Masterclass 'Lessen uit recente crisissituaties'

Donderdag 8 oktober 2020

Donderdag 8 oktober 2020 - Zeist

Deze Masterclass gaat in op de lessen die we kunnen trekken uit recente crisissituaties, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de ingrijpende maatschappelijke effecten van de coronacrisis en de ontwrichting die is/kan ontstaan als gevolg van cybercrime-activiteiten. Naast de algemene conclusies en aanbevelingen kijken we ook naar de specifieke lessen die we kunnen optekenen uit buitenlandse ervaringen en naar de steun die de krijgsmacht kan bieden in dit soort buitengewoon complexe en sluimerende noodsituaties.
Hiernaast leest u het programma. En hier in pdf

Toelichting op de presentaties en sprekers

Jacqueline Baardman
De coronacrisis heeft de wereld, Europa en Nederland in een ongekend diepe crisis gebracht. Met name de volksgezondheid is diep getroffen. Welke preventieve en repressieve maatregelen de afgelopen periode in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn genomen om de gezondheid van mensen te borgen en zorginstellingen te ondersteunen in de taakuitvoering, wordt uiteengezet door Jacqueline Baardman, Directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Piet Hagenaars
Een van de hoofdtaken van de krijgsmacht is ondersteuning van civiele autoriteiten en hulpdiensten bij rampen en crisissituaties. Ook defensie heeft in de tiende versnelling moeten werken om adequate steun te bieden aan publiek- en private partijen bij de coronacrisis, maar ook bij tal van andere civiele steun aanvragen. Over de actuele stand van zaken en de recente ervaringen wordt u bijgepraat door Kolonel Piet Hagenaars, Commandant Territoriaal Operatiecentrum van de Koninklijke Landmacht.

Eelco Dykstra
Veel onheil wordt geïmporteerd uit het buitenland. Dat geldt zeker ook voor de effecten van zoönotische infectieziekten en cybercrime aangelegenheden. Hoe benadert men deze en andere crises in het buitenland en wat kunnen we in Nederland daarvan leren? Eelco Dykstra onderkent 9 universele valkuilen en zal deze samen met deelnemers aan de masterclass op interactieve manier gaan analyseren.

Remco Geerts
Cybersecurity wordt binnen publieke- en private organisaties steeds belangrijker, omdat kwaadwillende personen bedrijfsvoerings- processen proberen te verstoren vanwege geldelijk gewin of anderszins. Datalekken, vergrendeling van bestanden, verspreiden van fake news en verstoring van de vitale infrastructuur zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe de digitale weerbaarheid van organisaties kan worden verbeterd, wordt uiteengezet door Remco Geerts, Manager Advisory van KPN Security. 

Boek Grip op crisis

Om de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te tillen hebben acht ervaringsdeskundigen een boek geschreven ('GRIP op Crisis'). In dit boek worden belangrijke thema’s geanalyseerd, worden de knelpunten benoemd en aanbevelingen gegeven tot verbetering. De rode draad van het boek vormt de basis voor deze Masterclass. Bij deelname aan de Masterclass is het boek Grip op crisis inbegrepen.

Doelgroep Masterclass
De doelgroepen voor deze Masterclass zijn bestuurders en beleidsmedewerkers van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, operationele diensten, maatschappelijke instellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven.

Locatie Masterclass
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London is met het ov te bereiken via NS station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Er is gratis parkeergelegenheid.

Programma 
 

08.45 – 09.30

   Ontvangst

 
09.30 – 10.00

   Opening en introductie
   Gert-Jan Ludden - dagvoorzitter


 
10.00 – 11.30

   Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?
   Mw. Jacqueline Baardman- Directeur Publieke Gezondheid
   Veiligheidsregio NO Gelderland 

 


 
11.45 – 13.15 

  Wat kan defensie bijdragen aan civiele crisisbeheersing
   (met focus op de coronacrisis)

   Kolonel drs.ing. Piet Hagenaars -  Commandant Territoriaal
   Operatiecentrum - Min. van Defensie)

 

13.15 – 14.00    Lunch  
14.00 – 15.30 

   Wat kunnen we leren van de aanpak van buitenlandse 
   complexe crisissituaties?

   (Eelco Dykstra - Directeur/Eigenaar DIEM)

 

15.45 – 17.15

   Cybersecurity: De digitale weerbaarheid van organisaties
   Remco Geerts - Manager Advisory KPN  

 


 
17.15 – 17.30 

   Samenvatting en afsluiting 

 
17.30 – 18.30

   Diner (optioneel)

 

Aanmelden
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de Masterclass. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier waarna u een bevestiging en (digitale) factuur ontvangt. De kosten voor deelname aan een dag zijn € 795 p.p. excl. btw en excl. diner. Bij inschrijving van twee of meer personen vanuit eenzelfde organisatie is de prijs € 625 p.p. excl btw. 

Diner
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd diner na afloop van de Masterclass, dan wordt daarvoor additioneel € 50 excl. btw p.p. in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 8 september 2020 brengen wij € 50 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang masterclass wordt 60% van de deelnameprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos worden vervangen door een collega.

Organisatie
De organisatie van de Masterclass is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

                                     
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via nummer 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

188