Seminar crisisbeheersing Zorgsector Nederland

Waardevolle praktijklessen

Donderdag 16 februari 2017 - Zeist

De zorgsector bereidt zich op professionele wijze voor op grootschalige rampen en crisissituaties. Naast risicoanalyse, planvorming en OTO activiteiten blijkt dat de belangrijkste lessen te leren zijn van ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Derhalve organiseren wij op 16 februari 2017 een interessant seminar waarbij een zestal actuele thema’s centraal staat. De hieruit voortkomende lessen kunnen u helpen de voorbereidingen op rampen- en crisissituaties binnen uw zorginstelling naar een nog hoger niveau te tillen.

Programma en sprekers (klik hier voor het programma in pdf)

 11.30 - 12.20 u
 Ontvangst met lunch

 

 

 
 12.20 - 12.30 u
 Opening en welkom
 Gert-Jan Ludden (Dagvoorzitter SVDC)

 

 

 
 12.30 - 13.10 u 

 Wat leert ons calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg?
 Henk van der Steeg (extern voorzitter calamiteitenonderzoek IGZ)


 
 
 13.10 - 13.50 u
 Cybercrises en de zorg: ervaringen en terugkerende uitdagingen
 Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement)

 
 
 13.50 - 14.30 u
 De grote impact van de aanslagen in Zaventem (22 maart 2016)
 Gino Claes (Hoofd Audit, Competence development & Exercises  Disaster Management Federale overheidsdienst België België)

 
 
 14.30 - 15.00 u
 Pauze
 
 
 

 15.00 - 15.40 u
 “the quake that shook Everest”
 Anne Brants (SEH-arts KNMG) 


 
 
 15.40 - 16.20 u
 Zoonosen: een grote dreiging voor de toekomst
 Merel Langelaar (Senior Inspecteur IGZ)

 
 

 16.20 - 17.00 u
 Wetenswaardigheden over Crisisnoodopvang in Nederland
 Ralph Kronieger (Directeur FirstThingsFirst)


 
 
 17.00 - 17.10 u
 Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter
 

 
 
  17.10 - 18.30 u
  Borrel met hapjes of additioneel buffet
  (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Doelgroep
Dit seminar beoogt bestuurders, beleidsmedewerkers (leden CBT en OCT), crisiscoördinatoren, ROP coördinatoren en overige geïnteresseerden van zorginstellingen (ziekenhuizen, GGD, ambulancezorg, huisartsenzorg, GGZ-instellingen en verpleeg-, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra) bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en kenniscentra zijn ook van harte welkom.

Aanmelden
Het seminar staat open voor maximaal 250 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 165 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 150 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden). Wilt u het boek 'Crisisnoodopvang' van Ralph Kronieger bestellen, dan kunt u dit aanvinken op het aanmeldingsformulier. Het boek ligt dan voor u klaar tijdens het seminar bij binnenkomst bij de registratietafel. De prijs van het boek is € 23,50 excl. BTW (i.p.v. € 28,50).

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 16 januari 2017 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 16 januari 2017 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

TOELICHTING ONDERWERPEN

Henk van der Steeg

Per 1 oktober 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de eisen gewijzigd met betrekking tot het behandelen van calamiteiten in de (langdurige)zorgsector. De IGZ vraagt aan de betrokken instelling om in het geval van calamiteiten zelf een grondig onderzoek uit te voeren. Volgens het beleid dient er voor de onderzoekscommissie een externe voorzitter te worden aangesteld. Daarnaast zullen familie en/of nabestaanden eerder door de IGZ bij het proces worden betrokken. Henk van der Steeg heeft inmiddels vele commissies voorgezeten en deelt graag zijn ervaringen met het publiek.

Marco Zannoni

Marco Zannoni zal verscheidene voorbeelden van cybercrises in de zorg uit het buitenland en uit Nederland toelichten en ook tips geven hoe daar mee om te gaan. Inmiddels heeft het COT dergelijke scenario’s ook al enkele keren beoefend met academische ziekenhuizen en anderen. Inmiddels is er ook een scenariokaart cyber en de zorg ontwikkeld.

Gino Claes

De terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem van maart 2016 staan nog duidelijk op ons netvlies. De grote impact en het grote aantal slachtoffers hebben een enorm appel gedaan op de Belgische zorgsector. Welke lessen er op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn te trekken vertelt ons Gino Claes als direct betrokkene bij deze aanslagen.

Anne Brants

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een enorm zware aardbeving met meer dan 8000 slachtoffers, onder wie ook vele buitenlandse toeristen. Het lijkt een onbegonnen klus om in de dagen/maanden na deze catastrofe de noodzakelijke hulp te bieden aan de vele slachtoffers. Waar krijg je als hulpverlener mee te maken, waar liggen de probleemgebieden en welke impact heeft deze ramp op de hulpverleners zelf. Dat en meer wordt uiteengezet door Anne Brants, die op het rampgebied heel zwaar en belangrijk werk heeft moeten verrichten.

Merel Langelaar

Infectieziekten van mens op dier (zoönosen) wordt een steeds groter wordende bedreiging voor de Nederlandse bevolking. De ziekte van Lyme, Q-koorts, Ehec bacterie en Ebola zijn hiervan al sprekende voorbeelden. Ongetwijfeld zullen zich op de kortere termijn weer nieuwe varianten van zoönotische infectieziekten zich aandienen. Zijn we in Nederland hierop goed voorbereid, werken de humane en veterinaire sector goed samen en waar liggen de uitdagingen binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsaanpak van dit soort ziekten. Merel Langelaar van de IGZ zal hier in haar presentatie nader op ingaan.

Ralph Kronieger

De laatste tijd heeft vrijwel geheel Nederland veel ervaring opgedaan met de (nood)opvang van asielzoekers. Hierin is veel goed gegaan, maar ook zijn er nog vele verbeteringen denkbaar. Ralph Kronieger heeft hier een interessant (werk)boek overgeschreven met als titel: Crisisnoodopvang voor vluchtelingen: een praktische handleiding om de opvang van grote groepen vluchtelingen te verbeteren. Ralph deelt graag zijn conclusies en aanbevelingen, zeker daar waar het de zorgsector betreft. Het is ook mogelijk als deelnemer het boek te bestellen. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

             
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

188