Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing.

Wij hechten veel waarde aan een goede, heldere en transparante communicatie met onze relaties. Wij willen u dan ook informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en u wijzen op uw rechten met betrekking tot het verzamelen van de persoonsgegevens. Voor alle relevante informatie over dit onderwerp klik hier

214