Seminar 'Crisisbeheersing Witte Kolom' met boekpresentatie

Continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden

Seminar woensdag 31 januari 2018 - Zeist

Sinds 2008 loopt er een stimuleringsprogramma vanuit het Ministerie van VWS om de zorgsector voor te bereiden op grootschalige rampen- en crisissituaties. Inmiddels heeft dat programma tot mooie resultaten geleid. Toch zijn er nog diverse terreinen waar verbetering mogelijk is, zo blijkt voornamelijk uit praktijkervaring van daadwerkelijke crisissituaties of uit onderzoek daarnaar. Op 31 januari 2018 wordt daarover een uniek boek gepresenteerd onder de titel: Crisisbeheersing Witte Kolom; continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden. Eindredacteurs Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer hebben deskundigen bereid gevonden rond negen uiteenlopende thema’s een hoofdstuk te schrijven. Het is de eerste keer dat zoveel praktijkervaring wordt gebundeld in een boek met heldere conclusies en aanbevelingen voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het vakgebied veiligheid en crisisbeheersing. Niet alleen voor zorginstellingen relevant, maar ook interessant voor personen en organisaties die daaraan gelieerd zijn.
Op 31 januari zullen alle sprekers tijdens een seminar een toelichting geven.
              
Programma

Het seminar zal een middag in beslag nemen en dynamisch en interactief van karakter zijn. Tijdens de paneldiscussie is er voldoende ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht is het mogelijk dat het programma wordt aangepast. Klik hier voor de pdf versie.

11:30
Ontvangst met lunch
12:25
Opening en welkom
Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter (SVDC)
12:30
'Woorden van zorg'
Drs. Hans Siepel (Amenti Consultancy)                    
12:50
'Wat leert calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg ons?'
Dr. Henk van der Steeg (vm medisch specialist en bestuurder ziekenhuis)
13:10
Bestuurlijk leiderschap bij crisisbeheersing in zorginstellingen 
Drs. Arie van Alphen (vm medisch specialist en bestuurder ziekenhuis)
13:30
Evacuatie Meander Medisch Centrum Amersfoort
Jan van Dam (beleidsadviseur St. Topklinische Ziekenhuizen)
13:50 Paneldiscussie met de vier inleiders
14:20 Pauze
14:50 Terreuraanslagen in Brussel en Zaventem
Prof.dr. Stefaan Nijs (traumatoloog ziekenhuis Leuven) en
Marcel Van der Auwera (
Ministerie van Volksgezondheid)
15:15 The quake that shook Everest
Drs. Anne Brants (SEH arts CWZ Nijmegen)
15:35 Cyber in zorginstellingen: Een slecht beheerst risico
Ir. Erik Luiijf 
15:55 Bonte vlekken in de witte kolom: dreiging dierziektes voor de volksgezondheid
Dr. Merel Langelaar (IGZ)
16:15 Sint-Maarten na de orkaan: uitdagingen en innovaties in de noodhulp
Mr Juriaan Lahr (NRK)
16:35 Paneldiscussie met de zes inleiders
17:05 Afronding
Fred Zaaijer (Raad van Advies SVDC/eindredacteur boek)
17:10 Borrel met garnituur en additioneel buffet (buffet voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)
18:30 Einde seminar

Doelgroep

Dit seminar beoogt bestuurders, beleidsmedewerkers, crisiscoördinatoren, en overige geïnteresseerden van zorginstellingen bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en kenniscentra zijn ook van harte welkom. 

Locatie

Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie

De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. ondersteund door Cato Communicatie, communicatiebureau gespecialiseerd in advies, teksten en organisatie events.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 195 exclusief btw. (incl. lunch). Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 175 excl btw p.p. (iedere aanmelding dient wel separaat ingevuld te worden). Voor voltijd studenten van hogescholen geldt een deelnametarief van € 50 excl. btw. (incl. lunch).
Bij de prijs is 1 exemplaar van het boek ‘Crisisbeheersing Witte Kolom’ inbegrepen (€ 32,50 excl. btw). Indien u extra exemplaren van het boek wilt bestellen, dan is dat bij inschrijving/deelname mogelijk tegen een gereduceerd tarief van € 25 per exemplaar. U kunt dit op onderstaand aanmeldingsformulier aangeven. 

Accreditatie

Er is voor dit seminar accreditatie toegekend door KNMG/ABAN met 4 punten.

Buffet

Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht.

De sprekers
 

Gert-Jan Ludden

Dagvoorzitter

Drs. Hans Siepel
Crisiscommunicatie in de zorg is veelal gebaseerd op een medisch-wetenschappelijk mensbeeld. Daarbij staat de mens niet centraal, maar de wetenschap. Daardoor worden er in de communicatie veel fouten gemaakt die tijdens crisissituaties nog eens worden uitvergroot. In het hoofdstuk ‘woorden van zorg’ beschrijft Hans Siepel hoe de communicatie aanzienlijk kan verbeteren wanneer de zorgprofessional en bestuurders zich meer verplaatsen in de mens met wie er wordt gecommuniceerd. Reputatiecommunicatie wordt dan relatiecommunicatie.

Dr. Henk van der Steeg
Wanneer er ernstige incidenten of calamiteiten plaatsvinden binnen zorginstellingen voor langdurige zorg, dan wordt daar intern onderzoek naar gedaan. Dit is wettelijk vastgelegd en geschiedt door een onafhankelijke commissie die daarover rapporteert aan de IGZ. Henk van der Steeg heeft als extern voorzitter tal van deze commissies geleid en onderkent in zijn onderzoeken een rode draad wat betreft tekortkomingen in de kwaliteit van zorg, de veiligheidscultuur, de verbetercultuur en het lerend vermogen van organisaties. Hierover zal hij in zijn hoofdstuk een scherpe analyse geven.

Drs. Arie van Alphen
Arie van Alphen heeft als ziekenhuisbestuurder diverse calamiteiten meegemaakt. Hij beschrijft wat dit doet met een organisatie, wat er van de organisatie wordt verwacht en hoe een zorginstelling zich hierop zo goed mogelijk kan voorbereiden. In zijn hoofdstuk beschrijft hij het belang ervan dat bestuurders het thema integrale veiligheid en crisisbeheersing prominent op de agenda plaatsen. Ook in overleg met de raden van toezicht. Tevens doet hij voorstellen tot een borging van deze thema’s binnen het proces van kwaliteit en veiligheid van zorginstellingen.

Jan van Dam
Eind 2011 is als gevolg van een brand en stroomstoring de locatie Lichtenberg van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort geheel ontruimd. In totaal zijn 172 patiënten geëvacueerd. Een dergelijke calamiteit heeft enorme consequenties voor een zorginstelling. Welke lessen van deze grootschalige evacuatie zijn geleerd beschrijft voormalig crisiscoördinator van het Meander MC, Jan van Dam. Dit noodscenario kan zorginstellingen zomaar overkomen, zoals bleek bij het VUMC in 2015 en dan geeft het een voorsprong als geleerd is van eerdere ervaringen.

 

Prof.dr. Stefaan Nijs en Marcel Van der Auwera
Op 22 maart 2016 werden Brussel en Zaventem getroffen door een terroristische aanslag. De tijd stond even stil en het gevolg was honderden slachtoffers, veel paniek en angst voor meer aanslagen. De belangrijkste bevindingen en lessen van deze catastrofe worden indringend beschreven door Marcel Van der Auwera en Stefaan Nijs. Het lijkt een kwestie van tijd dat een dergelijke aanslag ook Nederland zal treffen. Laten we dus goed notitie nemen van de ervaringen van onze Belgische collegae.

Drs. Anne Brants
Het is ook belangrijk te leren van rampen en crises uit het buitenland waar Nederlandse hulpverleners bij betrokken waren. Anne Brants was erbij toen Nepal in 2015 werd getroffen door een aardbeving. Zij verbleef in Everest Base Camp waar mensen zich aan het voorbereiden waren de berg te beklimmen. Plotseling was er sprake van een enorme calamiteit met zeer beperkt beschikbare medische capaciteit. Hoe zij dit heeft ervaren en welke handelingen zij en anderen ter plekke hebben getroffen wordt in haar hoofdstuk op meeslepende wijze beschreven.

Ir. Erik Luiijf
Zorginstellingen worden steeds vaker getroffen door cyberaanvallen waarbij criminelen data proberen te ontfutselen of te vergrendelen en deze tegen betaling weer vrij te geven. Hoe kwetsbaar zijn zorginstellingen en zijn zorginstellingen anno 2017 wel goed voorbereid op (langdurige) ICT-uitval. Eric Luiijf analyseert deze problematiek en komt met verbetervoorstellen waarbij hij ook  kijkt naar de ontwikkelingen in het buitenland. Een belangrijk thema, waarbij de wet ook steeds meer verplichtingen in de registratie van persoonsgegevens en data dicteert aan zorginstellingen.

Dr. Merel Langelaar
Steeds meer infectieziekten hebben een zoonotisch karakter. Ebola, Q-koorts, Varkenspest, Vogelgriep en Lyme zijn daarvan treffende voorbeelden. Door een toenemende bevolkingsconcentratie in combinatie met een grotere dierdichtheid, neemt de kwetsbaarheid van de samenleving (volksgezondheid) op infectieziekten toe. Zijn de humane en veterinaire zorgsector hier goed op voorbereid, werken zij goed samen en weten zij ook in grootschalige crisissituaties hier adequaat op te reageren. Merel Langelaar beschrijft dit in haar hoofdstuk.

Mr. Juriaan Lahr
Recentelijk werd St. Maarten catastrofaal getroffen door orkaan Irma. Het Rode Kruis heeft voortreffelijke noodhulp geleverd. Juriaan Lahr zal, als Hoofd Internationale Hulpverlening, de belangrijkste bevindingen met ons delen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via nummer 0575-439335 / 06-11370712  of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl


Annuleren

Bij annulering voor 1 januari 2018 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 1 januari 2018 is het totale inschrijfgeld verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.                  

188