Seminar 'Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing'

Ervaringen en lessen vanuit de praktijk

24 november 2022

Nederland bevindt zich momenteel in een turbulent tijdsgewricht waarin meerdere complexe crises onze vitale infrastructuur, de democratische rechtsorde en het welzijn van de burgers in negatieve zin (kunnen) beïnvloeden.
Deze simultane dreiging vergt veel van bestuurders en publiek- en private organisaties in de crisisaanpak. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat praktijkervaringen met elkaar worden uitgewisseld en dat we leren van soortgelijke crisissituaties uit het (recente) verleden.

Daarom organiseerden wij op donderdagmiddag 24 november een seminar waarbij zes experts hun ervaringen, tips en tricks met het aanwezige publiek hebben gedeeld. 


Programma
Het volledige programma kunt u hier nalezen en via deze link is er mogelijkheid om de livestream nog eens te bekijken. 
Het seminar werd gestreamd door Easylivestream.

Verslag
Het verslag is gemaakt door Robert van Daesdonk, redacteur van het vakblad Beveiliging en leest u hier.

Cartoons
Onderstaand de cartoons (Peter Koch-Atelier Stripstudio) die tijdens het seminar zijn gemaakt. Klik op een cartoon voor een vergroting. 

218