Seminar crisisbeheersing in de zorgsector november 2019

Lessen en ervaringen uit de praktijk

Donderdag 21 november 2019

De zorgsector bereidt zich continu voor op grootschalige rampen en crisissituaties. Naast risicoanalyse, planvorming en OTO activiteiten blijkt dat de belangrijkste lessen te leren zijn van ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Daarom organiseren wij een seminar crisisbeheersing zorgsector en wel op donderdag 21 november 2019. Wij hebben zes sprekers bereid gevonden om hun ervaringen met ons te delen omtrent actuele en ingrijpende crisissituaties. Met de lessen hieruit  bieden wij u een houvast om de aanpak en het beleid rondom rampen- en crisissituaties binnen uw eigen zorginstelling nog beter vorm te geven. Naast de kennisoverdracht, is dit seminar ook een mooie gelegenheid uw netwerk te verstevigen.

TOELICHTING ONDERWERPEN 

Hiernaast leest u het volledige programma, klik hier voor de pdf versie.

Wilma Duijst
De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met personen met verward gedrag die onder behandeling zijn en in het kader van resocialisatie met (vervroegd) proefverlof gaan. Dat kan ernstige gevolgen hebben zoals bleek in de zaken van Michael P. en Thijs H. Wanneer het goed mis gaat, barst de discussie los van veiligheid in het publieke domein versus het recht op privacy en 
de belangen van de cliënt. Wilma Duijst zal dit spanningsveld van afwegen van belangen nader analyseren.

Luc Beije
Zorgcontinuiteit moet worden gewaarborgd, ook onder buitengewone omstandigheden.
Welke voorzorgsmaatregelen moeten zorginstellingen nemen om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren in een zo veilig mogelijke omgeving? In het Rijnstate Ziekenhuis is dat een van de speerpunten van het integrale veiligheidsbeleid. Luc Beije geeft een toelichting op de aanpak en maakt duidelijk hoe de veiligheid en weerbaarheid van het personeel kan worden verbeterd.

Nicolette Diets
Op 18 maart jl. werd de gemeente Utrecht en in feite heel Nederland opgeschrikt door een terreurdaad op willekeurige slachtoffers in een tram nabij het 24 Oktoberplein. Gelukkig werd de dader later die dag aangehouden. Bij de terreurdaad waren vier doden en zes gewonden te betreuren. Nicolette Diets (werkzaam bij de RAVU) was als Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) bij dit drama met veel maatschappelijke impact betrokken. Zij zal uiteenzetten hoe de Witte Keten op 18 maart heeft gefunctioneerd en welke lessen daaruit zijn geleerd.

Rini Lambregts
Veiligheidsregio’s hebben een verantwoordelijkheid om kwetsbare objecten zoals scholen te ondersteunen in de preparatie op crisisbeheersing. De GHOR speelt daarbij een essentiële rol. Het is belangrijk dat er met de scholen regelmatig wordt geoefend rond actuele risico’s die in het dreigingsbeeld van de veiligheidsregio zijn opgenomen. In Zeeland heeft men daar recentelijk ervaring mee opgedaan. Over de belangrijkste dilemma's die kunnen ontstaan bij de voorbereiding van oefeningen, waarbij het thema een maatschappelijke gevoeligheid kent (bijvoorbeeld terrorisme), zal Rini Lambregts deze middag een uiteenzetting geven.

Yvonne Breedijk
Door klimaatverandering krijgen we in Nederland frequenter te maken met zeer hete zomers. Dit jaar werd een warmterecord gebroken met 40,7 graden C. Maar ook extreem koude perioden zijn denkbaar. Rond extreme weersomstandigheden wordt dan een nationaal hitte of koude plan van kracht. In die situatie is er een belangrijke rol weggelegd voor het Rode Kruis. Wat die rol precies inhoudt, wordt uitgelegd door Yvonne Breedijk. Zij gaat daarbij tevens in op de lessen die afgelopen zomer zijn geleerd.

Yvonne Schippers en Sjoerd Keukens
De aardbevingsproblematiek in Groningen en de aanpak daarvan heeft ontegenzeggelijk veel negatief effect op de volksgezondheid van de inwoners. De GGD Groningen en andere zorginstellingen hebben een enorme uitdaging het e.e.a. in goede banen te leiden. De vraag die zich aandient wat we vanuit crisisbeheersingsoptiek kunnen leren van de ontstane situatie in Groningen. Yvonne Schippers van de GGD en Sjoerd Keukens van de Veiligheidsregio Groningen zullen ons meenemen in de omvang de problematiek en de aanpak daarvan.

Programma 
 

 11.30 - 12.20 u  Ontvangst met lunch  
 12.20 - 12.30 u  Opening en welkom

 Gert-Jan Ludden - SVDC (dagvoorzitter) 

 
 12.30 - 13.10 u  Veiligheid versus Privacy in de GGZ
 Wilma Duijst (Bijzonder hoogleraar forensische   geneeskunde en gezondheidsstrafrecht Universiteit van   Maastricht) 
 
 13.10 - 13.50 u  Veiligheid vergt integrale aanpak
 Luc Beije (Hoofd bedrijfsveiligheid en continuïteit   Rijnstate Ziekenhuis Arnhem)
 
 13.50 - 14.30 u  Stad in angst

 Nicolette Diets ( Physician Assistant/OvD-G   Ambulancezorg RAVU)

 
 14.30 - 15.00 u  Pauze  
 15.00 - 15.40 u  Oefenen met een maatschappelijk gedurfd thema
 Rini Lambregts (Specialist GHOR Zeeland)

 

 
 15.40 - 16.00 u  Nut en noodzaak van het Nationaal Hitteplan

 Yvonne Breedijk (Projectleider voorbereiding op     noodsituaties Rode Kruis)

 16.00 - 16.40 u

 De effecten van aardbevingen op de volksgezondheid 
 Yvonne Schippers (Projectleider Aardbevingen GGD     Groningen) en

 

 Sjoerd Keukens (Programmamanager   Aardbevingen   Veiligheidsregio Groningen)

 
 16.40 - 16.50 u  Samenvatting en afsluiting dagvoorzitter  
 16.50 - 18.30 u  Drankje en additioneel buffet (buffet voor hen die zich hiervoor hebben   aangemeld)  

*door onvoorziene omstandigheden is wijziging van het programma mogelijk

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Doelgroep
Dit seminar beoogt bestuurders, beleidsmedewerkers, leden crisisteams, crisiscoördinatoren, ROP coördinatoren en overige geïnteresseerden van zorginstellingen (ziekenhuizen, GGD, ambulancezorg, huisartsenzorg, GGZ-instellingen en verpleeg-, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra) bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en kenniscentra zijn ook van harte welkom.

Aanmelden
Het seminar staat open voor maximaal 200 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 185 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 160 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden).

Boek
Iedere deelnemer ontvangt gratis één exemplaar van het boek 'Crisisbeheersing Witte Kolom' (de reguliere prijs van dit boek is
€ 32,50 excl. btw). Indien u extra exemplaren wilt bestellen dan kunt u dit aangeven op onderstaand aanmeldingsformulier, de bestelling ligt vervolgens voor u klaar bij de ontvangst op 21 november 2019.

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Ook deze optie kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 21 oktober 2019 brengen wij € 40 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 21 oktober 2019 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

188