Seminar 'Grip op crisis'

Presentatie spraakmakend boek

Nederland wordt steeds meer getroffen door rampen- en crisissituaties met een brede maatschappelijke impact. Recente voorbeelden zijn de kredietcrisis, de MH-17, terreur, cybercrime en de vluchtelingenproblematiek. Gek genoeg proberen we deze crisissituaties met traditioneel management aan te pakken en niet met crisismanagement. Daarin gaat veel fout en blijkt telkenmale dat we niet leren van fouten uit het verleden. Hoe kunnen we meer GRIP op crisis krijgen?

Onlangs is hierover een spraakmakend boek verschenen met scherpzinnige analyses dat door acht praktijk deskundigen is geschreven. Dit boek is tijdens dit seminar gepresenteerd. Alle schrijvers hebben hun thema kort toegelicht.

Programma

Het seminar zal een middag in beslag nemen en dynamisch en interactief van karakter zijn. Tijdens de paneldiscussie is er voldoende ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht is het mogelijk dat het programma wordt aangepast. Klik hier voor de pdf.versie.

12:00
Ontvangst met lunch
12:45
Opening en welkom
Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter
12:50
Wat kunnen we leren van buitenlandse rampen?
Visiting Prof. Eelco Dykstra
13:10
Publiek-private samenwerking: kicken of killing?
Mr. drs. Ida Haisma 
13:30
Bestuurlijke bewustwording en vaardigheden
Drs. Bas Eenhoorn
13:50
Visie op (gebrek aan) structuur in crisisbeheersing
Prof. dr. Rob de Wijk 
14:05 Paneldiscussie met de vier inleiders
14:35 Pauze
15:05 Binnenlandse veiligheid: defensie als volwaardig partner
Luitenant-generaal b.d. Ruurd Reitsma
15:25 Crisis, morele dilemma's en integriteit
Prof. dr. Paul Nieuwenburg
15:45 Crisiscommunicatie: terug naar de eenvoud
Drs. Hans Siepel
16:05 Psychosociale aspecten in crisisbeheersing
Peter van Loon
16:20 Paneldiscussie met de vier inleiders
16:50 Afronding
Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter
17:00 Borrel met garnituur en additioneel buffet
18:30 Einde seminar

Doelgroep

Dit seminar beoogt bestuurders en beleidsmedewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, om, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte welkom.

Locatie

Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie

De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid, ondersteund door Turnaround Communicatie, communicatiebureau voor overheid, veiligheid, ICT en zorg.

Aanmelden

Het seminar staat open voor maximaal 250 deelnemers. U kunt zich inschrijven door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 185 exclusief btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 165 exclusief btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden). Bij de prijs is het boek ‘Grip op crisis’ inbegrepen. Indien u meerdere exemplaren van het boek wilt bestellen, dan is dat bij het seminar mogelijk tegen een gereduceerd tarief van € 20 per exemplaar. Dit kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven.

Buffet

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 35 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Ook deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren

Bij annulering voor 3 februari 2016 brengen wij € 30 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 3 februari 2016 is het totale inschrijfgeld verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via via nummer 0575-439335 / 06-11370712  of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

De sprekers

Gert-Jan Ludden, SVDC adviseur in crisisbeheersing

Dagvoorzitter

Visiting Prof. Eelco Dykstra
 
Volgens prof. Eelco Dykstra leren we onvoldoende van buitenlandse rampen en crisissituaties, terwijl juist in het buitenland rampen plaatsvinden met een catastrofaal karakter. De kritieke infrastructuur komt plat te liggen. Het gaat niet om de risico’s, maar juist om de gevolgen. Dykstra beschrijft negen universele wijsheden die een sterke verbeterimpuls kunnen geven aan de crisisbeheersing in Nederland.
Mr. dr. Ida Haisma

Publiek-private samenwerking en de rol van de kenniscentra in crisisbeheersing zijn nog onderbelichte thema's. De Taskforce Management Overstromingen maakte in 2008 en goede start met deze vorm van samenwerking. Maar daarna is de aandacht voor de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven naar een bedenkelijk niveau weggezakt. Mr.dr. Ida Haisma van The Hague Security Delta beschrijft waar volgens haar winst te behalen is en op welke wijze de zogenaamde 'triple-helix' tot professionelere samenwerking kan komen. 
 

Drs. Bas Eenhoorn
 

Bewustwording van veiligheid en crisisbeheersing door bestuurders is relevant. Als een crisis zich voordoet, blijkt een bestuurder zich vaak ongemakkelijk te voelen. Drs. Bas Eenhoorn was burgemeester van Alphen aan den Rijn toen in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen werden dood geschoten en nog eens zeventien gewonden vielen. Hij bespreekt hoe bestuurders zich goed kunnen voorbereiden op een crisis, over welke kennis ze moeten beschikken en welke vaardigheden nodig zijn om in moeilijke situaties kritieke besluiten te nemen.

Prof. dr. Rob de Wijk


Prof. dr. Rob de Wijk analyseert de structuur van de crisisbeheersingsorganisatie in ons poldermodel. Hij gaat niet alleen in op de kwaliteit van crisisbeheersing op nationaal niveau maar ook het functioneren van de veiligheidsregio’s wordt door hem kritisch onder de loep gelegd. De Wijk doet voorstellen om professioneler op te leiden, te trainen en te oefenen alsmede geleerde praktijklessen te borgen.

Luitenant-generaal b.d. Ruurd Reitsma

Sinds 2004 is Defensie een structurele veiligheidspartner voor civiele instanties. Bij crisisbeheersing wordt de expertise van Defensie nog onvoldoende benut en komen vraag en aanbod vaak niet efficiënt bij elkaar. Het openbaar bestuur, de operationele diensten en het bedrijfsleven laten de kansen die Defensie biedt nog te veel liggen, zo analyseert luitenant- generaal b.d. Ruurd Reitsma. Maar ook defensie kan pro actiever zijn in haar optreden. Zijn ‘warehouse-concept’ is inspirerend en innovatief te noemen.

Prof. dr. Paul Nieuwenburg

Bij crisisbesluitvorming is vrij weinig aandacht voor morele dilemma’s en ethische aspecten binnen crisisteams. Bestuurders moeten zich hiervan meer bewust zijn. Prof. dr. Paul Nieuwenburg beschrijft aan de hand van actuele casuïstiek welk type leider wij graag zien in de West-Europese cultuur, of het algemeen belang wel prevaleert boven het persoonlijk belang en wat we inmiddels geleerd hebben van misstanden die door klokkenluiders aan de kaak zijn gesteld.

Drs. Hans Siepel

Bestuurders en beleidsmedewerkers gaan vaak de fout in met crisiscommunicatie. Hoe is dat te voorkomen? Drs. Hans Siepel bespreekt drie aspecten van crisiscommunicatie: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. Hij legt uit waarom ‘betekenisgeving’ voor bestuurders een cruciaal aspect is en waarom relatiecommunicatie veel belangrijker is dan reputatiecommunicatie. In het hoofdstuk van Hans Siepel wordt crisiscommunicatie uitgewerkt als een operationeel proces.
Peter van Loon

De professionaliteit van de nazorg bij rampen en crises verdient meer aandacht. Hulpverleners onderschatten vaak de zelfredzaamheid en veerkracht van slachtoffers en hun dierbaren. Daarom wordt er regelmatig bij calamiteiten in een vroeg stadium te veel of verkeerde psychosociale zorg aan de slachtoffers geboden. Peter van Loon beschrijft op heldere wijze waar de valkuilen liggen en hoe de (na)zorg in de praktijk een kwalitatief hoogwaardige invulling kan krijgen.

 

188