Seminar 'De schijnwerper op actuele en complexe crises'

Adviezen en lessen uit de praktijk

woensdag 29 november 2023

We worden momenteel geconfronteerd met een stapeling van complexe crisissituaties die de samenleving behoorlijk (kunnen) ontwrichten. Politici, bestuurders en tal van (hulpverlening)organisaties moeten alle zeilen bijzetten om op verantwoorde wijze deze crises aan te pakken.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat praktijkervaringen met elkaar worden gedeeld en dat we leren van soortgelijke crisissituaties uit het (recente) verleden.

Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 29 november 2023 een seminar waarbij zes experts hun ervaringen en lessen met het aanwezige publiek gaan delen.

Het seminar wordt hybride georganiseerd.
Deelnemers kunnen fysiek of digitaal deze bijeenkomst bijwonen.

Volg deze link voor het programma, een toelichting op de presentaties en het aanmeldformulier (naar beneden scrollen).

Het seminar staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die rampenbestrijding, crisisbeheersing en/of integrale veiligheid in portefeuille hebben alsmede andere belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

214