Mediatraining 'Uit het systeem leren communiceren'

Communicatiedag voor bestuurders en communicatieprofessionals

2024: vrijdag 22 maart (succesvol afgerond) en vrijdag 8 november
of incompany

U herkent het ongemak. Als u collega bestuurders, politici, woordvoerders en anderen voor de camera ziet staan. Vaak wat ongemakkelijk, een tikje nerveus met in veel gevallen ingestudeerde tekstjes, oneliners en de altijd maar weer dominerende kernboodschappen. Of het communiceert met het grote publiek? U heeft grote twijfels. En terecht! Steeds meer bestuurders ontdekken dat de (oude) communicatietaal, aangeleerd door wat in het vakgebied de reputatiecommunicatie is gaan heten; het zogenaamde institutioneel communiceren, niet alleen krachteloos is geworden, niet communiceert, maar bovenal ook zelf heeft bijgedragen aan de afkalving van het publieke vertrouwen.

Dit tegen de achtergrond van wat transitieprofessor Rotmans noemt, de majeure transitie van de aloude institutionele werkelijkheid naar de nieuwe, menswerkelijkheid. Hij maakt een terecht punt van het gegeven dat in die nieuwe menswerkelijkheid oude ideeën en concepten niet mee kunnen. Eenvoudigweg omdat ze achterhaald en betekenisloos geworden zijn. Dat laatste geldt ook voor dé communicatie van die (oude) institutionele werkelijkheid, waarin het gros van bestuurders en communicatieprofessionals zijn ‘gemediatraind’ om de taal van de instituties te leren spreken.

Erkent ook u dat deze taal verouderd is, geen communicatiekracht meer heeft en in veel gevallen een amoreel taalgebruik bevordert en bent u ervan doordrongen dat deze nieuwe tijd om een nieuwe taal en communicatie vraagt waarbij het een vereiste is om ‘uit het systeem te leren communiceren’, schrijf u dan in voor deze mediatraining die wij organiseren.

                            

SVDC organiseert jaarlijks, in samenwerking met Hans Siepel en Emanuel Rutten, deze (eendaagse) mediatraining waarin u wél tot effectieve communicatie komt. Waar u niet met meel in de mond praat of om de hete brij heen draait of tot vervelens toe uw kernboodschap herhaalt. Wel leert het u om in de mediacontacten te communiceren vanuit het belang van de samenleving. Eerlijk en transparant te durven zijn. Daarbij mag u vooral uzelf blijven. Maar wat u vooral leert is hoe u zelfverzekerd ‘de strijd’ met de journalist kan aangaan. Hoe u de ‘macht’ van de journalist kunt doorbreken. Hoe u op effectieve wijze kunt weigeren mee te doen aan de mediaspelletjes. 

Tal van bestuurders en communicatieadviseurs hebben de afgelopen periode al kennisgemaakt met deze andere aanpak van mediatraining. Zonder uitzondering vonden ze deze aanpak ‘bevrijdend’ en ‘zeer effectief’. Gun u zelf ook zo'n ‘bevrijdende’ ervaring.  Meer informatie over deze training leest u via deze link.                                      

CV's trainers

                                      

Hans Siepel, klik hier voor het cv                           Emanuel Rutten, klik hier voor het cv

Trainingsopzet

 

 08.30 - 09.00 u  Ontvangst 
 09.00 - 10.15 u  Van institutioneel communiceren naar mensgericht communiceren 

 Hans Siepel

 10.15 - 10.30 u  Pauze
 10.30 - 11.30 u  De scheppingskracht van de Taal 
 Emanuel Rutten
 11.30 - 12.30 u  Praktische casus 'modern communiceren' 
 12.30 - 13.30 u  Lunchpauze
 13.30 - 17.00 u  Mediatraining uit het systeem communiceren (praktisch oefenen voor de camera) 

 

Locatie
Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14, 7218 BS  Almen

Datum
In 2024 op vrijdag 22 maart en op vrijdag 8 november.
Tevens op aanvraag als incompanytraining.

Kosten
€ 995,00 excl. btw p.p.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 personen 

Aanmelding
Dat kan via onderstaand aanmeldfomulier.
Indien u een incompany training voor uw organisatie wenst, vinkt u deze voorkeur aan, na ontvangst van uw aanmelding nemen wij contact met u op om uw wensen af te stemmen.

Annulering
Bij schriftelijke annulering berekenen wij € 50,- administratiekosten. Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor de training wordt 60% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee weken voor de training wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent is een van uw collega’s van harte welkom.

AANMELD-/BESTELFORMULIER

188