Seminar 'Meer grip op crisis'

Ervaringen en lessen van deskundigen

dinsdag 25 juni 2024

Crisisbeheersing wordt steeds complexer en vraagt van toezichthouders, bestuurders, operationeel leiders en verantwoordelijke functionarissen steeds meer kennis(sen), vaardigheden en leiderschap.
Het leren en delen van ervaringen uit rampen en crises is daarbij een belangrijke inspiratiebron. 

Daarom organiseerden wij op dinsdagmiddag 25 juni het seminar 'Meer grip op crisis' waarbij vijf deskundigen actuele en specifieke thema’s hebben belicht. 

Programma

Het volledige programma kunt u hier nog eens nalezen en als u hier klikt is er mogelijkheid om de livestream van het volledige programma te bekijken (het wachtwoord hebben alle deelnemers via email ontvangen). 

Presentaties
De presentaties van alle gastsprekers ontvangen alle deelnemers persoonlijk via e-mail.

Cartoons en foto's
Onderstaand de cartoons (Peter Koch-Atelier Stripstudio) en enkele foto's die tijdens het seminar zijn gemaakt. Klik op een cartoon of foto voor een vergroting. 

218