Symposium 'Lessen coronacrisis 2020'

Ervaringen uit de praktijk

Donderdag 25 maart 2021

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat gedomineerd werd door de coronacrisis. De hele wereld en dus ook Nederland werd getroffen door een pandemie die niet alleen een volksgezondheidsaangelegenheid betrof, maar tevens kan worden aangemerkt als de grootste naoorlogse economische en sociaal-maatschappelijke crisis. Het is vrij uniek dat we met z’n allen in deze benarde situatie zijn beland en het is dan ook van essentieel belang dat we belangrijke lessen uit deze crisis optekenen en deze vertalen in verbetermaatregelen voor de toekomst. De coronacrisis zal namelijk niet de laatste zoönotische infectieziekte zijn die ons treft. Om die reden organiseren wij in Zeist het symposium Lessen coronacrisis 2020. Verschillende sprekers die tijdens de crisis een prominente rol hebben vervuld zullen vanuit verschillend perspectief hun ervaringen delen met het publiek. Graag kijken we daarbij ook naar de lessen die bij onze zuiderburen zijn geleerd.

Programma
Het programma* met de tijdsaanduiding en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast.
Achter deze link leest u het programma in pdf. 
*door onvoorziene omstandigheden is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd moet worden

Locatie
Het symposium vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie
De organisatie van het symposium is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Doelgroep
Dit symposium beoogt bestuurders en beleidsmedewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, om, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Aanmelden
(De organisatie van dit symposium/programma is in de zomer van 2020 gelanceerd. Uiteraard volgen wij doorlopend zeer nauwgezet de richtlijnen en de persconferenties van de overheid. Mocht na de persconferentie van 23 februari blijken dat op 25 maart het fysiek bijwonen van bijeenkomsten -nog- niet mogelijk is (dus alleen online deelname), dan worden uiteraard alle deelnemers daarvan door ons op de hoogte gebracht).
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling. De kosten voor (fysieke) deelname bedragen € 235 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding (voor fysieke deelname) van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 195 p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden). De mogelijkheid wordt ook geboden het symposium online (via streaming) te volgen. In dat geval ontvangt u geen gratis exemplaar van het boek Crisisbeheersing Witte Kolom, maar kunt u de genoemde boeken wel bestellen. Wel worden de verzendkosten dan additioneel in rekening gebracht. De kosten voor het online volgen van het symposium bedragen € 125 exclusief btw p.p. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.
 

Vakliteratuur
Alle (fysieke) deelnemers aan het symposium ontvangen een gratis exemplaar van het boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom, continuiteit van zorg onder buitengewone omstandigheden'. In het boek is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen over zoönotische infectieziekten. Hier leest u meer over dit boek.  
Extra exemplaren van het boek Crisisbeheersing Witte Kolom zijn voor deelnemers met 50% korting te bestellen via onderstaand aanmeldformulier (€ 16,25 excl. BTW).
Deelnemers kunnen ook het boekje 'Open Up, een hoopvolle mythologische vertelling over het coronavirus' tegen gereduceerd tarief bestellen (€6 i.p.v. €8 exclusief 9% btw). Voor meer informatie over dit boekje klik hier.

Buffet 
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van de bijeenkomst dan wordt daarvoor additioneel € 45 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 25 februari 2021 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 25 februari 2021 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl
 

Programma

 

11.30 - 12.20 u  Ontvangst met lunch  
12.20 - 12.30 u  Opening en welkom 

 Gert-Jan Ludden SVDC (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.00 u  Wat kunnen we leren van de Belgische aanpak?
 Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro, 
 Vlaams netwerk van zorginstellingen)
 
13.05 - 13.35 u

 Coronacrisis als ultieme test voor de acute zorg
 Prof. dr. Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute   Zorg)

 
13.40 -14.10 u  Unieke situatie: alle Veiligheidsregio’s in GRIP 4

 Drs. Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad)

 
14.10 - 14.40 u  Pauze  
14.45 - 15.10 u

 Hoe verliep de landelijke en bovenregionale   operationele coördinatie?
 Maarten Dewachter (hoofd LOCC)

15.15 - 15.40 u  ‘Beschermen van kwetsbare ouderen-in   verpleeghuizen en in de wijk’

 Tamara Pieterse (bestuur Actiz)

 
15.45 - 16.10 u  Code zwart op de IC werd ternauwernood ontlopen

 Prof.dr. Diederik Gommers (voorzitter Vereniging IC artsen)

16.15 - 17.15 u  Interactieve Paneldiscussie met vijf deskundigen: 

 Sjaak de Gouw (directeur publieke gezondheid GGD-GHOR   Nederland)
 Rowan Marijnissen (voorzitter V&VN-IC)
 Prof.dr.Jan Kluytmans (arts/microbioloog Amphia   Ziekenhuis)
 Drs. Alja Sluiter (huisarts Medicamus)
 Drs. Pieter Broertjes (Voorzitter VR Gooi- en Vechtstreek)

 

  

17.15 -  Samenvatting/Afsluiting met drankje en bites
Buffet voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld
 

 

Korte toelichting programma

Margot Cloet vanuit de Belgische gezondheidszorg (Zorgnet-Icuro) zal uiteenzetten wat de belangrijkste constateringen zijn van de Belgische aanpak en op welke terreinen die verschilden van de Nederlandse aanpak. Ernst Kuipers werd als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg opeens een bekend gezicht in de media. Hij coördineerde de acute zorg tussen de 11 ROAZ-regio’s en trad op als een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. Hubert Bruls en Maarten Dewachter gaan in op respectievelijk het optreden van de veiligheidsregio’s en het landelijk operationeel coördinatiecentrum te Driebergen. Vanuit deze disciplines werden enorm veel inzet van hulpdiensten en toezichthoudende taken van het openbaar bestuur gecoördineerd. Tamara Pieterse benoemd in haar presentatie de prioriteitstelling van het kabinet om onze kwetsbare ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen te beschermen. Is de lockdown van deze zorginstellingen een juiste keuze geweest, of had dat anders gemoeten?
Met de IC capaciteit zijn we ternauwernood ontsnapt aan code zwart. Diederik Gommers zal uiteenzetten wat zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld en welke maatregelen in gang zijn gezet om bij een volgende ziektegolf meer flexibele personele en materiële capaciteit op de IC beschikbaar te hebben. Het programma wordt afgesloten met een interactieve paneldiscussie waaraan deelnemen: Sjaak de Gouw (GGD-GHOR Nederland), Rowan Marijnissen (V&VN-IC), Jan Kluytmans (Amphia ziekenhuis), Alja Sluiter (Medicamus eerstelijns zorg) en Pieter Broertjes (Voorzitter Veilgheidsregio Gooi- en Vechtstreek). De deelnemers aan het symposium krijgen voldoende gelegenheid hun vragen aan de deelnemers van het panel te stellen.  

 

Tijdens onze bijeenkomsten worden algemene sfeerfoto's gemaakt t.b.v. onze website met betrekking tot de nazorg voor de deelnemers en sprekers. Heeft u principiële bezwaren tegen publicatie van een foto waarop u in beeld bent, dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de bijeenkomst kenbaar te maken bij de ontvangsttafel na binnenkomst. Wij houden daar dan rekening mee.

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor deelname aan het symposium 'Lessen coronacrisis 2020'

188