Manifest Crisisbeheersing

Rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vaak in één adem genoemd. Ten onrechte, omdat er grote verschillen zijn. Crisissituaties zijn sluimerend van karakter, zijn vaak internationaal verweven en vergen intensieve publiek-private samenwerking en professioneel bestuurlijk leiderschap. Diverse onderzoeksrapporten tonen aan dat Nederland de aandacht meer moet focussen op moderne crisisbeheersing. Om allerlei redenen lukt dit niet en blijven we ons voornamelijk richten op rampenbestrijding.
De kredietcrisis, de vluchtelingenproblematiek, de terreuraanslagen en de eiercrisis tonen aan dat we geen grip hierop krijgen en dat we blijven polderen binnen complexe overlegstructuren in plaats van samen te werken in een slagvaardige crisisorganisatie. We zijn vergeten hoe de millenniumcrisis in 1999 is aangepakt. Een mooi voorbeeld hoe het wel kan! Het huidig tijdsgewricht rechtvaardigt fundamentele verbetermaatregelen.
Fred Zaaijer en Gert-Jan Ludden hebben daartoe het Manifest Crisisbeheersing opgesteld met 10 aanbevelingen.

Met de maatregelen uit dit manifest kan de crisisbeheersing in Nederland een aanzienlijke kwaliteitsimpuls krijgen. De uitgebreide analyse om tot deze 10 aanbevelingen te komen is in 2016 opgetekend in het boek Grip op Crisis (van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing).
                                                        
Dit manifest is een handreiking voor het nieuw te formeren Kabinet, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg, de Inspectie Ministerie VenJ en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Steun vanuit het parlement kan katalyserend en stimulerend werken voor een crisisbestendiger samenleving op weg naar 2020 waar heel Nederland baat bij kan hebben.

214