Masterclass crisisbeheersing voor bestuurders en crisisteams zorgsector

Eerstvolgende sessie donderdag 7 oktober (terugkommiddag donderdag 4 november 2021) - Zeist 

Zorginstellingen zijn zich steeds beter aan het voorbereiden op grootschalige externe en interne rampen en crisissituaties. Het goed functioneren van crisisteams is daarbij erg belangrijk. In het bijzonder geldt dat voor bestuurders die doorgaans leiden geven aan deze teams. Zij dienen op het terrein van integrale veiligheid, continuïteit van zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding een visie en beleid te ontwikkelen en mensen en middelen voor de uitvoering daarvan vrij te maken. Kennis en kennissennetwerk zijn voor bestuurders en leden van crisisteams dan ook onontbeerlijk. Speciaal voor deze doelgroep heeft SVDC een Masterclass Crisisbeheersing ontwikkeld die structureel meerdere keren per jaar plaatsvindt.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Afgeleide doelstellingen zijn het kunnen uitvoeren van en zelfevaluatie en het opbouwen van een relatienetwerk.

Doelgroep
De doelgroep van de Masterclass bestaat uit bestuurders en leden crisisteams van ziekenhuizen, GGD- en ambulancediensten, huisartsenverenigingen en huisartsenposten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en overige ketenzorgpartners (Masterclass is geaccrediteerd voor medisch specialisten/artsen).
Het deelnemersaantal per Masterclass is minimaal 12 en maximaal 20 personen. 

Inhoud
Thema’s die bij de Masterclass aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 • Een (bestuurlijke) visie op integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 • Zijn de risico’s goed in kaart gebracht?
 • Zicht krijgen op het multidisciplinaire regionale en landelijke veiligheidsbeleid.
 • Is de crisisplanvorming op orde en wordt deze periodiek geactualiseerd?
 • Wordt er goed invulling gegeven aan opleiden, trainen en oefenen?
 • Is er toezicht door middel van evaluaties waardoor men weet hoe het er voorstaat?
 • Leiderschap en crisiscommunicatie als tool of management bij crisisbeheersing.
 • Ethiek in crisisbesluitvorming (morele dilemma’s)

Alle deelnemers werken een opdracht uit (vanuit ervaring binnen de eigen organisatie) voor de terugkommiddag.          

U ontvangt tijdens de Masterclass twee boeken die recent zijn verschenen over crisisbeheersing:
Het boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom' continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden
Het boek 'Grip op crisis' - van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing 

Accreditatie
Voor medisch specialisten/artsen die deelnemen aan deze Masterclass is accreditatie verleend door KNMG met 10 punten. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 

Programma
Klik hier voor het programma van de sessies in 2021

*door onvoorziene omstandigheden zijn wijzigingen in het programma altijd mogelijk

Data
De Masterclass neemt drie dagdelen in beslag, onderverdeeld in een hele dag (incl. diner) en een terugkomsessie van een halve dag na ongeveer 4 weken. Zowel de eerste dag als de terugkommiddag is altijd op donderdag.
De masterclass wordt drie tot vier keer per kalenderjaar georganiseerd met inmiddels al ongeveer 500 aanmeldingen/deelnemers vanuit ruim 150 organisaties/instellingen. Het gemiddelde beoordelingscijfer is tot op heden een 8.5. 

De data voor 2021 zijn:

 • 18 maart en terugkommiddag 15 april 2021 (i.v.m. de geldende coronamaatregelen vervallen deze data)
 • 7 oktober en terugkommiddag 4 november 2021
 • 18 november en terugkommiddag 9 december 2021

Locatie
Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 1750,- excl. BTW p.p. inclusief vakliteratuur.

Aanmelding
U schrijft zich in door onderstaand formulier volledig in te vullen. (Indien u met meer collega's deel gaat nemen, dient eenieder zich separaat aan te melden). Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en digitale factuur.
Uiterlijk 10 dagen voor de Masterclass ontvangt u een informatiemail waarin o.m. een routebeschrijving wordt meegestuurd. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Annulering
Bij schriftelijke annulering berekenen wij € 50,- administratiekosten. Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor de Masterclass wordt 60% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee weken voor de Masterclass wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent is een van uw collega’s  natuurlijk van harte welkom.
Terugkommiddag
Bij afmelding tijdens de plenaire (eerste) dag of daarna voor de terugkommiddag, is er mogelijkheid om deel te nemen aan de eerstvolgende terugkommiddag. In dat geval wordt additioneel 20% van het deelnamebedrag (excl. btw) in rekening gebracht.

Enkele reacties uit evaluatieformulieren van recente sessies:
"Ik kijk nu met andere ogen naar onze eigen crisisplannen" - "Een aanrader! Ook voor bestuurders zonder enige crisiservaring!" - "Leerzame materie; zeer inspirerend, van het begin tot het einde was ik zeer geboeid" - "Waardevolle dagen, openheid bestuurders sprak enorm aan. Locatie goed" - "Paul Nieuwenburg kers op taart! Fantastische spreker, mooi verhaal. Relativerend in zekere zin" - "Goed om vanuit verschillende thema's crisisbeheersing toe te lichten" - "Masterclass heeft ‘nog veel meer dan’ aan mijn verwachtingen voldaan" - "Zeer leerzame masterclass en erg veel gelerd! Leuke samenstelling groep" - "Boven verwachting en punten tot nadenken meegekregen"  - "Een stok achter de deur voor reflectie" - "Zeer verzorgd, uitstekende inhoud!" - "Indrukwekkende presentatie van Jan Mans"

AANMELD-/BESTELFORMULIER

188