Masterclass Crisisbeheersing 'Grip op crisis' 2019

Donderdag 23 mei 2019

Donderdag 23 mei 2019 - Zeist

In mei 2019 organiseert SVDC (voor het vierde achtereenvolgende jaar) de Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders en beleidsmedewerkers uit het veiligheidsdomein. De focus ligt daarbij op vier actuele thema’s - Crisisbeheersing en veiligheidsbeleid vanuit regionaal en nationaal perspectief - Cybersecurity - Terrorismegevolgbestrijding; preventieve en repressieve handelwijze - Civiel militaire samenwerking in de nationale veiligheid.
Hiernaast leest u het programma. En hier in pdf

Toelichting op de presentaties en sprekers

Peter Bos
Peter Bos gaat in op veiligheid en crisisbeheersing vanuit regionaal perspectief. Waar liggen de uitdagingen en kansen voor de veiligheidsregio’s. Hoe kunnen deze regio’s beter aansluiten op de nationale veiligheidsstrategie. Andere thema’s die hierbij aan de orde komen zijn het professionaliseren van de risicoanalyse, publiek-private samenwerking, de samenwerking met politie en het openbaar ministerie en de verbreding van de focus van fysieke naar integrale veiligheid. 

Koen Gijsbers
Is cybercrime de nieuwe manier van oorlog voeren waarmee landen elkaar proberen te ontwrichten? Het lijkt er wel op en het heeft ook in Nederland al tot de nodige problemen geleid. Cybersecurity deskundige Koen Gijsbers heeft zich al jarenlang hierin verdiept en de patronen en regelmatigheden in kaart gebracht. De vraag is of Nederland en Europa zich voldoende voorbereiden op deze nieuwe dreiging? Zo nee, welke tips reikt Koen Gijsbers dan aan ter verbetering?

Glenn Schoen
De dreiging van aanslagen vanuit een terroristisch motief en/of als gevolg van personen met verward gedrag is zeer reëel………… Wat als een dergelijke aanslag uw organisatie/bedrijf treft? Weet u dan precies wat u moet doen? Welke skills and drills moeten in uw organisatie gemeengoed zijn om in voorkomend geval adequaat te handelen. Hierover zal Glenn Schoen u een aantal belangrijke tips geven, zodat u zich beter op deze dreiging kunt prepareren.

Piet Hagenaars
Sinds 2004 is defensie al structureel partner in de nationale veiligheid. Sindsdien zijn er in de samenwerking mooie resultaten geboekt, maar het kan beter. Bij het opstellen van risicoanalyses, crisisplanvorming en de wijze waarop met elkaar wordt geoefend is nog veel progressie te boeken. Ook tijdens inzet bij nationale rampen en crises kan defensie meer betekenen in de ondersteuning van civiele hulpdiensten dan nu het geval is. Kolonel Piet Hagenaars zal hier tijdens deze masterclass zijn visie op geven.   

Boek Grip op crisis

Om de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te tillen hebben acht ervaringsdeskundigen in maart 2016 een boek geschreven ('GRIP op Crisis'). In dit boek worden belangrijke thema’s geanalyseerd, worden de knelpunten benoemd en aanbevelingen gegeven tot verbetering. De rode draad van het boek vormt de basis voor deze Masterclass. Bij deelname aan de Masterclass is het boek Grip op crisis inbegrepen.

Doelgroep Masterclass
De doelgroepen voor deze Masterclass zijn bestuurders en beleidsmedewerkers van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, operationele diensten, maatschappelijke instellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven.

Locatie Masterclass
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London is met het ov te bereiken via NS station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Er is gratis parkeergelegenheid.

Programma 
 

08.45 – 09.30

   Ontvangst

 
09.30 – 10.00

   Opening en introductie
   (Gert-Jan Ludden - dagvoorzitter)


 
10.00 – 11.30

   Crisisbeheersing vanuit regionaal perspectief
   (dr. Peter Bos - Algemeen Directeur Veiligheidsregio Utrecht)

 


 
11.45 – 13.15 

   Cybersecurity? Zijn we er klaar voor?
   (Koen Gijsbers - vm General Manager NATO’s IT en Cyber
   Agency)

   

13.15 – 14.00    Lunch  
14.00 – 15.30 

   Voorbereiding op aanslagen en ‘active shooters’ is
   essentieel!

   (Glenn Schoen BA MA - Directeur Boardroom@CrisisBV)

 

15.45 – 17.15

   Civiel militaire samenwerking in de nationale veiligheid
   (Kolonel drs.ing. P.J.T.M. Hagenaars - Militair Commandant)

 


 
17.15 – 17.30 

   Samenvatting en afsluiting 

 
17.30 – 18.30

   Diner (optioneel)

 

Aanmelden
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de Masterclass. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier waarna u een bevestiging en (digitale) factuur ontvangt. De kosten voor deelname aan een dag zijn € 675 p.p. excl. btw en excl. diner. Bij inschrijving van twee of meer personen vanuit eenzelfde organisatie is de prijs € 550 p.p. excl btw. 

Diner
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd diner na afloop van de Masterclass, dan wordt daarvoor additioneel € 50 excl. btw p.p. in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 23 april 2019 brengen wij € 50 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang masterclass wordt 60% van de deelnameprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos worden vervangen door een collega.

Organisatie
De organisatie van de Masterclass is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

                                     
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via nummer 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

188