Seminar boekpresentatie 'Crisisbeheersing - Waardevolle lessen vanuit de praktijk'

Een bundeling van inspirerende inzichten vanuit de praktijk

woensdag 27 september 2023

We krijgen steeds meer te maken met complexe crisissituaties die de Nederlandse samenleving ernstig kunnen ontwrichten. De vluchtelingencrisis, de Coronacrisis, de aardbevingsproblematiek, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de toenemende dreiging van cybercriminelen zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. Trekken we voldoende lering uit deze crisissituaties? Wanneer je de evaluatierapporten van de OVV en inspectieorganen goed leest dan kun je daar vraagtekens bijzetten. Het zijn dikke rapporten vanuit een theoretisch perspectief geschreven en veelal op zoek naar de schuldvraag. Ze leidden nog te weinig tot fundamentele verbetermaatregelen en daadwerkelijke lessen. Voor ons een belangrijke reden een boek te publiceren waarin een grote groep deskundigen vanuit de praktijk wel tot concrete verbetervoorstellen komt. Met de inhoud van dit boek beogen we een bijdrage te leveren aan een crisisbestendiger Nederland. Op woensdagmiddag 27 september wordt dit boek tijdens een interactief seminar gepresenteerd.

Het programma leest u hiernaast en hier in pdf
Voor een overzicht van alle auteurs die hebben bijgedragen aan dit boek (met titel bijdrage/hoofdstuk) klikt u hier

Locatie

Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. 

Organisatie

De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. SVDC is tevens de uitgever van dit boek.

Doelgroep

Het seminar staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die rampenbestrijding, crisisbeheersing en/of integrale veiligheid in portefeuille hebben alsmede andere belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling. De kosten voor fysieke deelname bedragen € 195 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 170 p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden). De mogelijkheid wordt ook geboden het seminar online te volgen. Onze vaste en vertrouwde partner Easylivestream zal het seminar (live) streamen. De kosten voor het online deelnemen bedragen € 95 exclusief btw p.p. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 

Boek

Alle deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van het boek. Bij de online deelnemers zullen de administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deelnemers kunnen tegen gereduceerd tarief ook extra exemplaren van het boek bestellen. De reguliere prijs van het boek is € 24,50 exclusief 9% btw. Deelnemers aan het seminar kunnen extra exemplaren bestellen tegen een éénmalige prijs van € 18,50 exclusief 9% btw per boek. Deze optie kunt u aangeven op het onderstaande aanmeldformulier. Deze extra boekexemplaren liggen na binnenkomst op 27 september voor u klaar bij de ontvangsttafel.Buffet

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 50 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren

Bij annulering vóór 27 augustus 2023 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 27 augustus 2023 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk, via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

 

 

Programma
 

11.30 - 12.20 u Ontvangst met lunch  
12.20 - 12.30 u

Opening en welkom
SVDC - Gert-Jan Ludden (Eigenaar/dagvoorzitter)  

  
12.30 - 12.50 u

De grote afwezige
prof.mr.dr. Wilma Duijst (hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht, Universiteit Maastricht en forensisch arts GGD IJsselland)

  
12.50 - 13.15 u

De burgemeester en het OM; een conflict op de loer
drs. Bas Eenhoorn (bestuurder, politicus, voormalig burgemeester)  

  
13.20 - 13.40 u

Crisismanagement sinkholes: De kloof tussen CMT en C-suite
dhr. Glenn Schoen (Amerikaanse security- en crisis deskundige/eigenaar Boardroom@Crisis BV)

 

  
13.40 - 14.00 u Pauze  
14.00 - 14.20 u Crisismanagement en Securitymanagement: machtsverheffen of vermenigvuldigen?
dhr. Frank van der Linden (consultant securitymanagement Rijksoverheid)
   
14.25 - 14.45 u

‘Niet te veel en niet te weinig: Proportionele psychosociale nazorg bij crises en rampen'
drs. Ine Spee (crisis adviseur ARQ IVP)

 

  
14.50 - 15.10 u Nationale Veiligheid en Gray Rhinos
dr. Peter Bos (crisis-expert op gemeentelijk, regionaal en rijksniveau, vm bijzonder hoogleraar ‘militaire aspecten van crisisbeheersing en nationale veiligheid’ Nederlandse Defensie Academie)
  
15.15 - 15.45 u Pauze  
15.45 - 16.45 u

Paneldiscussie met vijf sprekers/auteurs

Hoe voorkomen we een volgende pandemie crisis?
dhr. Wim Schellekens (vm huisarts, ziekenhuisbestuurder, hoofdinspecteur en lid van het vm RedTeam)
Crisisbeheersing bij het waterschap: meer dan een natje en droogje
drs. Fred Hoogland (Hoofd Team Kwaliteit & Veiligheid/Operationeel leider calamiteitenorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland)
'Omdat wij allemaal leuke mensen zijn'
mevr. Marieke de Boer (crisismanager, woordvoerder, ArtEZ University of the Arts, De Reputatiemanager)
Crisis verlangt één loket
mevr. Jolise Stol  (beleidsadviseur Stichting Slachtofferhulp NL)
Hoe pas je ‘soft skills’ effectief toe in ‘stoere’ crisisteams?
dhr. Martin Madern (eigenaar Madern Public Business, trainer/coach)

  
             

   

   
   
 
 
   

   

16.45 - 17.00 u Afsluiting en samenvatting dagvoorzitter  
17.00 -  Drankje en additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)  

Korte toelichting onderwerpen

Bas Eenhoorn
Inhoudelijk conflicteren de wet op de veiligheidsregio’s en de politiewet met elkaar en dat betekent dat niet altijd duidelijk is wie de leiding heeft in crisissituaties binnen de 'driehoek' of binnen het crisisbeleidsteam. De burgemeester of de officier van justitie. En dat mag op cruciale momenten natuurlijk nooit ter discussie staan. De praktijk toont aan dat dit al tot onverkwikkelijke situaties heeft geleid. Bas Eenhoorn duidt vanuit zijn bestuurlijke ervaring deze problematiek en doet voorstellen tot een structurele oplossing hiervan.
Wilma Duijst
Professor Wilma Duijst pleit voor een belangrijker rol van de forensisch arts bij grootschalige calamiteiten- en crisissituaties. Nu is dat veelal nog de grote afwezige bij de schouw van overledenen. Zij stelt dan ook voor een landelijk poule samen te stellen van deze artsen en hen structureel deel uit te laten maken van onderzoeken- en identificatieteams.
Frank van der Linden
Er zijn nog wel eens klachten van crisis- en securitymanagers dat zij binnen organisaties niet gekend en/of niet serieus genomen worden. Je hoort dan vaak dat het topmanagement ‘niets’ wil doen, risico’s negeert en ze geholpen zouden zijn bij een incident. Zijn er mogelijkheden om deze geluiden weg te nemen en te laten zien dat je beide vakgebieden doelmatig en efficiënt kan uitvoeren? Met andere woorden, zijn er mogelijkheden voor een toekomstbestendige criSEC aanpak? Huidig securitymanager van het jaar Frank van der Linden zal dit thema nader analyseren.
Glenn Schoen
(Internationaal) crisisexpert Glenn Schoen gaat in op de sinkholes (kloof tussen de crisisorganisatie en het bestuur). Deze kuilen zijn onzichtbaar totdat je erin valt. Vooral in het bedrijfsleven zichtbaar. Klein of groot en onder een wegdek verborgen. Totdat een crisis zich aandient, dan is deze kloof de reden van meer crisismanagement verdriet dan wijdverbreid beseft. Immers, hoe groter het gat tussen de subtop waar crisis professionals zitten en de absolute top, hoe minder aandacht de laatste heeft voor voorbereidend werk en hoe meer het door onkunde en onwetendheid in de weg kan lopen.
Ine Spee
Na ernstige gebeurtenissen schieten we nog wel eens door in het aanbod van (psychosociale) hulpverlening. Het moet altijd gaan om een goede balans tussen zelfredzaamheid, stimuleren van veerkracht en de juiste zorg aan hen die het echt nodig heben. Dit vereist leiderschap en een mix van psychosociale kennis, intuïtie, menselijkheid en gezond verstand, zo betoogt Ine Spee in haar bijdrage.
Peter Bos
Peter Bos kijkt met een kritische blik naar de nationale veiligheidsstrategie en constateert dat we de risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid met een grote impact en een hoge mate van waarschijnlijkheid wel zien, maar we ons daar niet goed op voorbereiden. Dit vergelijkt hij met de metafoor van de ‘gray rhino’. Dat betekent dat we over moeten op een andere aanpak. Welke dat is, analyseert hij in het boek en zal dat tijdens het seminar inhoudelijk toelichten.

Paneldiscussie:
Wim Schellekens
Wim Schellekens analyseert op hoofdlijnen de belangrijkste knelpunten waar we tijdens de coronacrisis tegenaan zijn gelopen en beschrijft hoe we de crisisaanpak bij een volgende pandemie fundamenteel kunnen verbeteren.
Fred Hoogland
Vanuit de waterschappen voorziet Fred dat er situaties kunnen ontstaan waarbij de reguliere opschalings- en coördinatiemechanismen onvoldoende blijken. Vergelijkbaar met de coronacrisis zal een landelijke coördinatie noodzakelijk zijn op een niveau waarop tot nu toe niet wezenlijk voorbereid en geoefend is. Hij komt met voorstellen hoe dat is te verbeteren.
Marieke de Boer
Marieke gaat in op crisisbeheersing binnen de onderwijssector. Docenten en begeleiders worden vanuit hun persoonlijke betrokkenheid bij leerlingen regelmatig geconfronteerd met (persoonlijke) crisissituaties waarin de leerling verzeild raakt. Er zal meer aandacht moeten komen voor de rol van de docent. Hoe ver moet men dan gaan? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? En wanneer wordt er overgedragen aan professionele hulpdiensten?
Jolise Stol
Mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken hebben uitleenlopende behoeften die van persoon tot persoon erg verschillen. En ook welke organisaties op dat moment betrokken zijn. Slachtofferhulp Nederland kan in dergelijke gevallen in zeer korte tijd een online informatie- en adviescentrum (IAC) opzetten waar slachtoffers, nabestaanden, en andere geinteresseerden op één centrale plek alle relevante informatie van de betrokken organisaties kunnen vinden. Jolise zal toelichten hoe dit systeem functioneert.
Martin Madern
Martin gaat in op het thema: hoe pas je soft skills effectief toe in stoere crisisteams? Dat wordt in de praktijk nogal eens onderschat, terwijl daar toch vaak de oorzaak ligt van het niet goed functioneren van crisisteams. Hij maakt een vergelijk met het crew resource management zoals dat in de luchtvaart is ontwikkeld en waar we binnen de publieke sector nog veel van kunnen leren. Crisisteams kunnen dan nog een stuk professionelere worden zo stelt hij vast.

188