Symposium 'Reflectie coronacrisis'

Terugblik met crisisexperts

De coronacrisis is van ongekende omvang en heeft de hele wereld al meer dan een jaar in haar greep. Iedereen, zowel zakelijk als privé, wordt hiermee geconfronteerd en de impact is groot. Het is van essentieel belang dat we uit deze crisis goed lering trekken en de opgedane ervaringen vroegtijdig vertalen in verbetermaatregelen voor de toekomst.

Hieromtrent organiseerden wij samen met zes crisisexperts op donderdag 14 oktober jl. een middagsymposium met een terugblik en reflectie op deze crisis.

Was er voldoende bewustwording rond infectieziektebestrijding?
Wat was de kwaliteit van de publiek-private en civiel-militaire samenwerking tijdens deze crisis?
Beschikt uw organisatie over een slagvaardig functionerende crisisorganisatie met vakbekwame medewerkers?
Hoe heeft u het ‘on-line’ werken ervaren?
Wat is de impact van ziekte en overlijden geweest binnen uw organisatie?
En welke kansen heeft deze crisis u gebracht? 

Programma
Het volledige programma kunt u hier nog eens nalezen.
Het symposium werd gestreamd door Easylivestream.

Verslag
Het verslag van het symposium is gemaakt door Robert van Daesdonk, redacteur van het vakblad Beveiliging en leest u hier.

Cartoons
Onderstaand enkele foto's en de cartoons die tijdens het symposium zijn gemaakt door Peter Koch. Klik op een foto of cartoon voor een vergroting. 

218