Seminar met boekpresentatie 'Crisisbeheersing - Waardevolle lessen'

Een bundeling van inspirerende inzichten vanuit de praktijk

woensdag 27 september 2023

We krijgen steeds meer te maken met complexe crisissituaties die de Nederlandse samenleving ernstig kunnen ontwrichten. De vluchtelingencrisis, de Coronacrisis, de aardbevingsproblematiek, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de toenemende dreiging van cybercriminelen zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. Trekken we voldoende lering uit deze crisissituaties? Wanneer je de evaluatierapporten van de OVV en inspectieorganen goed leest dan kun je daar vraagtekens bijzetten. Het zijn dikke rapporten vanuit een theoretisch perspectief geschreven en veelal op zoek naar de schuldvraag. Ze leidden nog te weinig tot fundamentele verbetermaatregelen en daadwerkelijke lessen. Voor ons een belangrijke reden een boek te publiceren waarin een grote groep deskundigen vanuit de praktijk wel tot concrete verbetervoorstellen komt. Met de inhoud van dit boek beogen we een bijdrage te leveren aan een crisisbestendiger Nederland. Op woensdagmiddag 27 september wordt dit boek tijdens een interactief seminar gepresenteerd.

Volg deze link voor het programma, een toelichting op de presentaties en het aanmeldformulier (naar beneden scrollen).
Voor een overzicht van alle veertig auteurs met de titels van hun bijdrage klikt u hier

Het seminar staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die rampenbestrijding, crisisbeheersing en/of integrale veiligheid in portefeuille hebben alsmede andere belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

Boek

Alle deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van het boek. Bij de online deelnemers zullen de administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deelnemers kunnen tegen gereduceerd tarief ook extra exemplaren van het boek bestellen. De reguliere prijs van het boek is € 24,50 exclusief 9% btw. Deelnemers aan het seminar kunnen extra exemplaren bestellen tegen een éénmalige prijs van € 18,50 exclusief 9% btw per boek. Deze optie kunt u aangeven op het genoemde aanmeldformulier. Deze extra boekexemplaren liggen na binnenkomst op 27 september voor u klaar bij de ontvangsttafel.

      

214