Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing 2022 succesvol afgerond

Diploma uitreiking eerste leergang

Alle deelnemers geslaagd en diploma in ontvangst genomen

In september jl. is de nieuwe Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing gestart waar SVDC zeer nauw bij betrokken is als organisator. Op 21 december is deze eerste leergang succesvol afgesloten met een diplomauitreiking voor alle deelnemers die zich nu CrisisBeheersingExpert CBE mogen noemen. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op! 

Doelgroep
De Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing is bedoeld voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het publieke- of private veiligheidsdomein. De opleiding is onder meer geschikt voor:

  • leden van crisis(beleid)teams directieleden of beleidsmedewerkers die crisisbeheersing in hun portefeuille hebben
  • crisiscoördinatoren
  • crisiscommunicatiemedewerkers
  • securitymanagers van publieke- en private organisaties
  • studenten die de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of securitymanagement hebben afgerond en over enkele jaren praktijkervaring beschikken

Doelstellingen en leerdoelen

In de Post-HBO registeropleiding Crisisbeheersing leert de deelnemer hoe een organisatie zich op tactisch en strategisch niveau zo goed mogelijk kan voorbereiden op rampen- en crisissituaties. En als het daadwerkelijk misgaat, hoe deze crisis het beste kan worden aangepakt. Als professional op het terrein van crisisbeheersing vervult de CBE binnen de eigen organisatie een cruciale rol en is een generalist die als procescoördinator de juiste maatregelen binnen de organisatie kan initiëren, controleren en verbeteren alsmede een goed netwerk in stand kan houden. 

 

Gecertificeerd

De Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
Het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor CBE (Register Crisisbeheersingsexpert) inschrijving bij de Stichting SERN.

De volgende leergang start op 9 maart 2023, aanmelden kan via deze link.

 

Een van de deelnemers krijgt het diploma overhandigd door Gert-Jan Ludden

 

 

afbeeldingen: SOBA Security Opleidingen BV

214