Seminar 'De schijnwerper op actuele en complexe crises'

Adviezen en lessen uit de praktijk

woensdag 29 november 2023

We worden momenteel geconfronteerd met een stapeling van complexe crisissituaties die de samenleving behoorlijk (kunnen) ontwrichten. Politici, bestuurders en tal van (hulpverlening)organisaties moeten alle zeilen bijzetten om op succesvolle wijze deze crises aan te pakken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat praktijkervaringen met elkaar worden gedeeld en dat we leren van soortgelijke crisissituaties uit het (recente) verleden. Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 29 november 2023 een seminar waarbij zes experts hun ervaringen en lessen met het aanwezige publiek gaan delen. Het seminar wordt hybride georganiseerd. Deelnemers kunnen fysiek of digitaal deze bijeenkomst bijwonen.

Het programma leest u hiernaast en hier in pdf

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. 

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. 

Doelgroep
De bijeenkomst staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die rampenbestrijding, crisisbeheersing en/of integrale veiligheid in portefeuille hebben alsmede andere belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

Vakliteratuur
Alle fysiek aanwezige deelnemers ontvangen na binnenkomst een gratis exemplaar van het boek 'Crisisbeheersing; waardevolle lessen’; een nieuw boek met praktische en concrete tips om de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Functionarissen vanuit vele sectoren van onze samenleving hebben een bijdrage geleverd aan dit boek. Het onderwijs, gemeenten, ministeries, de zorgsector, waterschappen, politie, bedrijfsleven en meer. 40 auteurs hebben in ca. 50 boeiende bijdragen hun inspirerende inzichten, ervaringen en verbetervoorstellen aan het papier toevertrouwd. Hier leest u meer over dit boek.  

Deelnemers kunnen tegen gereduceerd tarief (25% korting) de boeken ‘Grip op Crisis’ en 'Leren van Corona’ bestellen. Deze mogelijkheid leest u op het aanmeldformulier.
De boeken liggen dan op 29 november na binnenkomst bij de ontvangsttafel voor u klaar.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling.
De kosten voor fysieke deelname bedragen € 195 p.p. (incl. lunch en boek, excl. btw). Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 175 p.p. (incl. lunch en boek, excl. btw). Iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden. De mogelijkheid wordt ook geboden het seminar online te volgen. Onze vaste en vertrouwde partner Easylivestream zal het programma weer (live) streamen). De kosten voor het online deelnemen bedragen € 95 excl. btw p.p. (Online deelnemers kunnen het boek 'Crisisbeheersing, waardevolle lessen' bestellen via het menu boeken op de onze website)

Na inschrijving voor deelname ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 55 excl. btw p.p. in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 29 oktober 2023 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 29 oktober 2023 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk, via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

 

Programma

11.30 - 12.20 u Ontvangst met lunch    
12.20 - 12.30 u

Opening en welkom
SVDC - Gert-Jan Ludden (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.10 u

Georganiseerde criminaliteit; kunnen we dat nog onder controle krijgen?
Frank Paauw (politiechef Eenheid Amsterdam Amstelland)

 

 
13.10 - 13.50 u

Wat vraagt de klimaatcrisis van ons?
Marijn Ornstein (dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe)

 
13.50 - 14.30 u

Opvang asielzoekers: hoe werkt het?
Peter Bos (crisis-expert publiek domein, vm bestuurder COA)

 
14.30 - 15.00 u Pauze    
15.00 - 15.40 u

De oorlog in onze achtertuin
Mart de Kruif (vm Commandant der Landstrijdkrachten)

 
15.40 - 16.20 u

Op weg naar een toekomstbestendige crisisbeheersing
Theo Weterings (burgemeester Gem. Tilburg/Portefeuillehouder Ongekende Crisis Veiligheidsberaad)

 
16.20 - 17.00 u

Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie naar Society 4.0
Bob de Wit (hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit)

 
17.00 - 17.10 u Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter    
17.15 - 18.30 u Drankje en additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)    

Korte toelichting onderwerpen

Frank Paauw
De georganiseerde criminaliteit neemt steeds ernstiger vormen aan. Veelal druggerelateerd. Met name in de grote steden biedt dit kopzorgen waarbij het steeds vaker voorkomt dat bendes bij elkaar verhaal halen. Het openbaar bestuur en de hulpdiensten hebben reeds tal van preventieve en repressieve programma’s gestart met als doel deze problematiek onder controle te krijgen. Blijkbaar nog niet voldoende. Frank Paauw krijgt als politiechef van de eenheid Amsterdam-Amstelland hier dagelijks mee te maken en geeft tijdens het seminar graag zijn adviezen hoe we binnen de gehele opsporing-, hulpverlenings- en strafrechtketen hier nog beter tegen kunnen optreden.

Marijn Ornstein
De klimaatcrisis domineert momenteel de internationale en nationale politieke agenda. Een moeilijk onderwerp met veel belangen en waarbij het maar al te moeilijk blijkt om nu (vergaande) maatregelen te treffen om de toekomstige milieu en leefomgeving levensvatbaar te houden. Het waterbeheer speelt daarbij een cruciale rol. Extreme droogte en extreme neerslag leiden met regelmaat tot calamiteiten. Hoe we ons beter moeten prepareren om de toekomst vertelt ons Dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Veluwe, Marijn Ornstein.

Peter Bos
Talloze vluchtelingen zoeken hun heil in ons land. Oorlogsvluchtelingen, politieke asielzoekers, klimaatvluchtelingen, arbeidsmigranten en economische gelukszoekers. De registratie, opvang, huisvesting, verzorging en onderwijs van deze doelgroep wordt een steeds groter probleem. Kunnen we dit nog wel aan en welke maatregelen zouden Nederland en Europa de komende tijd moeten nemen om deze steeds groter wordende instroom te mitigeren. Peter Bos is een jaar lang programmamanager bij het COA geweest en gaat tijdens het seminar dieper in op deze materie.

Mart de Kruif
Al maandenlang woedt de oorlog in Oekraïne. De oorlog in onze achtertuin. Dit leidt niet alleen tot een rampzalige situatie in Oekraïne, maar heeft ook een enorme impact op de geopolitieke verhoudingen, de economie, de voedselvoorziening en andere bedreigingen wereldwijd. Wat dit voor Nederland betekent, welke positie Nederland het beste binnen internationale coalities kan innemen en welke op maat gesneden crisisaanpak daarbij past, vertelt ons Mart de Kruif, die als voormalig Commandant der Landstrijdkrachten momenteel een veelgevraagd analist is. 

Theo Weterings
Het kabinet heeft in de wetsevaluatie van de wet veiligheidsregio’s aangekondigd te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg. De contourennota bevat een schets van hoe de organisatiestructuur en samenwerking van betrokken partijen bij interregionale, nationale en internationale risico’s en crises wordt vernieuwd. Theo Weterings zal als portefeuillehouder van dit onderwerp binnen het Veiligheidsberaad, nader ingaan welke ontwikkelingen relevant zijn en waar de komende jaren de uitdagingen liggen voor openbaar bestuur en hulpverleningsorganisaties.

Bob de Wit
We bevinden ons tussen twee tijdperken in: we hebben het industriële tijdperk (Society 3.0) verlaten en zijn onderweg naar een digitale samenleving (Society 4.0). Zo’n fundamentele maatschappelijke transitie komt maar eens in de paar honderd jaar voor, we leven dus in een unieke tijd. Alle fundamenten van de samenleving zijn in transitie, zoals (de omvang van) de overheid, veiligheid, gezondheid, en democratie. Het huidige democratische systeem (het Huis van Thorbecke) werkt niet meer, omdat ‘arbeiders’ geen belangrijke factor meer is, omdat de grootste bedrijven (Big Tech en Big Finance) op wereldschaal opereren en groter, machtiger en rijker zijn dan landen (nation states), en omdat er op wereldschaal geen democratische controle is op ngo’s die geacht worden publieke belangen te dienen. Hoe ziet onze samenleving er in de toekomst eruit, en welke crises staan ons nog te wachten? 

188