Seminar 'Leren van corona'

Inspirerende inzichten vanuit de praktijk

8 december 2021

De coronacrisis leert ons veel lessen, omdat het een unieke gebeurtenis is in aard en omstandigheden en naar duur en intensiteit van de maatregelen. Het is belangrijk dat we de ervaringen, inzichten en lessen van deze pandemie goed borgen en dat kan onder andere door deze vast te leggen in boeken.
Na de eerdere publicatie van het boek 'Corona onthult systeemcrisis' in januari dit jaar, werd op 8 december tijdens een seminar een nieuw boek gepresenteerd met als titel: 'Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk'. De verschillende auteurs gaven tijdens het seminar een toelichting op hun hoofdstuk en gingen met het aanwezige publiek in debat.
 

Programma
Het volledige programma kunt u hier nog eens nalezen.
Het seminar werd gestreamd door Easylivestream.

Verslag
Het verslag van het seminar is gemaakt door Robert van Daesdonk, redacteur van het vakblad Beveiliging en leest u hier.

Cartoons
Onderstaand enkele foto's (Gerard Makkinga-Plznt Tekst & Communicatie) en de cartoons (Peter Koch-Atelier Stripstudio) die tijdens het seminar zijn gemaakt. Klik op een foto of cartoon voor een vergroting. 

218