Seminar 'Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing'

Ervaringen en lessen uit de praktijk

Donderdag 24 november 2022

Nederland bevindt zich momenteel in een turbulent tijdsgewricht waarin meerdere complexe crises onze vitale infrastructuur, de democratische rechtsorde en het welzijn van de burgers in negatieve zin (kunnen) beïnvloeden. Deze simultane dreiging vergt veel van bestuurders en publiek- en private organisaties in de crisisaanpak. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat praktijkervaringen met elkaar worden uitgewisseld en dat we leren van soortgelijke crisissituaties uit het (recente) verleden. Daarom organiseren wij op donderdagmiddag 24 november een seminar waarbij zes experts hun ervaringen, tips en tricks met het aanwezige publiek gaan delen. Het seminar wordt hybride georganiseerd. Deelnemers kunnen fysiek of digitaal deze bijeenkomst bijwonen.

Programma en sprekers

Het programma* met de tijdsaanduiding en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast.
Klik hier voor het programma in pdf. 
*door onvoorziene omstandigheden is het altijd mogelijk dat het programma gewijzigd moet worden

Locatie

Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de
routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid

Doelgroep

Het seminar staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die crisisbeheersing in portefeuille hebben alsmede belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

Vakliteratuur

Alle fysieke deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een gratis exemplaar van het boek 'Grip op Crisis; van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing; Hier leest u meer over dit boek. Uiteraard is het mogelijk om meer exemplaren van dit boek te bestellen, deze optie vindt u op het onderstaande aanmeld/bestelformulier.
Deelnemers kunnen ook de boeken ‘Meer Grip op Crisis’ en 'Leren van corona tegen gereduceerd tarief (50% korting) bestellen. Ook deze besteloptie staat op het aanmeldformulier.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldformulier. Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling.
De kosten voor fysieke deelname bedragen € 185 p.p. excl. btw.
Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 160 p.p. excl. btw (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden).
De mogelijkheid wordt ook geboden het seminar online (via streaming) te volgen.
In dat geval ontvangt u geen gratis exemplaar van het boek Grip op Crisis, maar kunt u de genoemde boeken wel bestellen.
Wel worden de verzendkosten dan additioneel in rekening gebracht.
De kosten voor online deelname aan het seminar bedragen € 85 p.p. excl. btw.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.

Buffet

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 50 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren

Bij annulering vóór 24 oktober 2022 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 24 oktober 2022 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk, via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

 

Programma

11.30 - 12.20 u   Ontvangst met lunch    
12.20 - 12.30 u   Opening en welkom
  Dhr. Gert-Jan Ludden SVDC (dagvoorzitter)
 
12.30 - 13.10 u   De effecten van de Oekraïnecrisis op
  Europa en Nederland 

  Prof.dr. Rob de Wijk (directeur HCSS) 
 
13.10 - 13.50 u   Nederland moet zich anders voorbereiden
  op de vluchtelingenopvang

  Mw. Heleen van den Berg (directeur
  Nationale Hulp Nederlandse Rode Kruis)
 
13.50 - 14.30 u   Twee jaar coronacrisis: Ervaringen en 
  lessen van een Directeur Publieke Ge-
  zondheidszorg 

  Mw. drs. Jacqueline Baardman (GGD Noord-
  en Oost Gelderland
 
14.30 - 15.00 u   Pauze    
15.00 - 15.40 u

  De digitale weerbaarheid en kwets-
  baarheid van onze vitale infrastructuur

  Dhr. Marcel van Oirschot (commercieel
  directeur Hunt & Hackett) 
  

 
15.40 - 16.20 u   Wat zouden we moeten leren uit de
  aanpak coronacrisis? 

  Dhr. Wim Schellekens (vm huisarts,
  ziekenhuisbestuurder, hoofdinspecteur IGZ, lid
  van het voormalig RedTeam)
 
16.20 - 17.00 u

  Georganiseerde criminaliteit; the effective
  approach

  Dhr. Han van Midden (Burgemeester 
 Gemeente Roosendaal)

 
17.00 - 17.10 u   Samenvatting/Afsluiting door dagvoorzitter
  Gert-Jan Ludden
   
17.15 - 18.30 u   Drankje en additioneel buffet (voor hen die
  zich hiervoor hebben aangemeld)
   

Korte toelichting programma

Rob de Wijk
Al maandenlang woedt de oorlog in Oekraïne. Dit leidt niet alleen tot een rampzalige situatie in Oekraïne, maar heeft ook een enorme impact op de geopolitieke verhoudingen, de economie, de voedselvoorziening en andere bedreigingen wereldwijd. Wat dit voor Nederland betekent, welke positie Nederland het beste binnen internationale coalities kan innemen en welke op maat gesneden crisisaanpak daarbij past, vertelt ons Rob de Wijk, die als directeur Den Haag Centrum voor Strategische studies momenteel een veelgevraagd analist is.  

Heleen van den Berg
Nederland heeft momenteel te maken met een aanzienlijke vluchtelingenstroom, uit Oekraïne en andere landen. Oorlogsvluchtelingen, politieke asielzoekers en mensen die de economische malaise van hun land van herkomst ontvluchten. De opvang, registratie en zorgverlening aan deze doelgroep staat zwaar onder druk. Ook internationaal gezien zou de vluchtelingenopvang beter moeten worden georganiseerd. Het Rode Kruis heeft hiermee veel ervaring opgedaan en Heleen van den Berg zal als directeur Nationale Hulp van deze behulpzame organisatie voor mensen in nood haar bevindingen met ons delen.

Jacqueline Baardman
De directeur publieke gezondheidszorg was tijdens de coronapandemie de ketenregisseur voor zorginstellingen op regionaal niveau. Leidinggeven aan de GGD en de GHOR en tevens de belangrijkste adviseur op het terrein van de volksgezondheid binnen het veiligheidsbestuur van de regio en binnen de regionale overleggen acute en niet acute zorg (RO(N)AZ). Welke lessen er zijn geleerd en hoe de GGD, GHOR en zorginstellingen zich beter kunnen prepareren op een volgende pandemie vertelt ons Jacqueline Baardman, DPG van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Zij zal ook ingaan op de reeds ingang gezette nationale verbetermaatregelen op het terrein van infectieziektebestrijding.

Marcel van Oirschot
Veel maatschappelijke organisaties zijn inmiddels getroffen door een ICT-hack met veel impact en consequenties voor de (continuïteit van) de bedrijfsvoering. De voorbeelden van de containerterminal ECT, de Universiteit van Maastricht, de gemeenten Lochem en Buren en tal van zorginstellingen staan nog scherp op ons netvlies. We zijn in Nederland hier niet goed op voorbereid en de digitale weerbaarheid van organisaties is laag. Hoe we onze vitale infrastructuur, publiek- en private organisaties, maar ook onszelf hiertegen beter kunnen bewapenen vertelt ons Marcel van Oirschot, commercieel directeur van Hunt & Hackett.

Wim Schellekens
Wim Schellekens zal tijdens zijn presentatie zijn reflectie op de corona aanpak geven. Waarom was Nederland na eerdere ervaringen (o.a. 2009; Mexicaanse Griep) niet goed voorbereid op een pandemie en lieten we ons zo verrassen? Wat is er tijdens de coronacrisis niet goed gegaan (de belangrijkste knelpunten) en waarom ging het niet goed? 
Wat moet er bij een volgende pandemie-uitbraak absoluut beter gaan? Zijn de huidige acties zoals bijvoorbeeld instellen van een IMT, project pandemische paraatheid en het RIVM belasten met uitvoerende en coördinerende taken wel goed en afdoende?

Han van Midden
De georganiseerde criminaliteit neemt steeds ernstiger vormen aan. Veelal druggerelateerd, waarbij jongeren veelal vroegtijdig op scholen worden gerekruteerd om het criminele pad te gaan bewandelen. Het openbaar bestuur en de hulpdiensten hebben reeds tal van preventieve en repressieve programma’s gestart met als doel deze problematiek onder controle te krijgen. Tot op heden is dat niet gelukt en het probleem dreigt steeds groter te worden. De burgemeester van de gemeente Roosendaal, Han van Midden is zeer begaan met dit onderwerp en zoekt zelfs onconventionele middelen om dit probleem te tackelen. Omtrent het hoe en wat zal hij tijdens het seminar uitleg geven.

188