Boekpresentatie 'Leren van corona'

Inspirerende inzichten vanuit de praktijk

woensdag 8 december 2021

De coronacrisis leert ons veel lessen, omdat het een unieke gebeurtenis is in aard en omstandigheden en naar duur en intensiteit van de maatregelen. Het is belangrijk dat we de ervaringen, inzichten en lessen van deze pandemie goed borgen en dat kan onder andere door deze vast te leggen in boeken. Na de eerdere publicatie van het boek 'Corona onthult systeemcrisis' in januari dit jaar, wordt op 8 december 2021 tijdens een seminar in Zeist een nieuw boek gepresenteerd met als titel: 'Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk'. De verschillende auteurs zullen tijdens het seminar een toelichting geven op hun hoofdstuk en met het aanwezige publiek in debat gaan.

Uniek boek
Het boek is bijzonder, omdat ervaringen, inzichten en lessen uit verschillende sectoren van de samenleving zijn opgeschreven. Zo zijn er 3 bijdragen vanuit de zorgsector (ziekenhuis, GGZ en een directeur publieke gezondheid). Er worden drie hoofdstukken gewijd aan het openbaar bestuur (burgemeester, directeur Veiligheidsregio en een vm. wethouder economie, toerisme en evenementen). Het boek wordt gecompleteerd met verhalen uit het bedrijfsleven (afvalverwerkingsbedrijf als vitale sector), de onderwijssector alsmede een scherpzinnige analyse van vrijheid en veiligheid en een blik op de internationale aanpak. Het inleidende hoofdstuk is geschreven door professor Rob de Wijk die hierover reeds een toelichting geeft tijdens ons seminar van 14 oktober 2021.


Klik hier voor meer informatie over de auteurs van het boek, het programma op 8 december en om u aan te melden.

214