Boek "Catching Corona..."

All of us know more than one of us...Boek "Catching corona"

De hele wereld is al meer dan anderhalf jaar in de ban van Corona. In Nederland zijn al diverse boeken over deze crisis geschreven.
Nieuw is echter de analyse vanuit internationaal perspectief die Eelco Dykstra heeft opgetekend in zijn Engelstalige interactieve boek "Catching Corona".
Hij neemt de lezer op verfrissende en inspirerende wijze mee in de complexiteit van deze (en andersoortige) crises en de obstakels die slagvaardige oplossingen in de weg staan.
Het is de schrijver van het boek er veel aan gelegen de lezer van dit boek op actieve wijze te betrekken bij de geleerde lessen uit deze crisis en het formuleren van fundamentele verbeteringen binnen het (internationale) stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor meer informatie over het boek en bestelprocedure klik hier.

214