Seminar Crisisbeheersing 'Niets is meer wat het lijkt!'

Adviezen en lessen uit de praktijk

woensdag 20 november 2024

We leven in een turbulente tijd en crises stapelen zich in rap tempo op. Dat maakt mensen onzeker en niets is meer wat het lijkt. Illusionisten moeten oplossingen vinden voor trucs die in eerste instantie onmogelijk lijken. De techniek die ze daarvoor gebruiken heet ‘lateraal denken’. Dat betekent dat je op een creatieve manier oplossingen probeert te bedenken die niet meteen voor de hand liggen. En dat geldt in crisisbeheersing evenzeer. Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 20 november een uniek seminar waarbij zes experts onder wie de bekende illusionist Victor Mids hun ervaringen en lessen met het aanwezige publiek gaan delen. Het seminar wordt hybride georganiseerd. Deelnemers kunnen fysiek of digitaal deze bijeenkomst bijwonen.
Het programma leest u hiernaast en hier in pdf

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. 

Organisatie

De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. 

Doelgroep

De bijeenkomst staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die rampenbestrijding, crisisbeheersing en/of integrale veiligheid in portefeuille hebben alsmede andere belangstellenden vanuit het openbaar bestuur, de operationele diensten, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en/of kenniscentra.

Vakliteratuur

Alle fysiek aanwezige deelnemers ontvangen na binnenkomst een gratis exemplaar van het nieuwe boek van Rob de Wijk 'Het nieuwe ijzeren gordijn’. Deelnemers kunnen bovendien tegen gereduceerd tarief (25% korting) het boek 'Crisisbeheersing, waardevolle lessen' bestellen. De boekbestelling ligt dan op 20 november na binnenkomst bij de ontvangsttafel voor u klaar. 

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldformulier.
Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding en moment van betaling.
De kosten voor fysieke deelname bedragen € 295 p.p. (incl. lunch en boek, excl. btw). 
Bij gelijktijdige aanmelding voor fysieke deelname van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 275 p.p. (incl. lunch en boek, excl. btw).
Iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden.
 

Online deelname
De mogelijkheid wordt ook geboden het seminar online te volgen. Onze vaste en vertrouwde partner Easylivestream zal het programma (live) streamen).
De kosten voor online deelname zijn € 110,00 excl. btw p.p. Bij online deelname ontvangt u geen gratis boekexemplaar Het is wel mogelijk om het boek 'Het nieuwe IJzeren Gordijn' en /of het boek 'Crisisbeheersing, waardevolle lessen' te bestellen, dit kunt u aangeven op op het aanmeldformulier. 

Na inschrijving voor deelname ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur.

Buffet

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 55 excl. btw p.p. in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren

Bij annulering vóór 20 oktober 2024 brengen wij € 55 aan administratiekosten in rekening (kosten annuleren bij online deelname is € 25,00). Bij annulering na 20 oktober 2024 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk, via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl                                                                                                 

Programma*

11.30 - 12.20 u Ontvangst met lunch    
12.20 - 12.30 u

Opening en welkom
SVDC - Gert-Jan Ludden (dagvoorzitter)

 
12.30 - 13.10 u

'Het nieuwe IJzeren Gordijn'
Rob de Wijk (executive director HCSS)/hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid  Universiteit Leiden

Rob de Wijk_GESCHIKT_VERKLEIND.jpg  
13.10 - 13.50 u

Wat te doen als je cyberincidenten niet (meer) buiten de deur kunt houden?
Petra Oldengarm (directeur Cyberveilig NL)

Petra Oldengarm_foto van haar ontvangen_bew.png  
13.50 - 14.30 u

Moderne crises: Visie vanuit het Veiligheidsberaad
Hubert Bruls (directeur Veiligheidsberaad)

Hubert Bruls.png  
14.30 - 15.00 u Pauze    
15.00 - 15.50 u

Crisisbeheersing vergt intensivering civiel-militaire samenwerking 
Kolonel Michiel Verlinden (Commandant Territoriaal Operatiecentrum Ministerie van Defensie) en

Gijs Tuinman (lStaatssecretaris van Defensie)

Foto 2022 GVT_Michiel Verlinden_bew voor website.png

GijsTuinman-Hi-BBB-2023-1564_BEW.png

 
16.00 - 16.50 u

Crisisbeheersing is creativiteit en lateraal denken!
Victor Mids (illusionist/TV personality)

Victor Mids_bew.png  
17.00 - 17.10 u Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter    
17.15 - 18.30 u Drankje en additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)    

*door onvoorziene omstandigheden/overmacht is het altijd mogelijk dat het programma aangepast moet worden

Korte toelichting onderwerpen

Rob de Wijk
De prijs van dertig jaar militaire verwaarlozing, morele politiek en zelfoverschatting is hoog. We stevenen af op een permanente confrontatie met Rusland, op een nieuwe Koude Oorlog en een nieuw IJzeren Gordijn.

dWijk IJzeren 12 HR v_bew.png

Maar niet alles is verloren, concludeert De Wijk in dit fascinerende nieuwe boek. De Oekraïne-oorlog heeft Europa gedwongen zich aan te passen aan een nieuwe tijd. En paradoxaal genoeg liggen daarin juist kansen om onze welvaart en veiligheid beter te verankeren.

Petra Oldengarm
97,1 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot internet. Nederland behoort daarmee tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Om die kansen te benutten is het noodzakelijk om blijvend vertrouwen te kunnen hebben in onze informatie en informatiesystemen. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.

Hubert Bruls
De strategische agenda van het veiligheidsberaad voor de jaren 2024-2027 kent vier belangrijke thema’s, namelijk: digitale ontwrichting; herziening van de wet veiligheidsregio’s; klimaatveiligheid en veilige energietransitie. Hubert Bruls is portefeuillehouder crisisbeheersing binnen het veiligheidsberaad en hij zal uiteenzetten waar de speerpunten in de aanpak van de veiligheidsregio’s op het terrein van moderne crisisbeheersing de komende tijd liggen.

Michiel Verlinden en Gijs Tuinman
Defensie manifesteert zich steeds meer als structurele partner in de nationale veiligheid. Onder civiel gezag levert de krijgsmacht hoogwaardig personeel en materieel ter ondersteuning van operationele diensten in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De praktijk wijst uit dat vraag en aanbod nog niet altijd optimaal tot elkaar komen. Hoe we deze samenwerking de komende jaren verder kunnen intensiveren en verbeteren wordt toegelicht door kolonel Michiel Verlinden en staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman.

Victor Mids
Victor Mids is een bekende illusionist en arts (niet praktiserend). Met deze innovatieve combinatie brengt hij illusie en wetenschap op een unieke manier samen. Tijdens dit seminar behandelt hij thema’s op maat zoals beïnvloeding, samenwerken, neuromarketing en communicatie en legt daarbij de link naar het vakgebied crisisbeheersing.
  MINDFCK_S6_Victor_Mids_04.png
Laat u meenemen in zijn wereld, waar niets is wat het lijkt……

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor het seminar op 20 november 2024

188