NIEUW: Boek 'Meer Grip op crisis'

Een kritische blik op de nationale veiligheid


Crisissituaties die in rap tempo op de Nederlandse samenleving afkomen, worden steeds complexer en intenser. Een gedegen voorbereiding daarop door hulpdiensten, de overheid, het bedrijfsleven, kenniscentra en de media is van essentieel belang.
Wil dit succesvol zijn, dan zal ons  veiligheidsbestel eenvoudiger en slagvaardiger moeten worden ingericht dan nu het geval is.

De afgelopen twee jaar hebben Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer over deze problematiek 25 opinieartikelen gepubliceerd, met een kritische blik op de nationale veiligheid.
In dit boek Meer Grip op Crisis zijn deze artikelen chronologisch weergegeven. Het is een vervolg op het boek Grip op Crisis dat in 2016 van hun hand is verschenen. Met deze bundeling van artikelen willen de schrijvers de bewustwording en kennis rond crisisbeheersing verruimen en de verantwoordelijke instanties een instrument in handen geven om het Nederlandse veiligheidsbeleid verder te verbeteren. 
Er zal wel (bestuurlijk) leiderschap en moed voor nodig zijn dit te realiseren. Hieronder is het boek te bestellen. 

                                    

AANMELD-/BESTELFORMULIER

214