Seminar Crisisbeheersing in het Onderwijs 2016

Van sociale naar integrale veiligheid

Woensdag 30 november 2016

Regelmatig worden scholen geconfronteerd met incidenten of crisissituaties, of de gevolgen hiervan. Denk bijvoorbeeld aan brand, ernstig pestgedrag, radicalisering, zedendelicten, schietincidenten, uitval van ICT- of nutsvoorzieningen, radicaliseringsvraagstukken en fraude. Onderwijs moet in een veilige omgeving worden geboden; veiligheid en crisismanagement staan daarom steeds vaker op de agenda van schoolbesturen, de ministeries van OCW en VenJ, gemeenten, veiligheidsregio’s en operationele diensten. (Beluister hier het live radio interview door Tom van 't Hek van BNR Nieuwsradio met Gert-Jan Ludden op 25 aug.2016 over crisisbeheersing in het onderwijs in NL)

Bent u goed voorbereid?

Denkt u regelmatig na over deze thema’s? is er voldoende bewustwording? Maakt u periodiek een risicoanalyse? Beschikt u over een actueel en integraal crisisplan? Kent u uw veiligheidspartners binnen de gemeente en veiligheidsregio? En als het mis gaat, is er dan binnen uw school een slagvaardige crisisorganisatie met vakbekwame medewerkers die weet wat hen te doen staat? Over deze en andere thema’s kunt u uw kennis verbreden tijdens het Seminar Crisisbeheersing in het onderwijs, op 30 november in Hotel-Restaurant Oud London te Zeist. Klik hier voor het programma in pdf.

Programma en sprekers
 

 12.45 - 13.30 u Ontvangst met lunch  
 13.30 - 13.40 u

Opening en welkom door Gert-Jan Ludden 
(Dagvoorzitter)

 
 13.40 - 14.10 u Crisisbeheersing in nationaal perspectief,
Rob de Wijk (Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies)
 
  14.10 - 14.40 u Wat kan de veiligheidsregio betekenen voor de onderwijssector?
Rob Brons (Directeur Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)
 
  14.40 - 15.10 u Onderzoeksresultaten crises onderwijssector
Marco Zannoni
(Directeur COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement)
 
  15.10 - 15.15 u

Powerpitch Crisisbeheersing Onderwijssector
(Drs. Ruud de Pruyssenaere de la Woestijne                   Nextsales Bridge 2 Business)

 
  15.15 - 15.40 u Pauze  
  15.40 - 16.10 u Schokkende gebeurtenissen in het onderwijs: do's en don'ts
Ine Spee (Sr. adviseur/Ambassadeur sociale veiligheid)
 
  16.10 - 16.40 u Voorkomen is beter dan genezen
Michael Mehrow (Voorzitter Platform Veiligheid & Beveiliging HBO - Voorzitter Werkgroep Crisismanagement Project Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IVHO) 
 
  16.40 - 17.10 u De impact van een crisis op school
Kees van der Zweep (voorm. Directeur Corbulo College Voorburg)
 
  17.10 - 17.20 u Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter  
  17.20 - 18.30 u Borrel met hapjes of additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)  

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid

Doelgroep
Het seminar is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers en zij die crisisbeheersing in portefeuille hebben binnen de onderwijssector alsmede belangstellenden vanuit het openbaar bestuur en/of de operationele diensten. Maatschappelijke instellingen en/of kenniscentra.

Aanmelden
Het seminar staat open voor maximaal 200 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 175 p.p. (incl. lunch en excl. btw). Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 150 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden, we hebben van iedere deelnemer de gegevens nodig i.v.m. de badges, de deelnemerslijst van het seminar, de aanvullende informatievoorziening vooraf en na afloop).

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 30 oktober 2016 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 30 oktober 2016 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

Korte toelichting onderwerpen
 

Rob de Wijk                       

Crisisbeheersing in het onderwijs is niet los te zien van actuele ontwikkelingen in de nationale veiligheid. Speerpunten van overheidsbeleid, de nationale risicobeoordeling en veiligheidsrichtlijnen uit Europa en den Haag bepalen  in hoge mate het regionale en gemeentelijke veiligheidsbeleid. Onderwijsinstellingen dienen hiervan op de hoogte te zijn. Rob de Wijk zal de belangrijkste aandachtspunten presenteren.
 

Rob Brons                          

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s. Vanuit deze regio’s is er een wettelijke verantwoordelijkheid om richting kwetsbare objecten, waaronder onderwijsinstellingen, facilitaire ondersteuning te bieden in de voorbereiding op crisissituaties. Tijdens rampen en crises zijn deze regio’s verantwoordelijk voor het crisismanagement. Voor scholen is het dus van belang ‘kennis en kennissen’ te hebben in deze regio’s. Rob Brons zet uiteen wat de veiligheidsregio voor de onderwijssector kan betekenen.
 

Marco Zannoni                    

Marco Zannoni heeft vele crisissituaties (ook binnen de onderwijssector) onderzocht. Welke lessen zijn er te trekken uit zijn research en welke aanbevelingen worden er door het COT gedaan, waarmee de onderwijssector zich beter kan voorbereiden op grootschalige crisissituaties. De focus ligt daarbij voornamelijk op het tactisch en strategisch niveau (bestuurlijke visie, planvorming en aanpak).

Ine Spee                                

Soms overkomen scholen grote rampen die tot opschaling leiden, maar er vinden vooral ook veel “kleinere” crises plaats. Zoals cyberpesten (naaktfoto’s, bangalijsten ) met heftige gevolgen voor de betrokkenen, maar ook agressie-incidenten, suïcides en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ook het vertrek van een leerling naar Syrië, kan een school in shock achterlaten. Soms kunnen deze gebeurtenissen leiden tot maatschappelijke onrust. Voor leerlingen, docenten, schoolleiding en ouders laat de handelwijze van de school in dit soort situaties zien waar de school werkelijk voor staat. Ine Spee van de Stichting School en Veiligheid, zal haar ervaringen delen met het ondersteunen van scholen in crisissituaties en de do’s en don’ts rond omgaan met schokkende gebeurtenissen in het onderwijs


Michael Mehrow                 

Scholengemeenschap Windesheim (Zwolle en Almere) heeft de laatste jaren veel energie gestoken in het verder professionaliseren van de crisisbeheersing. Specifieke aandachtspunten daarbij waren radicalisering en schoolaanslagen. Hoofd BHV-Adviseur Veiligheid Michael Mehrow zal uiteenzetten op welke wijze aan deze speerpunten van veiligheidsbeleid, maar ook aan andere belangrijke thema’s invulling is gegeven.
 

Kees van der Zweep          

Op 10 oktober 2014 werd op het Corbulo College in Voorburg een 15-jarige scholier door messteken om het leven gebracht door een 16-jarige medescholier. Deze ernstige gebeurtenis heeft een grote impact gehad op de scholengemeenschap. Interim directeur Kees van der Zweep zal uiteenzetten hoe de school hierop heeft gereageerd en welke maatregelen er in de nazorg allemaal zijn getroffen. Bovenal zal hij zich focussen op de lessons learned van deze aangrijpende gebeurtenis.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC, Helma IJsseldijk via 0575-439335/06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

188