Symposium Grip op Crisis

Ervaringen en lessen uit de praktijk

Woensdag 23 september 2020

Het is belangrijk dat we blijven leren van ervaringen die zijn opgedaan in daadwerkelijke crisissituaties. Dat geeft ons handvatten om toekomstige crisissituaties beter te begrijpen en aan te pakken. Daarom organiseren wij in Zeist het symposium ‘Grip op Crisis’. Een zestal deskundigen zal vanuit verschillend perspectief een of meerdere crisissituaties analyseren. Tevens benutten we deze inspirerende dag om in te gaan op actuele ontwikkelingen op de terreinen cybersecurity, het functioneren van inspectie- en toezichtsorganen, leiderschap en crisiscommunicatie. Dit symposium wordt (i.v.m. de coronarichtlijnen van de overheid) twee keer op deze dag georganiseerd, een ochtend- en een middagsessie. Tevens via livestream tijdens de middagsessie (aanvankelijk zou het programma alleen voor fysieke deelname in de middag plaatsvinden).

Praktische informatie
 

Programma

Het programma* met de tijdsaanduiding (voor zowel de ochtend- als de middagsessie) en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast.
*door onvoorziene omstandigheden is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd wordt

Locatie

Het symposium vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.
Het is tevens mogelijk om het programma online via streaming te volgen, deze livestreaming is uitsluitend tijdens de middagsessie.

Organisatie

De organisatie van het symposium is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.
Het symposium wordt ondersteund door Risico Regisseurs, 'het grootste risico is het risico dat je niet regisseert'

 

en door Clearview, Globar leader in BCM software.
Wat is Clearview? Wat is BCM Plus?

  

Doelgroep

Dit symposium beoogt bestuurders en beleidsmedewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, om, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Aanmelden

U kunt zich uitsluitend nog inschrijven voor de online streaming, deze vindt plaats tijdens de middagsessie. De kosten voor de online deelname zijn € 95 p.p. excl. btw (uiteraard excl. boeken). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 

Boeken 'Grip op crisis', 'Meer Grip op crisis' en  'Oproep van een waakhond'

Alle (fysieke) deelnemers aan het symposium ontvangen een (gratis) exemplaar van het boek 'Meer grip op crisis', een kritische blik op de nationale veiligheid. Hier leest u meer over dit boek. Tevens een (gratis) exemplaar van het boek 'Oproep van een waakhond'  van prof.mr. Pieter van Vollenhoven. 
Het boek 'Grip op crisis' is voor deelnemers met 20% korting te bestellen via onderstaand aanmeldformulier (€ 22,50 excl. BTW). Meer informatie over dit boek via deze link.

Diner

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van de middagsessie dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier en is dus alleen mogelijk bij fysieke deelname aan de middagsessie.

Annuleren

Bij annulering vóór 23 augustus 2020 brengen wij € 25 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 23 augustus 2020 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

Tijdens onze bijeenkomsten worden algemene sfeerfoto's gemaakt t.b.v. onze website met betrekking tot de nazorg voor de deelnemers en sprekers. Heeft u principiële bezwaren tegen publicatie van een foto waarop u in beeld bent, dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de bijeenkomst kenbaar te maken bij de ontvangsttafel na binnenkomst. Wij houden daar dan rekening mee.

                      

Programma (livestream tijdens de middagsessie)
 

08.00 - 08.55 (ochtend)
13.00 - 13.55 (middag)

Ontvangst 
Ontvangst met lunch

    
08.55 - 09.00 (ochtend)
13.55 - 14.00 (middag)

Opening en welkom
SVDC-Gert-Jan Ludden (dagvoorzitter)

 

 
09.00 - 09.35 (ochtend)
14.00 - 14.35 (middag)
Schietincident tram Utrecht maart 2019
Ad Sanders (Commissaris van Politie/Plv Districtchef Politie stad Utrecht/Algemeen Commandant staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

Een kritische waakhond voor de veiligheid

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven (ere-voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid) via video verbinding

 

 

   

   

09.35 - 10.10 (ochtend)
14.35 - 15.10 (middag)

Het Stint drama in Oss september 2018
Drs. Wobine Buijs (burgemeester Gemeente Oss)

 

  
10.10 - 10.45 (ochtend)
15.10 - 15.45 (middag)

Leiderschap & Crisiscommunicatie
Drs. Bas Eenhoorn (wnd burgemeester Gem. Vlaardingen)

 

  

10.45 - 11.15 (ochtend)
15.45 - 16.15 (middag)

 

Pauze

 
11.15 - 11.50 (ochtend)
16.15 - 16.50 (middag)

Cybersecurity (digitale weerbaarheid organisaties)
Marcel van Oirschot (executive vice president KPN security)

 

  
11.50 - 12.25 (ochtend)
16.50 - 17.25 (middag)

Ernstig verward antisociaal gedrag in de maatschappij
GGZ los het op!

Dr. Ineke Strijp-Braanker (vz RvB GGZ Westelijk Nrd-Brabant) en dr. Arno van Dam (Klinisch psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGZ Westelijk N-Brabant

 
  

12.25 - 13.00 (ochtend)17.25 - 18.00 (middag)

Een kritische waakhond voor de veiligheid

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven (ere-voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid) via video verbinding

Schietincident tram Utrecht maart 2019
Ad Sanders (Commissaris van Politie/Plv Districtchef Politie stad Utrecht/Algemeen Commandant staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

 

 
  
13.00 - 13.55 (ochtend)
18.00 - 19.30 (middag)

Samenvatting/afsluiting en lunch
Samenvatting/afsluiting en diner

 

Korte toelichting onderwerpen
 

Pieter van Vollenhoven 
Dit jaar verscheen het boek ‘Oproep van een waakhond' van Pieter van Vollenhoven, waarin hij pleit voor een nationaal toezichtsorgaan dat er op toe ziet dat er niet gesjoemeld wordt met de regels en dat lessen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Dit boek deed veel stof opwaaien en er verscheen zelfs een tweede boek met 45 reacties op het boek van Van Vollenhoven. Wat de heer van Vollenhoven precies beoogt en waartoe zijn boek moet leiden, zal tijdens dit symposium worden uiteengezet. Alle (fysiek aanwezige) deelnemers aan het symposium ontvangen een gratis exemplaar van dit boek.

Wobine Buijs 
Op 20 september 2018 stond niet alleen in Oss, maar in heel Nederland de tijd even stil toen een Stint met jonge kinderen van basisschool de Korenaer door een trein werd gegrepen. Een zeer aangrijpende gebeurtenis die nog op het netvlies van velen staat gegrift. De burgemeester van Oss moest met haar crisisteam in de hoogste versnelling om leiding te geven aan deze rampsituatie. Hoe dit proces is verlopen en welke lessen daaruit zijn op te tekenen vertelt ons burgemeester van Oss, mevrouw Wobine Buijs.

Bas Eenhoorn
In crisisbeheersing gaat het vaak om het maken van risicoanalyses, crisisplannen, protocollen en het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers. Cruciaal echter bij rampen- en crisissituaties is de kwaliteit van (bestuurlijk) leiderschap en crisiscommunicatie. In ons veiligheidsbestel vervult de burgemeester daarin een essentiële rol. In het huidige turbulente tijdsgewricht, waarin tal van moderne crisissituaties zich opstapelen, wordt het er voor de burgemeester niet eenvoudiger op. Temeer, daar hij/zij zoveel rollen tegelijk moet spelen. Bas Eenhoorn is een ervaren bestuurder die tal van crisissituaties heeft meegemaakt (o.a. schietdrama winkelcentrum Alphen aan den Rijn). Hij zal zijn visie geven hoe een bestuurder anno 2020 zo goed mogelijk invulling kan geven aan deze taak.

Marcel van Oirschot
Cybersecurity wordt binnen publieke- en private organisaties steeds belangrijker, omdat kwaadwillende personen bedrijfsvoerings- processen proberen te verstoren vanwege geldelijk gewin of anderszins. Datalekken, vergrendeling van bestanden, verspreiden van fake news en verstoring van de vitale infrastructuur zijn slechts enkele voorbeelden. Cybersecurity is een complex samenspel van mens, proces en techniek en het is belangrijk dat organisaties veilig zaken kunnen doen, nu en in de toekomst. Hoe de digitale weerbaarheid van organisaties kan worden verbeterd, wordt uiteengezet door Marcel van Oirschot, executive vice president van KPN Security.

Ineke Strijp-Braanker en Arno van Dam
Hoe gaan we om met de toename van mensen met verward en agressief gedrag? Voor oplossingen wordt dan vaak naar de GGZ gekeken. Daarnaast speelt de thematiek van de agressieve reacties van media / burgers op agressief gedrag door cliënten. De GGZ moet het oplossen en als het dan toch misgaat, is ze in gebreke gebleken. Het is de vraag of het antwoord op deze problemen altijd in de psychiatrie gezocht moet worden. Tot waar reikt onze inhoudelijke deskundigheid en hoe ga je om met bestuurlijke verantwoordelijkheden?

Ad Sanders 
Op 18 maart 2019 werd Utrecht geconfronteerd met een verschrikkelijk schietincident in een tram. Was het een terroristische daad of een schietincident veroorzaakt door een persoon met verward gedrag? De schrik zat er in ieder geval goed in en de gehele stad werd vrijwel hermetisch afgesloten. De NCTV kondigde voor het eerst stadium kritiek (niveau 5) af op de terreurescalatieladder. Alhoewel het strafrechtelijk onderzoek nog in volle gang is, zijn er nu al veel lessen te leren uit dit tramincident. Ad Sanders, als districtschef Politie Stad Utrecht nauw betrokken bij dit incident, zal zijn ervaringen met het publiek delen.

188