Masterclass crisisbeheersing voor bestuurders en crisisteams zorgsector

Op verschillende data - eerstvolgende sessie woensdag 13 november 2024 - Zeist 

Zorginstellingen zijn zich steeds beter aan het voorbereiden op grootschalige externe en interne rampen en crisissituaties. Het goed functioneren van crisisteams is daarbij erg belangrijk. In het bijzonder geldt dat voor bestuurders die doorgaans leiding geven aan deze teams. Zij dienen op het terrein van integrale veiligheid, continuïteit van zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding een visie en beleid te ontwikkelen en mensen en middelen voor de uitvoering daarvan vrij te maken. Kennis en kennissennetwerk zijn voor bestuurders en leden van crisisteams dan ook onontbeerlijk. Speciaal voor deze doelgroep heeft SVDC een Masterclass Crisisbeheersing ontwikkeld die structureel meerdere keren per jaar plaatsvindt.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Afgeleide doelstellingen zijn het kunnen uitvoeren van en zelfevaluatie en het opbouwen van een relatienetwerk.

Doelgroep
De doelgroep van de Masterclass bestaat uit bestuurders en leden crisisteams van ziekenhuizen, GGD- en ambulancediensten, huisartsenverenigingen en huisartsenposten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en overige ketenzorgpartners 
Het deelnemersaantal per Masterclass is minimaal 12 en maximaal 20 personen. 

Inhoud
Thema’s die bij de Masterclass aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 • Een (bestuurlijke) visie op integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 • Zijn de risico’s goed in kaart gebracht?
 • Zicht krijgen op het multidisciplinaire regionale en landelijke veiligheidsbeleid.
 • Is de crisisplanvorming op orde en wordt deze periodiek geactualiseerd?
 • Wordt er goed invulling gegeven aan opleiden, trainen en oefenen?
 • Is er toezicht door middel van evaluaties waardoor men weet hoe het er voorstaat?
 • Leiderschap en crisiscommunicatie als tool of management bij crisisbeheersing.
 • Ethiek in crisisbesluitvorming (morele dilemma’s)

Sprekers en toelichting presentaties 2024

Gert-Jan Ludden gaat in op de actuele ontwikkelingen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de daarbij behorende processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Hij bespreekt de risico’s waar zorginstellingen mee te maken krijgen en hoe men zich daar goed op kan voorbereiden.
Het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0 zal worden toegelicht.

Martin Madern gaat in op het thema: hoe pas je soft skills effectief toe in stoere crisisteams?
Dat wordt in de praktijk nogal eens onderschat, terwijl daar toch vaak de oorzaak ligt van het niet goed functioneren van crisisteams.
Hij maakt een vergelijk met het crew resource management zoals dat in de luchtvaart is ontwikkeld en waar we binnen de publieke sector nog veel van kunnen leren.
Crisisteams kunnen dan nog een stuk professioneler worden zo stelt hij vast.

Wim Schellekens analyseert op hoofdlijnen de belangrijkste knelpunten waar we tijdens de coronacrisis tegenaan zijn gelopen en beschrijft hoe we de crisisaanpak bij een volgende pandemie fundamenteel kunnen verbeteren.
Als ex voorzitter van het Red Team heeft hij daar inmiddels veel over gepubliceerd.

Peter Jue bespreekt een complexe en atypische crisis waar je als ziekenhuis (maar ook andere zorginstellingen) zomaar tegen aan kunt lopen en wat dat betekent voor effectief crisismanagement in de praktijk.
Het bijzondere hier is dat het een gebeurtenis uit het verleden betreft die hedendaags crisismanagement vereist en dat is ingewikkeld.

Ineke Strijp gaat als ervaren bestuurder binnen de GGZ wereld en als onderzoeker van ernstige incidenten binnen zorginstellingen in op regelmatigheden, patronen en valkuilen binnen het proces van integrale crisisbeheersing. Leiderschap en crisiscommunicatie zijn voor haar cruciale kernkwaliteiten voor een bestuurder.

U ontvangt tijdens de Masterclass drie boeken die de afgelopen periode zijn verschenen over crisisbeheersing:

PRAKTISCHE INFORMATIE
 

PROGRAMMA:

 8.45 - 9.15 u

Ontvangst

 
 9.15 - 10.00 u Welkom, introductie en verwachtingen deelnemers
Gert-Jan Ludden (begeleider Masterclass)
 
10.00 - 11.15 u

Wetenswaardigheden rond crisisbeheersing in zorgsector
Gert-Jan Ludden (projectleider/adviseur crisisbeheersing & integrale veiligheid SVDC) 

 Gert-Jan_MEI 2023.jpg
11.20 - 12.35 u De essentie van individuele- en groepscompetenties tijdens crises
Martin Madern (eigenaar Madern Public Business, trainer/coach)
 Martin Madern 2024.jpg
12.35 - 13.20 u Lunch  
13.20 - 14.35 u

Wat zijn de belangrijkste lessen die de coronacrisis ons heeft geleerd?
Wim Schellekens (oud-huisarts en ziekenhuisbestuurder, oud-directeur Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en hoofdinspecteur bij IGJ. Tijdens de coronacrisis was hij lid van het Red Team C19 NL)

 wim Schellekens.jpg
14.40 - 15.55 u

Een crisis komt veelal uit onverwachte hoek en dan moet je er staan als bestuurder  
Drs. Peter Jue (bestuurder Alrijne Zorggroep)

 Peter Jue.jfif
16.00 -16.30 u Amuse  
16.30 - 17.45 u

Leiderschap en communicatie als speerpunten van de crisisaanpak
Dr. Ineke Strijp-Braanker (ervaren zorgbestuurder/strategisch adviseur/onderzoeker)

 Ineke Strijp.jpg
18.00 -  Diner (optioneel)  

Het programma leest u hier in pdf
*door onvoorziene omstandigheden zijn wijzigingen in het programma altijd mogelijk

Data
De tijdsduur van deze Masterclass is één (woens)dag (met optioneel een diner na afloop).
De masterclass wordt ieder jaar op diverse data georganiseerd. 

De data voor 2024 zijn:

 • woensdag 27 maart 2024 (succesvol afgerond)
 • woensdag 26 juni 2024 (succesvol afgerond)
 • woensdag 13 november 2024 (nog slechts twee plaatsen beschikbaar)

De data voor 2025 zijn:

 • woensdag 26 maart 2025
 • woensdag 18 juni 2025
 • woensdag 19 november 2025

Het programma van de sessies in 2025 leest u hier

Deelnemers
Er hebben de afgelopen jaren inmiddels al meer dan 500 deelnemers vanuit ruim 200 organisaties/instellingen deelgenomen aan deze inspirerende masterclass, een indrukwekkend aantal waar we met recht trots op zijn, mede dankzij de inbreng van de professionele sprekers/het programma. Hier heeft u een indruk van de tot op heden deelnemende organisaties. Het gemiddelde beoordelingscijfer vanuit de evaluaties is tot op heden is een 8.6. 

Locatie
Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 895,- p.p. excl. btw inclusief vakliteratuur. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 750,- p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden).

Diner 
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd diner na afloop van de bijeenkomst dan wordt daarvoor additioneel € 55,- p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Aanmelding
U schrijft zich in door onderstaand formulier volledig in te vullen. (Indien u met meer collega's deel gaat nemen, dient eenieder zich separaat aan te melden). Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en digitale factuur.
Uiterlijk 10 dagen voor de Masterclass ontvangt u een informatiemail waarin o.m. een routebeschrijving wordt meegestuurd. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. 


Annulering
Bij schriftelijke annulering berekenen wij € 50,- administratiekosten. Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor de Masterclass wordt 60% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee weken voor de Masterclass wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent is een van uw collega’s  natuurlijk van harte welkom.

Enkele reacties uit evaluatieformulieren van recente sessies:
"Interessante perspectieven met ruimte voor zelfreflectie, transparant en ook kwetsbaar. Leerzame lessen! "Ik wist niet pecies wat ik kon verwachten. Het topniveau van de sprekers verbaasde me en heeft een blijvende indruk achtergelaten en heeft me geprikkeld om met onderwerpen aan de slag te gaan"- "We gaan nu zeker de aanpak voor calamiteiten/rampen losweken van de aanpak van crisisbeheersing want deze masterclass gaf ons heldere inzichten om te bepalen hoe we crisisbeheersing het beste kunnen gaan optuigen"-"Ik kijk nu met andere ogen naar onze eigen crisisplannen" - "Een aanrader! Ook voor bestuurders zonder enige crisiservaring!" - "Leerzame materie; zeer inspirerend, van het begin tot het einde was ik zeer geboeid" - "Waardevolle dagen, openheid bestuurders sprak enorm aan. Locatie goed" - "Paul Nieuwenburg kers op taart! Fantastische spreker, mooi verhaal. Relativerend in zekere zin" - "Masterclass heeft ‘nog veel meer dan’ aan mijn verwachtingen voldaan" - "Zeer leerzame masterclass en erg veel geleerd! Leuke samenstelling groep" - "Boven verwachting en punten tot nadenken meegekregen"  - "Een stok achter de deur voor reflectie" - "Zeer verzorgd, uitstekende inhoud!" - "Indrukwekkende presentaties" - "Een mooie basis voor verdere ontwikkeling vd portefeuille crisisbeheersing"

AANMELD-/BESTELFORMULIER

188