Seminar 'Crisisbeheersing zorgsector naar een hoger niveau'

Praktische tips voor meer kwaliteit

De zorgsector bereidt zich al enkele jaren voor op grootschalige rampen en crisissituaties. Een gezamenlijk referentiekader daarbij is het 'Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO'. De focus ligt voornamelijk op de handelwijze van het tactisch en strategisch (bestuurlijk) niveau en is gericht op zowel externe als interne crisissituaties.

Praktijkervaring wijst uit dat de belangrijkste onderwerpen zijn: het goed kunnen doorgronden van het kwaliteitskader, (bestuurlijk) leiderschap, een professionele risicoanalyse, het op stellen van een integraal risicoplan een moderne en creatieve kijk op opleiden, trainen en oefenen en het spiegelen van de publieke sector aan ervaringen uit het bedrijfsleven. Voldoende reden om rond deze thema’s een seminar te organiseren.
 

Programma

Het seminar zal een middag in beslag nemen en dynamisch en interactief van karakter zijn.
In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht is het mogelijk dat het programma wordt aangepast.
 

11:30
Ontvangst met lunch
12:20
Opening en welkom.
Door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter
12:30
Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: een prima instrument.
Door Henk van der Steeg, ex-bestuurder ziekenhuis en ervaren visiteur NIAZ/Kwaliteitskader
13:10
Leiderschap in crisissituaties: een allesbepalende factor.
Door Arie van Alphen, ex-voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis
13:50
Een integrale risicoanalyse binnen zorginstellingen: de all-hazard appraoch.
Door Jan Klein, hoogleraar patient safety engineering TU Delft
14:30
Pauze
15:00 Een mooi voorbeeld van een integraal risicoplan.
Door Gerard Gerritsen, manager Bureau Kwaliteit van Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem
15:40 OTO op moderne leest geschoeid.
Door Jan van Dam, crisiscoördinator Meander Medisch Centrum/senior beleidsadviseur Samenw. Topklinische Ziekenhuizen
16:20 Crisisbeheersing en integrale veiligheid binnen KPN.
Door Jos Vinckemöller-Oostdam, security & business continuity advisor KPN
17:00 Conclusies en afsluiting.
Door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter
17:10 Borrel met hapjes en additioneel buffet
18:30 Einde seminar

 

Doelgroep

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 17 februari 2016 in Zeist.
Dit seminar beoogt bestuurders, beleidsmedewerkers (leden CBT en OCT), crisiscoördinatoren, ROP coördinatoren en overige geïnteresseerden van zorginstellingen (ziekenhuizen, GGD, ambulancezorg, huisartsenzorg, GGZ-instellingen en verpleeg-, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra) bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en kenniscentra zijn ook van harte welkom.

Locatie

Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie

De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid, ondersteund door Turnaround Communicatie, communicatiebureau voor veiligheid, ICT en zorg.

Aanmelden

Het seminar staat open voor maximaal 200 deelnemers. U kunt zich inschrijven door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 165 excl. btw per persoon. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 140 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden)

Buffet

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop van het seminar, dan wordt daarvoor additioneel € 35 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Ook deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren

Bij annulering vóór 17 januari 2016 brengen wij € 25 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 17 januari 2016 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via nummer 06- 11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

De sprekers
 

Gert-Jan Ludden, SVDC - advies in crisisbeheersing

Dagvoorzitter

Henk van der Steeg, ex-bestuurder ziekenhuis en ervaren visiteur NIAZ/Kwaliteitskader
 
Vrijwel alle zorginstellingen in Nederland toetsen momenteel aan de hand van het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO of de eigen crisisorganisatie aan de minimum normen voldoet. De zelfevaluatie en de intercollegiale visitatie zijn goede hulpmiddelen hierbij. Henk van der Steeg heeft de afgelopen jaren vele visitaties uitgevoerd en weet inmiddels waar de structurele knelpunten liggen. Hij heeft daarvan een dwarsdoorsnede gemaakt en zal zijn belangrijkste conclusies en aanbevelingen presenteren aan het publiek.
Arie van Alphen, ex-voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis
 

(Bestuurlijk) leiderschap is van cruciaal belang om de aanpak van een ramp of crisis in goede banen te leiden. Een visie op crisisbeheersing en integrale veiligheid, het plaatsen van het onderwerp op de bestuurlijke agenda, het aanstellen van deskundige adviseurs, het creëren van een veiligheidscultuur en continue aandacht voor opleiden, trainen en oefenen zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Arie van Alphen die zelf tal van incidenten binnen ziekenhuisorganisaties heeft meegemaakt zal benadrukken welke aspecten hierin van doorslaggevend belang zijn.

Jan Klein, hoogleraar patient safety engineering TU Delft
 

Een gedegen risicoanalyse is de basis voor een integraal crisisplan binnen zorginstellingen. In de risicoanalyse moeten de belangrijkste interne en externe risico’s welke de zorginstelling kunnen treffen in onderlinge samenhang in kaart worden gebracht. Out of the box denken is hierbij belangrijk. De praktijk wijst uit dat hier nogal eens sprake is van onderschatting. Hoogleraar patiënt veiligheid Jan Klein zal zijn licht hierop laten schijnen en handreikingen bieden op welke wijze hier invulling aan te geven

Gerard Gerritsen, manager Bureau Kwaliteit van Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is een van de koplopers wat betreft een integrale benadering van crisisbeheersing en veiligheid. De borging hiervan binnen de bedrijfsvoering van de organisatie is op professionele leest geschoeid. Op welke wijze dit geschiedt en wat anderen hiervan kunnen opsteken wordt gepresenteerd door Gerard Gerritsen, manager kwaliteit en veiligheid van Rijnstate.

Jan van Dam, crisiscoördinator MMC en Senior beleidsadviseur Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen

Binnen de beperkt beschikbare tijd die functionarissen hebben is het belangrijk op een creatieve manier invulling te geven aan opleidingen, trainingen en oefeningen. Het mag geen periodiek kunstje zijn, maar moet intrinsiek worden beleefd. Op welke wijze zorginstellingen de OTO planvorming en de uitvoering van activiteiten op een gestructureerde en moderne wijze kunnen implementeren zal Jan van Dam nader analyseren. De ervaringen die Jan heeft opgedaan tijdens een grootschalige crisissituatie in zijn ziekenhuis komen hem hierbij goed van pas.

Jos Vinckemöller-Oostdam, security & business continuity advisor KPN

Binnen grotere (beursgenoteerde) bedrijven wordt ook veel ervaring opgedaan met crisisbeheersing, integrale veiligheid en businesscontinuity. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de ‘voorkant van het probleem’, de preventiefase. Wat kunnen zorginstellingen leren van de aanpak binnen KPN. Een aansprekend bedrijf dat met tal van risico’s en/of bedreigingen te kampen heeft. Jos Vinckemöller zal hieromtrent een boeiende uiteenzetting geven.

188