpert).

Docenten
De opleiding wordt begeleid door twee vaste docenten, Gert-Jan Ludden en Willem Leeuwenkamp. Zij worden aangevuld door verschillende gastsprekers met veel actuele praktijkervaring. Klik hier voor de brochure in pdf.

Aanmelden
Volg deze link om u aan te melden.

188