Masterclass crisisbeheersing voor bestuurders en crisisteams zorgsector

Op vier verschillende data - eerstvolgende sessie 21 juni 2023 - Zeist 

Zorginstellingen zijn zich steeds beter aan het voorbereiden op grootschalige externe en interne rampen en crisissituaties. Het goed functioneren van crisisteams is daarbij erg belangrijk. In het bijzonder geldt dat voor bestuurders die doorgaans leiding geven aan deze teams. Zij dienen op het terrein van integrale veiligheid, continuïteit van zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding een visie en beleid te ontwikkelen en mensen en middelen voor de uitvoering daarvan vrij te maken. Kennis en kennissennetwerk zijn voor bestuurders en leden van crisisteams dan ook onontbeerlijk. Speciaal voor deze doelgroep heeft SVDC een Masterclass Crisisbeheersing ontwikkeld die structureel meerdere keren per jaar plaatsvindt.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Afgeleide doelstellingen zijn het kunnen uitvoeren van en zelfevaluatie en het opbouwen van een relatienetwerk.

Doelgroep
De doelgroep van de Masterclass bestaat uit bestuurders en leden crisisteams van ziekenhuizen, GGD- en ambulancediensten, huisartsenverenigingen en huisartsenposten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en overige ketenzorgpartners (Masterclass is geaccrediteerd voor medisch specialisten/artsen).
Het deelnemersaantal per Masterclass is minimaal 12 en maximaal 20 personen. 

Inhoud
Thema’s die bij de Masterclass aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 • Een (bestuurlijke) visie op integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 • Zijn de risico’s goed in kaart gebracht?
 • Zicht krijgen op het multidisciplinaire regionale en landelijke veiligheidsbeleid.
 • Is de crisisplanvorming op orde en wordt deze periodiek geactualiseerd?
 • Wordt er goed invulling gegeven aan opleiden, trainen en oefenen?
 • Is er toezicht door middel van evaluaties waardoor men weet hoe het er voorstaat?
 • Leiderschap en crisiscommunicatie als tool of management bij crisisbeheersing.
 • Ethiek in crisisbesluitvorming (morele dilemma’s)

Sprekers
De sprekers die over bovenstaande thema's in wisselende samensteling een presentatie verzorgen zijn:

 • Prof. dr. Peter L.J. Bos (bijzonder hoogleraar militaire aspecten van crisisbeheersing & nationale veiligheid Nederlandse Defensie Academie)
 • Prof. dr. Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies)
 • Mw. Jacqueline Baardman (directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost Gelderland)
 • Mw. Nicolette Rigter (directeur publieke gezondheid GGD Utrecht) 
 • Mw. Joke Gaemers (directeur publieke gezondheid en veiligheid GGD Zeeland)
 • Prof. Dr. Paul Nieuwenburg (hoogleraar Politieke Filosofie Universiteit Leiden) 
 • Drs.  Bas Eenhoorn (voormalig burgemeester)
 • Mw. dr. Ineke Strijp-Braanker (ervaren zorgbestuurder GGZ en toezichthouder)
 • Drs. Peter Langenbach (vm voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis) 
 • Dhr. Peter Jue (bestuurder Alrijne Zorggroep)
 • Mw. Astrid Dragt-van Luipen (project- en programmamanager Gem. Rotterdam)
 • Mw. mr. Rosa Jansen (bestuurder Stichting Slachtofferhulp NL)
 • Prof. dr. Carina Hilders (directievoorzitter Reinier de Graaf Ziekenhuis)

Uiteraard zullen ook de geleerde lessen van de coronacrisis met de deelnemers gedeeld worden.

U ontvangt tijdens de Masterclass vier boeken die de afgelopen periode zijn verschenen over crisisbeheersing:
Het boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom' continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden
Het boek 'Corona onthult systeemcrisis' - een ontluistering voor de samenleving
Het boek 'Grip op crisis' - van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing 
Het boek 'Leren van corona' - inspirerende inzichten vanuit de praktijk

PRAKTISCHE INFORMATIE
 

Programma
Het programma van de sessies in 2023 leest u hier
*door onvoorziene omstandigheden zijn wijzigingen in het programma altijd mogelijk

Data
De tijdsduur van deze Masterclass is één (woens)dag (met optioneel een diner na afloop).
De masterclass wordt vier keer per kalenderjaar georganiseerd.
De data voor 2023 zijn:

 • woensdag 22 maart 2023 (succesvol afgerond)
 • woensdag 21 juni 2023
 • woensdag 13 september 2023
 • woensdag 15 november 2023
   

Deelnemers
Er hebben de afgelopen jaren inmiddels al meer dan 500 deelnemers vanuit bijna 200 organisaties/instellingen deelgenomen aan deze inspirerende masterclass, een indrukwekkend aantal waar we met recht trots op zijn, mede dankzij de inbreng van de professionele sprekers/het programma. Hier leest u het overzicht van deze deelnemende organisaties. Het gemiddelde beoordelingscijfer vanuit de evaluaties is tot op heden is een 8.9. 

Locatie
Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 995,- p.p. excl. btw inclusief vakliteratuur. Bij aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 825,- p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden).

Diner 
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd diner na afloop van de bijeenkomst dan wordt daarvoor additioneel € 55,- p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Aanmelding
U schrijft zich in door onderstaand formulier volledig in te vullen. (Indien u met meer collega's deel gaat nemen, dient eenieder zich separaat aan te melden). Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en digitale factuur.
Uiterlijk 10 dagen voor de Masterclass ontvangt u een informatiemail waarin o.m. een routebeschrijving wordt meegestuurd. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Accreditatie
Voor medisch specialisten/artsen die deelnemen aan deze Masterclass is accreditatie verleend door KNMG/GAIA (6 punten). 

Annulering
Bij schriftelijke annulering berekenen wij € 50,- administratiekosten. Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor de Masterclass wordt 60% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee weken voor de Masterclass wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent is een van uw collega’s  natuurlijk van harte welkom.

Enkele reacties uit evaluatieformulieren van recente sessies:
"Ik wist niet pecies wat ik kon verwachten. Het topniveau van de sprekers verbaasde me en heeft een blijvende indruk achtergelaten en heeft me geprikkeld om met onderwerpen aan de slag te gaan"- "We gaan nu zeker de aanpak voor calamiteiten/rampen losweken van de aanpak van crisisbeheersing want deze masterclass gaf ons heldere inzichten om te bepalen hoe we crisisbeheersing het beste kunnen gaan optuigen"-"Ik kijk nu met andere ogen naar onze eigen crisisplannen" - "Een aanrader! Ook voor bestuurders zonder enige crisiservaring!" - "Leerzame materie; zeer inspirerend, van het begin tot het einde was ik zeer geboeid" - "Waardevolle dagen, openheid bestuurders sprak enorm aan. Locatie goed" - "Paul Nieuwenburg kers op taart! Fantastische spreker, mooi verhaal. Relativerend in zekere zin" - "Masterclass heeft ‘nog veel meer dan’ aan mijn verwachtingen voldaan" - "Zeer leerzame masterclass en erg veel geleerd! Leuke samenstelling groep" - "Boven verwachting en punten tot nadenken meegekregen"  - "Een stok achter de deur voor reflectie" - "Zeer verzorgd, uitstekende inhoud!" - "Indrukwekkende presentaties" 

AANMELD-/BESTELFORMULIER

188