Seminar Crisisbeheersing Zorgsector 28 juni 2018

Actuele ontwikkelingen en praktijklessen

Donderdag 28 juni 2018

We leven in een complexe dynamische wereld. Zorginstellingen en zorgprofessionals worden vaker geconfronteerd met incidenten of crisissituaties. Binnen de zorgsector krijgt crisisbeheersing daarom steeds meer aandacht. Bij de voorbereiding op crisissituaties is het belangrijk dat zorgprofessionals kunnen leren van ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Daarom organiseren wij op 28 juni 2018 een seminar crisisbeheersing voor de zorgsector waarin een zestal actuele thema’s centraal staat.

Dit keer hebben we een interessante mix gevonden van daadwerkelijke crisissituaties en actuele thema’s waarvan hulpverleners bijna dagelijks de gevolgen ervaren. De inzichten en geleerde lessen die u tijdens dit seminar opdoet, kunnen u als professional verder helpen om de crisisbeheersing binnen uw eigen organisatie naar een nog hoger niveau te tillen.

Toelichting onderwerpen 

Hiernaast leest u het volledige programma, klik hier voor de pdf versie.

Marcel van Oirschot
Cybersecurity krijgt in de zorgsector steeds meer aandacht. En dat is maar goed ook, want cybercrime is een van de meest belangrijke dreigingen voor zorginstellingen in deze tijd. Marcel neemt ons mee in de risico’s, nieuwe wet- en regelgeving en benodigde voorbereidingen voor zorginstellingen. Wat te doen als het misgaat en wat valt er te leren van de verschillende incidenten in binnen- en buitenland? 

Eveline Dekkers en Arnold Simon
In juni 2017 besloot de gemeente Zundert om het beheer van camping Fort Oranje over te nemen en deze te ontmantelen. Wat voor effecten had deze situatie nu op de zorgsector en welke specifieke rol lag er voor de zorgsector? Vanuit het perspectief van de GGD en andere zorgpartijen krijgen we een inkijk in de multidisciplinaire crisisaanpak. Welke lessen kunnen wij daaruit meenemen?

Hans Slijpen  
Agressie/geweld tegen hulpverleners lijkt een steeds groter probleem te worden. Vanzelfsprekend raakt dit ook de zorgsector en in het bijzonder zorgprofessionals op de werkvloer. Hans geeft een toelichting op het thema en de impact op de zorgsector/hulpverleners. Hij legt uit hoe er het beste samengewerkt kan worden met de politie en hoe het in zijn werk gaat wanneer je aangifte doet. Hij wijst ons op best practices, maar wil vooral ook praktische tips en tools meegeven: wat kan een hulpverlener of organisatie hier zelf aan doen?
 
Roel Geene 
Eind 2017 en begin 2018 heerste er een grote druk op de spoedzorg in Nederland. Die werd nog eens vergroot door de uitbraak van de griepepidemie. Personeelstekorten en beddentekorten in de regio Zuidwest Nederland leidden tot een situatie waarin de zorgcontinuïteit in de regio flink onder druk kwam te staan en een gecoördineerde regionale crisisaanpak over een langere periode noodzakelijk was. Roel neemt ons in zijn rol als “regionaal crisiscoördinator” mee in deze voor de Nederlandse zorgsector nieuwe aanpak. Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst? Want de volgende winter staat zo weer voor de deur. 

Michiel Rooijens
Terrorismegevolgbestrijding staat al een tijd op de agenda binnen de acute zorgsector. Maar wat is nu de laatste stand van zaken? Welke geneeskundige procedures zijn er al ingeregeld in Nederland? Welke best practices zijn er te benoemen en wat valt er te leren van recente grootschalige oefeningen rondom dit thema? Waar liggen er nog uitdagingen en aandachtsvelden voor de zorgsector? Michiel Rooijens neemt het onderwerp terrorismegevolgbestrijding met bijbehorende OTO activiteiten nader onder de loep. 

Joke van der Meulen  
Personen met verward gedrag, een sluimerende crisis of een nieuwe realiteit? Vanuit het Schakelteam personen met Verward Gedrag zal Joke u op inspirerende wijze inzage geven in de problematiek en de complexiteit van dit thema. Zij gaat daarbij in op de vraag wat een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag inhoudt, hoever we zijn, wat deze aanpak voor de zorg betekent en wat de zorg zelf kan betekenen voor deze aanpak. Dit alles om crisissituaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Doelgroep
Dit seminar richt zich op bestuurders, managers, beleidsadviseurs, medisch personeel en leden crisisteams die werkzaam zijn binnen de zorgsector. Het programma is zo opgezet dat personeel van de verschillende zorgsectoren (ambulancediensten, GGD-en, ziekenhuizen, huisartsenzorg, GGZ instellingen en verpleeg & verzorgingsinstellingen, GHOR) interessante aanknopingspunten richting hun dagelijkse praktijk zien.
Ook anderen die geïnteresseerd zijn in de onderwerpen zijn van harte welkom, zoals burgemeesters, wethouders, beleidsadviseurs openbare orde & veiligheid van gemeenten.


Programma en sprekers
 

11.30 u - Ontvangst met lunch  
12.20 u Welkom door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter
12.30 u

'Help, we zijn gehackt, de zorg gaat vandaag niet door!'
Marcel van Oirschot, commercieel directeur Fox IT

 

13.10 u

(Sociale) crisis camping Fort Oranje, multidisciplinaire aanpak werkt
Eveline Dekkers, projectleider Fort Oranje GGD West-Brabant en Arnold Simon, OGGZ verpleegkundige GGD West Brabant
 


13.50 u

Agressie/geweld tegen hulpverleners: wat kan ik of mijn organisatie eraan doen?
Hans Slijpen, accountmanager gezondheidszorg, eenheidsstaf Politie Midden NL

 

14.30 u

Pauze

 

 
15.00 u

Extreme druk op de spoedzorg, hoe komen we de winter door? Wat kunnen we leren van de regionale (crisis)aanpak in Zuidwest Nederland?
Roel Geene, ROAZ-coördinator opgeschaalde zorg, Traumacentrum Zuidwest-Nederland

 

15.40 u Nieuwe beleidsontwikkelingen inzet zorgpersoneel bij terrorismegevolgbestrijding

Michiel Rooijens, Docent Regionale Ambulancezorg Veiligheidsregio Utrecht

 

16.20 u

Personen met verward gedrag: een goed werkende aanpak voor de zorgsector
Joke v.d. Meulen, lid Schakelteam-personen met verward gedrag, Familieperspectief

 

17.00 u

Samenvatting en afronding door Gert-Jan Ludden

 

 
17.10 u  

Drankje met hapjes en additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)

 

 

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Aanmelden
Het seminar staat open voor maximaal 250 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 175 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 150 excl. btw per persoon (iedere deelnemer moet zich wel separaat aanmelden).

Korting boek  'Crisisbeheersing Witte Kolom'
Deelname aan het seminar geeft recht op een korting van € 10 op de aanschaf van het boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom: continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden. Hier leest u meer over dit unieke boek. De normale prijs is € 32,50 excl. BTW, op onderstaand formulier kunt u het boek bestellen voor slechts € 22,50 excl. BTW. Wij zorgen dat uw boekbestelling klaar ligt tijdens het seminar op 28 juni. 

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u ook aangeven op het aanmeldingsformulier.

Certificaat van deelname
Wenst u (na afloop via e-mail) een certificaat van deelname te ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 28 mei 2018 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 28 mei 2018 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Heeft u vragen over het seminar, dan kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via h.ijsseldijk@svdc.nl of via 06-11370712.

Tijdens onze bijeenkomsten worden algemene sfeerfoto's gemaakt t.b.v. onze website met betrekking tot de nazorg voor de deelnemers en sprekers. Heeft u principiële bezwaren
tegen publicatie van een foto waarop u in beeld bent, dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de bijeenkomst kenbaar te maken bij de ontvangsttafel na binnenkomst.

188