Symposium 'Reflectie coronacrisis'

Terugblik met crisisexperts

Donderdag 14 oktober 2021

De coronacrisis is van ongekende omvang en heeft de hele wereld al meer dan een jaar in haar greep. Iedereen, zowel zakelijk als privé, wordt hiermee geconfronteerd en de impact is groot. Het is van essentieel belang dat we uit deze crisis goed lering trekken en de opgedane ervaringen vroegtijdig vertalen in verbetermaatregelen voor de toekomst. Dat is de reden dat wij met zes crisisexperts op donderdag 14 oktober a.s. een middagsymposium organiseren met een terugblik en reflectie op deze crisis.

Welke lessen zijn er geleerd?
Vele onderwerpen zullen tijdens het symposium aan de orde komen. We kijken daarbij ook naar de lessen van de buitenlandse aanpak. Is uw organisatie voldoende voorbereid op dit type crisis? Was er voldoende bewustwording rond infectieziektebestrijding? Wat was de kwaliteit van de publiek-private en civiel-militaire samenwerking tijdens deze crisis? Beschikt uw organisatie over een slagvaardig functionerende crisisorganisatie met vakbekwame medewerkers? Hoe heeft u het ‘on-line’ werken ervaren? Wat is de impact van ziekte en overlijden geweest binnen uw organisatie? En welke kansen heeft deze crisis u gebracht? Over deze en andere lessen die geleerd zijn kunt u uw kennis verbreden tijdens het symposium waarbij u in debat kunt gaan met de crisisexperts.   

Programma
Het programma* met de tijdsaanduiding en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast.
Achter deze link leest u het programma in pdf. 
*door onvoorziene omstandigheden is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd moet worden

Locatie
Het symposium vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie
De organisatie van het symposium is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Doelgroep
Dit symposium staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die crisisbeheersing in portefeuille hebben binnen het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

Vakliteratuur
Alle fysieke deelnemers aan het symposium ontvangen een gratis exemplaar van het Engelstalige boek 'Catching Corona?'

Ook internationaal wordt de roep om een radicaal andere, nieuwe benadering steeds sterker. Wat is daarvoor nodig? Revolutie? Evolutie? Terug naar de status quo? Hoe kunnen we post-COVID ervoor zorgen dat we de geleerde lessen na elke crisis niet alleen beter borgen maar ook effectiever in de praktijk brengen?  Wat zijn de voornaamste obstakels? Hoe ruimen we die uit de weg? Dit speels-provocerende boek bevat zowel een raamwerk als een gereedschapskist om deze vragen te beantwoorden via een gezamenlijke, gestructureerde dialoog. All of us know more than one of us. 
Deelnemers kunnen ook het boekje 'Corona onthult systeemcrisis’ tegen gereduceerd tarief bestellen (€ 12,50 i.p.v. € 19,50 exclusief 9% btw). (Fysieke deelnemers ontvangen dit boekje na binnenkomst op de dag van het symposium en online deelnemers ontvangen het boekje per post) Voor meer informatie over dit boek klik hier.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling. De kosten voor fysieke deelname bedragen € 185 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 160 p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden). Voor studenten is een gereduceerd tarief van toepassing. De mogelijkheid wordt ook geboden het symposium online (via streaming) te volgen. In dat geval ontvangt u geen gratis exemplaar van het boek 'Catching Corona?', maar kunt u de genoemde boeken wel bestellen. Wel worden de verzendkosten dan additioneel in rekening gebracht. De kosten voor het online volgen van het symposium bedragen € 95 exclusief btw p.p. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.
(Uiteraard volgen wij doorlopend de richtlijnen van de overheid, mocht op 14 oktober het fysiek bijwonen van bijeenkomsten niet mogelijk zijn (dus alleen online deelname), dan worden uiteraard alle deelnemers daarvan tijdig door ons op de hoogte gebracht)

Buffet 
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van de bijeenkomst dan wordt daarvoor additioneel € 45 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 14 september 2021 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 14 september 2021 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

Programma

11.30 - 12.20 u  Ontvangst met lunch  
12.20 - 12.30 u  Opening en welkom 

 Dhr. Gert-Jan Ludden SVDC (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.10 u  Crisisbeheersing en poldermodel in conflict
 Prof.dr. Rob de Wijk (directeur HCSS)
 
13.10 - 13.50 u

 Pandemie: ultieme uitdaging voor de veiligheidsregio
 Mw. Marianne Schuurmans (burgemeester gemeente
 Haarlemmermeer/Voorzitter VR Kennemerland) 

 

 
13.50 - 13.55 u  Korte pauze  
13.55 -14.35 u  Nationale veiligheid en corona, double loop learning
 Prof.dr. Peter Bos (kwartiermaker Onderzoek
 & Onderwijs  IFV) 
 
14.35 - 15.00 u  Pauze  
15.00 - 15.40 u

 Catching corona?
 Dhr. Eelco Dykstra M.D. (voorzitter DIEM)

 
15.40 - 16.20 u  Crisis as usual

 Mw. Annemarie van Gaal (ondernemer/investeerder)

 
16.20 - 16.25 u  Korte pauze  
16.25 - 17.05 u  Coronacrisis als uitputtingsslag 

 Dhr. Frank Paauw (korpschef Politie Eenheid Amsterdam)

 
17.05 - 17.15 u Samenvatting en afronding  
17.15 -  Drankje en buffet (buffet voor hen die zich hiervoor aangemeld hebben)  

Korte toelichting programma

Rob de Wijk
Als veiligheidsdeskundige kijkt Rob de Wijk naar de nationale crisisstructuur en of de aanpak door de Rijksoverheid past binnen de kaders van de nationale veiligheidsstrategie. Thema’s die verder door hem worden geanalyseerd zijn de pandemie en nationale risicobeoordeling, de rol van de Tweede Kamer in haar controlerende positie, de civiel-militaire samenwerking en de publiek-private samenwerking binnen deze crisis. Tevens zal Rob de Wijk ingaan op de repeterende valkuilen waar het bestuurlijk crisismanagement mee wordt geconfronteerd. Alvast een verwijzing naar de inhoud van het nieuwe boek van SVDC: 'Leren van corona' dat op woensdag 8 december 2021 tijdens een seminar in Zeist wordt gepresenteerd.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Burgemeesters, zeker in de functie van bestuurder van een veiligheidsregio, vervullen een belangrijke functie in deze langdurige crisis. Enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het overheidsbeleid en anderzijds dienen zij dat beleid te vertalen in aanvullend regionaal en lokaal beleid dat van toepassing is op hun specifieke gezagsgebied. Welke uitdagingen, problemen, kansen en dilemma’s zich hier aandienen vertelt mevrouw Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Peter Bos
Het grootste gedeelte van de crisis functioneerde Peter Bos als directeur van de Veiligheidsregio Utrecht en was hij nauw betrokken bij het functioneren van het veiligheidsberaad. Vanuit deze positie heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan. Als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het kennisinstituut IFV en vanuit zijn ervaringen met diverse typen crises zal hij de pandemie vanuit een breder perspectief analyseren.

Eelco Dykstra
Samen met een groot aantal internationale crisisexperts heeft Eelco Dykstra zich het afgelopen jaar intensief verdiept in de buitenlandse aanpak van de coronacrisis en daarover een interessant boek 'Catching Corona?' geschreven. Vanuit internationaal perspectief onderkent hij in deze crisis een negental universele problemen die hij tijdens het symposium zal toelichten.

Annemarie van Gaal
Omdat de wereld zo snel verandert, zullen er steeds meer complexe crisissituaties zich aandienen waaronder zoönotische infectieziekten. Deze crises komen vaak niet in risk-dashboards voor. Daarom kunnen we organisaties maar beter permanent inrichten om hier mee om te kunnen gaan volgens Annemarie van Gaal. Haar bijdrage zal zich met name richten op de vitale bedrijven binnen onze kritieke infrastructuur en het (crisis)leiderschap dat daarbij van doorslaggevend belang is.

Frank Paauw
De politieorganisatie werkt ook al meer dan een jaar in de tiende versnelling. Handhaving van de coronamaatregelen, het optreden bij demonstraties en bij rellen rond de avondklok en het opsporen en ontmantelen van illegale festiviteiten hebben een zware wissel getrokken op de organisatie. Welke impact heeft de coronacrisis verder nog gehad op de politieorganisatie? Frank Paauw wil zijn operationele ervaringen hieromtrent graag met een breder publiek delen.

188