Seminar 'Leren van corona'

Inspirerende inzichten vanuit de praktijk

woensdag 8 december 2021

De coronacrisis leert ons veel lessen, omdat het een unieke gebeurtenis is in aard en omstandigheden en naar duur en intensiteit van de maatregelen. Het is belangrijk dat we de ervaringen, inzichten en lessen van deze pandemie goed borgen en dat kan onder andere door deze vast te leggen in boeken. Na de eerdere publicatie van het boek 'Corona onthult systeemcrisis' in januari dit jaar, wordt op 8 december tijdens een seminar een nieuw boek gepresenteerd met als titel: 'Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk'. De verschillende auteurs zullen tijdens het seminar een toelichting geven op hun hoofdstuk en met het aanwezige publiek in debat gaan.

Uniek boek
Het boek is bijzonder, omdat ervaringen, inzichten en lessen uit verschillende sectoren van de samenleving zijn opgeschreven. Zo zijn er 3 bijdragen vanuit de zorgsector (ziekenhuis, GGZ en een directeur publieke gezondheid). Er worden drie hoofdstukken gewijd aan het openbaar bestuur (burgemeester, directeur Veiligheidsregio en een vm. wethouder economie, toerisme en evenementen). Het boek wordt gecompleteerd met verhalen uit het bedrijfsleven (afvalverwerkingsbedrijf als vitale sector), de onderwijssector alsmede een scherpzinnige analyse van vrijheid en veiligheid en een blik op de internationale aanpak. Het inleidende hoofdstuk is geschreven door professor Rob de Wijk.

Programma
Het seminar wordt hybride georganiseerd (zowel fysieke als online deelname is mogelijk). Het programma* met de tijdsaanduiding en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast. Als u hier klikt leest u het programma in pdf. 
*door onvoorziene omstandigheden is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd moet worden

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Doelgroep
De bijeenkomst staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die crisisbeheersing in portefeuille hebben binnen het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

Vakliteratuur
Alle (fysieke) deelnemers ontvangen bij binnenkomst een gratis exemplaar van het boek 'Leren van Corona'.   
Extra exemplaren van dit boek zijn voor deelnemers met ca. 30% korting te bestellen via onderstaand aanmeldformulier (€ 20,00 excl. BTW in plaats van € 28,50).
Deelnemers kunnen ook het boekje 'Corona onthult systeemcrisis', tegen gereduceerd tarief bestellen (€12,50 i.p.v. €19,50 exclusief 9% btw). Voor meer informatie over dit boekje klikt u hier.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling. De kosten voor fysieke deelname bedragen € 185 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 160 p.p. excl. btw (iedere deelnemer dient zich wel separaat aan te melden). Voor studenten is een gereduceerd tarief van toepassing.
Online deelname
De mogelijkheid wordt ook geboden het seminar online (via streaming) te volgen. In dat geval ontvangt u geen gratis exemplaar van het nieuwe boek 'Leren van corona', maar kunt u het boek wel tegen regulier tarief bestellen (zie optie aanmeldformulier) Wel worden de verzendkosten dan additioneel in rekening gebracht. De kosten voor het online volgen van het seminar bedragen € 95 exclusief btw p.p.
(Uiteraard volgen wij doorlopend de richtlijnen van de overheid, mocht op 8 december 2021 het fysiek bijwonen van bijeenkomsten niet mogelijk zijn (dus alleen online deelname), dan worden uiteraard alle deelnemers daarvan tijdig door ons op de hoogte gebracht)


Annuleren
Bij annulering vóór 1 november 2021 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 1 november 2021 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl


       

Programma
 

11.15 - 12.20 u  Ontvangst met lunch  
12.25 - 12.30 u  Opening en welkom 

 Dhr. Gert-Jan Ludden SVDC (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.00 u   'Hoe leid je een ziekenhuis door de coronacrisis?'
  Crisismanagement vanuit bestuurlijk perspectief
  
Peter Langenbach (voorzitter RvB Maasstad Ziekenhuis)
 
 
13.00 - 13.30 u

 'GRIP zonder einde'
 Caren Frentz (alg. directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Z) 

 

 
13.30 - 14.00 u

 'Een pandemie is een lastige marathon voor een
  burgemeester'

 Drs. Bas Eenhoorn (burgemeester Gem. Vlaardingen)

  
14.00 - 14.20 u  Pauze  
14.20 - 14.50 u

 'Wij gaan door waar anderen stoppen' 
 Wilbert Sijstermans (alg. directeur afvalverwerkingsbedrijf Rd4)

 
14.50 - 15.20 u  'Generatie C'

 Els Kooijmans & Stéphane Cépèro (bestuurders Lowys Porquinstichting)

   
15.20 - 15.50 u

 'Veiligheid, vrijheid en het virus' 
 
Prof.dr. Paul Nieuwenburg (hoogleraar politieke filosofie Universiteit Leiden)

  

 
15.50 - 16.15 u

 Pauze

 
16.15 - 17.00 u  Panelinterview/discussie met Eelco Dykstra, Ineke
Strijp, Claudia Bisschops en Saskia Baas
  
              
17.00 

 Afsluiting

 

Korte toelichting programma/presentaties

Peter Langenbach
De schrijnende situatie binnen ziekenhuizen was bijna dagelijks nieuws. Een van de eerste ziekenhuizen die te maken kreeg met een corona patiënt was het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Alle medewerkers hebben maandenlang in de tiende versnelling gewerkt om de toegankelijkheid van de (spoed)zorg zo goed mogelijk in stand te houden. Hier is een ongekende prestatie geleverd. Bestuurder Peter Langenbach licht toe hoe hij deze intensieve periode heeft ervaren.

Caren Frentz
Veiligheidsregio’s hebben zich gedurende deze crisis goed op de kaart gezet. Alle 25 regio’s hebben vrijwel constant in een GRIP 4 situatie gefunctioneerd. De focus lag daarbij niet alleen op de continuïteit van zorg, maar ook op het in stand houden van de kritieke infrastructuur met al haar vitale belangen. Tegen welke uitdagingen, knelpunten en dilemma’s de regio in deze langdurige en complexe crisis is aangelopen vertelt Caren Frentz als directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Bas Eenhoorn
Gemeenten en veiligheidsregio’s hadden het zwaar te verduren in deze crisis. Nationaal beleid moest worden uitgevoerd en worden gehandhaafd en daarnaast moest er flankerend beleid in de veiligheidsregio’s en gemeenten worden gemaakt. De burgemeester vervulde daarbij een cruciale rol. Bas Eenhoorn geeft als burgemeester van de gemeente Vlaardingen zijn reflectie en gaat met name in op de essentiële aspecten van leiderschap en crisiscommunicatie.

Wilbert Sijstermans
Een van de bedrijfssectoren die als vitaal is aangemerkt tijdens de pandemie is de afvalverwerkingsindustrie.  Waar anderen stopten, gingen zij door om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Wat daar allemaal bij komt kijken, hoe de publiek-private samenwerking is verlopen en tegen welke uitdagingen hij is aangelopen, vertelt Wilbert Sijstermans, directeur van RD4, het grootste afvalverwerkingsbedrijf uit Zuid-Limburg.

Els Kooijmans en Stéphane Cépèro
Scholen zijn ook zwaar getroffen door de coronacrisis en alle maatregelen die door het crisiskabinet zijn genomen. Scholen gaan dicht, afstandsonderwijs, zorgen om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten, zelftesten en het leiding geven aan een crisisorganisatie zijn slechts enkele voorbeelden waar het schoolbestuur mee te maken kreeg. Hoe zij dit alles hebben aangepakt en welke lessen er zijn geleerd vertellen Els Kooijmans en Stéphane Cépèro, bestuurders van de Lowys Porquin Stichting (meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in Zuidwest Brabant).

Paul Nieuwenburg
Besluitvorming in de pandemie leidt tot moeilijke keuzes. Dat is onvermijdelijk als de staat zijn primaire taak, het beschermen van de veiligheid van zijn burgers, op adequate wijze moet vervullen. Veiligheid en vrijheid staan echter op gespannen voet. Wat deze begrippen inhouden, hoe de staat hier invulling aan heeft gegeven en of de overheid de genomen maatregelen voldoende heeft gerechtvaardigd tijdens de coronacrisis, analyseert Paul Nieuwenburg, hoogleraar politieke filosofie Universiteit Leiden.

Paneldiscussie met Eelco Dykstra, Els Govers, Ineke Strijp, Claudia Bisschops en Saskia Baas
Aansluitend aan de plenaire presentaties vindt er een paneldiscussie plaats met de schrijvers van de overige hoofdstukken. Daarbij wordt ingegaan op respectievelijk de lessen die we kunnen leren uit de buitenlandse aanpak van de crisis (Eelco Dykstra, eigenaar DIEM), hoe de crisis is aangepakt binnen de GGZ (Els Govers/lid RvB GGZWNB), Ineke Strijp (ervaren bestuurder en toezichthouder), welke impact de crisis had op toerisme, economie en evenementen (vm wethouder Gem. Valkenburg ad Geul Claudia Bisschops) en hoe de (vm) directeur publieke gezondheid de crisis binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geregisseerd (Saskia Baas).

188