Seminar Crisisbeheersing in het onderwijs 2017

If you fail to prepare, you prepare to fail

Woensdag 27 september 2017  - Zeist

Inleiding

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met calamiteiten. Voorbeelden daarvan zijn brand, schiet- en steekincidenten, radicalisering, alcohol- en drugsproblematiek, pestgedrag (via internet), zedendelicten, suïcides, fraude en integriteitskwesties. Ook de ‘ramp op afstand’, waarbij leerlingen zijn betrokken tijdens een uitstapje of verblijf in het buitenland, kent inmiddels meerdere voorbeelden. Onlangs nog was dit NOS bericht in de media te lezen. Deze zich plotseling aandienende crisissituaties vergen een adequate aanpak vanuit de schoolleiding.

Bent u goed voorbereid?

Denkt u regelmatig na over deze thema’s? Is er voldoende bewustwording? Maakt u periodiek een risicoanalyse? Beschikt u over een actueel en integraal crisisplan? Kent u uw veiligheidspartners binnen de gemeente en de veiligheidsregio? En als het mis gaat, is er dan binnen uw school een slagvaardige crisisorganisatie met vakbekwame medewerkers die weten wat hen te doen staat? Over deze en andere thema’s kunt u uw kennis verbreden tijdens het Seminar crisisbeheersing in het onderwijs op 27 september in Hotel-Restaurant Oud London te Zeist. Het programma heeft een plenair deel en biedt de mogelijkheid tot deelname aan workshops. Klik hier voor de pdf versie van het programma.

Locatie

Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Organisatie

De organisatie van het symposium is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid in samenwerking met BerkelBorghConsult uit Lochem.

Doelgroep

Het seminar staat open voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die crisisbeheersing in portefeuille hebben binnen de onderwijssector alsmede belangstellenden vanuit het openbaar bestuur en/of de operationele diensten, maatschappelijke instellingen en/of kenniscentra.

Aanmelden

Het seminar is toegankelijk voor maximaal 200 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 175 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 150 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient separaat ingevuld te worden).

Annuleren

Bij annulering vóór 27 augustus 2017 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 27 augustus 2017 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer zich altijd kosteloos door een collega laten vervangen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk, via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

Programma en sprekers
 

10.15 - 10.45 u Ontvangst
10.50 - 11.00 u

Opening en welkom
Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter


11.00 - 11.20 u


Nut en noodzaak van crisisbeheersing in het onderwijs
Pierre Heijnen, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan 


11.20 - 12.00 u


De impact van een ernstige dreiging op de Universiteit
André Morsman (Regisseur Security Buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken/vh Manager Beveiliging Universiteit Leiden)


12.00 - 12.45 u


De tijd stond even stil. Het drama van de moord op twee leerlingen.
Ronald Nagtegaal (Directeur Kerckeboschschool te Zeist)

 

12.45 - 13.30 u


Lunch
13.30 - 14.15 u Workshops ronde 1
14.30 - 15 15 u Workshops ronde 2
15.30 - 15.45 u Samenvatting en afronding
15.45 - 17.00 u Borrel met hapjes


Toelichting workshops

U kunt deelnemen aan twee workshops. Op het aanmeldingsformulier kunt u uw voorkeur aangeven. U kunt ook een reserveoptie aangeven. De organisatie houdt zich het recht voor om bij over inschrijving de deelnemers te herverdelen.

Workshop 1 (Crisisplanvorming en opleiden, trainen en oefenen)
Door Ton Bresser (BerkelBorghConsult) en Gert-Jan Ludden (SVDC)
      

In deze workshop wordt het belang van een professionele crisisplanvorming onderstreept. Naast een visie op crisisbeheersing en een risicoanalyse moet de crisisorganisatie worden beschreven. Het gaat dan om de hoofdprocessen alarmering, op- en afschaling, informatievoorziening, command en control, communicatie en nazorg. Daarnaast zal worden ingegaan op welke wijze de school op een handige manier de vakbekwaamheid van de functionarissen in de crisisbeheersing kan verbeteren door middel van opleiden, trainen en oefenen.

Workshop 2 (Radicalisering en zorgwekkend gedrag)
Door Paul Goossens (Manager integrale veiligheid Hogeschool Rotterdam)

Een individuele leerling kan veel onrust en een ernstig incident binnen een schoolgemeenschap veroorzaken. Het is van groot belang dat leerkrachten/docenten vroegtijdig gedragsverandering en andere symptomen herkennen om probleemsituaties te kunnen voorkomen. En als het dan toch mis gaat, moet de schoolleiding weten hoe te handelen en bij welke externe instanties men kan aankloppen voor steun. Alle ins en outs hiervan komen tijdens deze workshop aan de orde.

Workshop 3 (Dreiging schoolshooting Leiden)
Door Mark Jansen (Operationeel Specialist Politie Eenheid Den Haag, district Leiden-Bollenstreek) en Henk van der Veek (Teamchef C, Team Leiden Midden, District F)
    

Een van de ergste calamiteiten voor een school is een schietincident met veel slachtoffers. In oktober 2015 was er sprake van een dreiging voor de Universiteit Leiden. Welke organisaties komen er in actie en hoe lopen deze processen? Welke maatregelen moet u als school treffen en waar wordt er voor u besloten? Wanneer uw kennis op orde is en uw kennissenkring in tact, dan pas is de kans aanwezig dat u op het moment suprême adequaat kunt handelen. Per slot van rekening kan Alphen aan den Rijn zomaar plaatsvinden in een school.

Workshop 4 (Cybersecurity: speerpunt van veiligheidsbeleid)
Door Erik de Jong (Chief Research Officer FOX IT)

Vrijwel dagelijks lezen we in de kranten dat criminelen geautomatiseerde systemen van bedrijven proberen te infiltreren, over diefstal van data of het blokkeren ervan en geld verdienen met afpersing. Ook onderwijsinstellingen krijgen hier mee te maken. Het kan gaan om kleinschalige fraude om de eigen examenresultaten te manipuleren tot het grootschalig openbaar maken van privacygevoelige informatie. In deze workshop hoort u hoe u zich hiertegen kunt wapenen en welke maatregelen u kunt nemen als het daadwerkelijk mis gaat.

Workshop 5 (Samenwerking met de veiligheidsregio)
Door Roger Knorr (Manager Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio Limburg-Noord) en Gregory Zautsen (Regisseur Crisisbeheersing Veiligheidsregio Limburg-Noord)
     

Crisisbeheersing (in de maatschappelijke context) is een kerntaak van de Veiligheidsregio. Weet u in welke Veiligheidsregio u gevestigd bent en wat deze doen in de voorbereiding op crisisbeheersing? Tijdens deze workshop kunt u uw kennis over de crisisbeheersing verder aanscherpen, waarbij de veiligheidsregio op basis van actuele casuïstiek een verkenning met u uitvoert op het onderwerp crisisbeheersing binnen onderwijsopstellingen. U gaat weg met vragen, verbinding maar ook met richting!

 

Workshop 6 (Crisiscommunicatie als managementtool)
Door Piet Hein Coebergh (Docent Erasmus Universiteit/Lector Hogeschool Leiden/ Partner Coebergh PR)

Hoe een organisatie communiceert tijdens een crisis is cruciaal voor het verloop van de crisis. Piet Hein Coebergh heeft daarin ruime ervaring als PR-adviseur en als wetenschapper. Aan de hand van praktijkgerichte theorie en diverse cases geeft Coebergh de deelnemers aangrijpingspunten om een crisis beter te kunnen hanteren.

188