Symposium 'Lessen coronacrisis 2020'

Ervaringen uit de praktijk

Donderdag 25 maart 2021

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat gedomineerd werd door de coronacrisis. De hele wereld en dus ook Nederland werd getroffen door een pandemie die niet alleen een volksgezondheidsaangelegenheid betrof, maar tevens kan worden aangemerkt als de grootste naoorlogse economische en sociaal-maatschappelijke crisis. Het is vrij uniek dat we met z’n allen in deze benarde situatie zijn beland en het is dan ook van essentieel belang dat we belangrijke lessen uit deze crisis optekenen en deze vertalen in verbetermaatregelen voor de toekomst. De coronacrisis zal namelijk niet de laatste zoönotische infectieziekte zijn die ons treft. Om die reden organiseren wij het symposium Lessen coronacrisis 2020. Verschillende sprekers die tijdens de crisis een prominente rol hebben vervuld zullen vanuit verschillend perspectief hun ervaringen delen met het publiek. Graag kijken we daarbij ook naar de lessen die bij onze zuiderburen zijn geleerd.

Programma
Het programma* met de tijdsaanduiding en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast.
Achter deze link leest u het programma in pdf. 
*door onvoorziene omstandigheden is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd moet worden

Locatie
De organisatie van dit symposium is in de zomer van 2020 gelanceerd. Naar aanleiding van de laatstgehouden persconferentie op 23 februari 2021 zijn wij genoodzaakt het symposium uitsluitend voor online deelname te organiseren. Alle deelnemers die zich sinds zomer 2020 voor fysieke aanwezigheid hadden aangemeld zijn inmiddels hiervan op de hoogte gebracht.

Organisatie
De organisatie van het symposium is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Doelgroep
Dit symposium beoogt bestuurders en beleidsmedewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, om, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Het is uitsluitend nog mogelijk om het programma online (via streaming) te volgen. De kosten voor online deelname bedragen € 125 exclusief btw p.p. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.

Vakliteratuur
Alle (fysieke) deelnemers aan het symposium ontvangen een gratis exemplaar van het boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom, continuiteit van zorg onder buitengewone omstandigheden'. In het boek is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen over zoönotische infectieziekten. Hier leest u meer over dit boek.  
Het is mogelijk voor online deelnemers om met 50% korting het boek Crisisbeheersing Witte Kolom te bestellen via onderstaand aanmeldformulier (€ 16,25 excl. BTW en verzendkosten).
Deelnemers kunnen ook het boekje 'Open Up, een hoopvolle mythologische vertelling over het coronavirus' tegen gereduceerd tarief bestellen (€6 i.p.v. €8 exclusief 9% btw en verzendkosten). Voor meer informatie over dit boekje klik hier.

Buffet (niet meer van toepassing)
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van de bijeenkomst dan wordt daarvoor additioneel € 45 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 25 februari 2021 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 25 februari 2021 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl
 

Programma

12.20 - 12.30 u  Opening en welkom 

 Gert-Jan Ludden SVDC (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.00 u  Wat kunnen we leren van de Belgische aanpak?
 Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro, 
 Vlaams netwerk van zorginstellingen)
 
13.05 - 13.35 u

 Coronacrisis als ultieme test voor de acute zorg
 Prof. dr. Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute   Zorg)

 
13.40 -14.10 u  Unieke situatie: alle Veiligheidsregio’s in GRIP 4

 Drs. Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad)

 
14.10 - 14.40 u  Pauze  
14.45 - 15.10 u

 Hoe verliep de landelijke en bovenregionale   operationele coördinatie?
 Maarten Dewachter (hoofd LOCC)

15.15 - 15.40 u  ‘Beschermen van kwetsbare ouderen-in   verpleeghuizen en in de wijk’

 Tamara Pieterse (bestuur Actiz)

 
15.45 - 16.10 u  Code zwart op de IC werd ternauwernood ontlopen

 Prof.dr. Diederik Gommers (voorzitter Vereniging IC artsen)

16.15 - 17.15 u  Interactieve Paneldiscussie met vijf deskundigen: 

 Sjaak de Gouw (directeur publieke gezondheid GGD-GHOR   Nederland)
 Rowan Marijnissen (voorzitter V&VN-IC)
 Prof.dr.Jan Kluytmans (arts/microbioloog Amphia   Ziekenhuis)
 Drs. Alja Sluiter (huisarts Medicamus)
 Drs. Pieter Broertjes (Voorzitter VR Gooi- en Vechtstreek)

 

  

17.15 -  Samenvatting  

Korte toelichting programma

Margot Cloet vanuit de Belgische gezondheidszorg (Zorgnet-Icuro) zal uiteenzetten wat de belangrijkste constateringen zijn van de Belgische aanpak en op welke terreinen die verschilden van de Nederlandse aanpak. Ernst Kuipers werd als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg opeens een bekend gezicht in de media. Hij coördineerde de acute zorg tussen de 11 ROAZ-regio’s en trad op als een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. Hubert Bruls en Maarten Dewachter gaan in op respectievelijk het optreden van de veiligheidsregio’s en het landelijk operationeel coördinatiecentrum te Driebergen. Vanuit deze disciplines werden enorm veel inzet van hulpdiensten en toezichthoudende taken van het openbaar bestuur gecoördineerd. Tamara Pieterse benoemd in haar presentatie de prioriteitstelling van het kabinet om onze kwetsbare ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen te beschermen. Is de lockdown van deze zorginstellingen een juiste keuze geweest, of had dat anders gemoeten?
Met de IC capaciteit zijn we ternauwernood ontsnapt aan code zwart. Diederik Gommers zal uiteenzetten wat zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld en welke maatregelen in gang zijn gezet om bij een volgende ziektegolf meer flexibele personele en materiële capaciteit op de IC beschikbaar te hebben. Het programma wordt afgesloten met een interactieve paneldiscussie waaraan deelnemen: Sjaak de Gouw (GGD-GHOR Nederland), Rowan Marijnissen (V&VN-IC), Jan Kluytmans (Amphia ziekenhuis), Alja Sluiter (Medicamus eerstelijns zorg) en Pieter Broertjes (Voorzitter Veilgheidsregio Gooi- en Vechtstreek). De deelnemers aan het symposium krijgen voldoende gelegenheid hun vragen aan de deelnemers van het panel te stellen.  

188