Seminar Crisisbeheersing Zorgsector

Lessen en actuele ontwikkelingen

Donderdag 16 november 2017 - Zeist

Crisisbeheersing in de zorgsector krijgt veel aandacht. Dat is ook belangrijk omdat zorginstellingen steeds meer worden geconfronteerd met incidenten en calamiteiten. Het leren van gebeurtenissen uit het verleden helpt daarbij evenals het kennis nemen van relevante actuele ontwikkelingen. Tijdens dit seminar vestigen wij de aandacht op de hierna genoemde thema’s, het volledige programma leest u hiernaast, en hier in pdf.

Terreuraanslagen in Brussel en Zaventem

Op 22 maart 2016 werden Brussel en Zaventem opgeschrikt door een terroristische aanslag met honderden slachtoffers. De zorgketen heeft hierbij onder hoogspanning moeten werken. De belangrijkste lessen van deze verschrikkelijke ervaring worden aangereikt door professor Stefaan Nijs.

Explosie met emotionele ontploffing

Op een school ontstond er een enorme explosie na een verkeerd gebruik van een schoonmaakmiddel. Onder de kinderen waren vele slachtoffers. Hoe heeft het crisismanagement gefunctioneerd en op welke wijze is tijdens deze ramp hulp verleend aan de slachtoffers. Marc Königs was als hulpverlener bij deze ramp betrokken en vertelt hierover.

Kwetsbaarheid van zorginstellingen

Zorginstellingen worden steeds vaker doelwit van cybercriminelen die datagegevens proberen te stelen en of te vergrendelen en tegen betaling deze weer vrij te geven. Maar er zijn ook andere kwetsbaarheden zoals integriteitskwesties, fraudezaken, technologische spionage e.d. Een deskundige van de AIVD vertelt hoe zorginstellingen zich hiertegen kunnen wapenen en als het toch mis gaat, hoe in die situatie te handelen.

'Respons op stralingsongevallen: de kern van de zaak'

Kernongevallen en bijbehorende stralingsziekten blijft altijd een risico. Het RIVM lanceert eind dit jaar een preventieprogramma waarbij jodiumtabletten worden uitgereikt aan kwetsbare groepen die binnen een bepaalde straal van kerncentrales woonachtig zijn. Meer over het risico van straling, bijbehorende preventiemaatregelen en crisismanagementaanpak vertelt ons Ronald de Groot en Herman Schreurs (NVIC/UMC Utrecht en RIVM)

De Zorg Brandveilig, aanpak gebaseerd op risico’s

Bij een calamiteit zijn cliënten of patiënten vaak niet in staat om een gebouw zelfstandig te verlaten. Bovendien kunnen ze vanuit hun ziektebeeld een risico vormen op het ontstaan van brand. Het bieden van een veilige omgeving vergt daarom voortdurend (bestuurlijke) aandacht. Volgens de actuele inzichten is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid daarbij het meest effectief. Tijdens dit seminar worden die inzichten gepresenteerd en wordt ingegaan op het monitoringsinstrument ‘Geen Nood Bij Brand’, dat zorginstellingen inzicht geeft in de brandveiligheidscultuur- en beleving.

Praktische nazorg vliegramp: ervaring van getroffene

Het is al weer even geleden, maar de Tripoli vliegramp in 2010 met één Nederlandse overlevende kunnen we ons nog goed herinneren. Ingrid van Assouw is familielid van die overlevende en kan als geen ander vertellen hoe de nazorg bij deze ramp invulling heeft gekregen. Wat ging er goed en op welke terreinen kan de nazorg bij rampen in Nederland nog worden verbeterd.

 


Monument in Nieuwegein ter nagedachtenis aan de Tripoli vliegramp 

PROGRAMMA
 

11.30 - 12.20 u  Ontvangst met lunch  
12.20 - 12.30 u  Opening en welkom door Gert-Jan Ludden (dagvoorzitter)
12.30 - 13.10 u  Terreuraanslagen in Brussel en Zaventem door Stefaan  Nijs (Traumatoloog Universitair Ziekenhuis Leuven - Belgie)
13.10 - 13.50 u  Explosie met emotionele ontploffing door Marc Königs  (Anesthesioloog/Intensivist Maxima Medisch Centrum)
13.50 - 14.30 u  Kwetsbaarheid van zorginstellingen door  vertegenwoordiger AIVD
14.30 - 15.00 u

 Pauze

 
15.00 - 15.40 u  'Respons op stralingsongevallen: de kern van de zaak'  (Ronald de Groot, NVIC -Toxicologist (ERT) & Health
  Physicist at NVIC/UMC Utrecht en Herman Schreurs, RIVM
  Programme coordinator Nuclear and radiological incidents
  
15.40 - 16.20 u  'De zorg brandveilig: aanpak gebaseerd op risico's'
 
door Miriam Kop (Programmamanager de Zorg
  Brandveilig) 
 
16.20 - 17.00 u  Praktische nazorg vliegramp: ervaring van getroffene  Ingrid van Assouw (ervaringsdeskundige)
17.00 - 17.10 u  Conclusies en afsluiting dagvoorzitter  
17.10 - 18.30 u  Drankje met hapje OF buffet (voor hen die zich daarvoor  hebben aangemeld)  

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.
Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.
Doelgroep
Dit seminar beoogt bestuurders, beleidsmedewerkers (leden CBT en OCT), crisiscoördinatoren, ROP coördinatoren en overige geïnteresseerden van zorginstellingen (ziekenhuizen, GGD, ambulancezorg, huisartsenzorg, GGZ-instellingen en verpleeg-, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra) bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en kenniscentra zijn ook van harte welkom.
Aanmelden
Het seminar staat open voor maximaal 250 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 175 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 150 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden). Wenst u (na afloop via e-mail) een certificaat van deelname te ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven op het aanmeldingsformulier.
Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u ook aangeven op het aanmeldingsformulier.
Annuleren
Bij annulering vóór 16 oktober 2017 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 16 oktober 2017 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

188