Seminar 'Crisisbeheersing in de polder'

Crisisbeheersing Nederland naar een hoger niveau

Donderdag 23 maart 2017  - Zeist

Nederland wordt steeds meer getroffen door crisissituaties met een brede maatschappelijke impact. Recente voorbeelden zijn de kredietcrisis, de MH-17, terreur, cybercrime en de vluchtelingenproblematiek. Gek genoeg proberen we deze crisissituaties veelal met traditioneel management aan te pakken en niet met crisismanagement. Daarin gaat veel fout en blijkt telkenmale dat we niet echt leren van fouten uit het verleden. Dat is dan ook de reden dat onderzoeksrapporten aangeven dat de focus in Nederland moet verschuiven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing. Op 23 maart zal een aantal praktijkdeskundigen hun schijnwerper hier op richten en proberen oplossingsrichtingen aan te reiken om crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te tillen. 

Programma en sprekers (klik hier voor het programma in pdf)

 11.30 - 12.20 u
 Ontvangst met lunch

 

 

 
 12.20 - 12.30 u
 Opening en welkom door Gert-Jan Ludden
 (Dagvoorzitter)

 

 

 
 12.30 - 13.10 u
 Crisisbeheersing op ministerieel niveau
 Rob de Wijk (Directeur Den Haag Centrum voor Strategische  Studies)

 
 
 13.10 - 13.50 u
 Dreigingsbeeld en werkwijze inlichtingendiensten
 Jack Twiss Quarles van Ufford (Directeur Inlichtingen AIVD)

 
 
 13.50 - 14.30 u
 Crisisbeheersing in regionaal perspectief
 Peter Bos (Algemeen Directeur Veiligheidsregio Utrecht/Voorzitter Raad van directeuren veiligheidsregio’s)

 
 
 14.30 - 15.00 u
 Pauze
 
 
 

 15.00 - 15.40 u
 Van sociale naar integrale veiligheid
 Frank Paauw (Portefeuillehouder crisisbeheersing Nationale          Politie) 


 
 
 15.40 - 16.20 u
 Cybersecurity als speerpunt van veiligheidsbeleid
 Bas Eenhoorn (Vertegenwoordiger Cybersecurity Raad)

 
 

 16.20 - 17.00 u
  Leiderschap: niemand is belangrijker dan het team
  Otto van Wiggen (MissionCommand)


 
 
  17.00 - 17.10 u
  Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter
 

 
 
  17.10 - 18.30 u
  Borrel met hapjes of additioneel buffet
  (voor hen die zich hiervoor hebben aangemeld)
   

Locatie
Het seminar vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Organisatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid, ondersteund door Turnaround Communicatie.

Doelgroep
Dit seminar beoogt bestuurders en beleidsmedewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, OM, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte welkom. 

Aanmelden
Het seminar staat open voor maximaal 250 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 185 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit een organisatie bedraagt de prijs € 165 excl. btw per persoon (iedere aanmelding dient wel separaat op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden). Bij de prijs is het boek 'niemand is belangrijker dan het team' inbegrepen.

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 40 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 23 februari 2017 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 23 februari 2017 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

Contact
Voor vragen kunt u contact met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

TOELICHTING ONDERWERPEN
 

Crisisbeheersing op Ministerieel Niveau


Prof.dr. R. (Rob) de Wijk geeft een toelichting op de Nationale Veiligheidsstrategie, hoe we beter kunnen aansluiten op de veiligheidssituatie in het buitenland en op welke wijze de crisisbeheersing op Rijksniveau een kwaliteitsimpuls kan ondergaan. En passant geeft hij enkele praktische tips richting de veiligheidsregio’s en geeft zijn visie op de versterking van de civiel-militaire samenwerking bij crisisbeheersing.

Dreigingsbeeld en werkwijze inlichtingendiensten


De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) doet onderzoek naar dreigingen tegen Nederland die niet direct zichtbaar zijn. De dienst waarschuwt anderen, waardoor deze dreigingen en risico's tijdig kunnen worden afgewend. Wat zijn de belangrijkste dreigingen, hoe werkt onze inlichtingendienst, welke positie heeft de AIVD in het veiligheidsdomein en hoe wordt samengewerkt? Tijdens dit seminar krijgt u van Jhr.drs. J.R. (Jack) Twiss Quarles van Ufford een uniek kijkje achter de schermen. Een mogelijkheid die normaliter niet snel wordt geboden en die tal van bij u levende vragen kan beantwoorden.

Crisisbeheersing in regionaal perspectief


Veiligheidsregio’s richten zich primair op de fysieke veiligheid (rampenbestrijding). Alle 25 regio’s hebben dan ook een vrijwel identiek risicoprofiel en sluiten niet goed aan op het Nationale Risico Profiel. Centrale vraag is of deze regio's zich niet veel meer moeten richten op crisisbeheersing? En is daar dan ook een wettelijke grondslag voor? Dr. P. L.J. (Peter) Bos zal met een scherpzinnige analyse hier het licht op laten schijnen en aangeven hoe de professionals dat op de werkvloer ervaren.             

Van sociale naar integrale veiligheid


De Nationale Politie is primair verantwoordelijk voor de sociale maatschappelijke veiligheid, maar dat is slechts een van de vijf pijlers van de Nationale Veiligheidsstrategie. Uit de praktijk blijkt dat de focus van de Politie steeds meer uitgaat naar integrale veiligheid. Past deze rol wel bij een organisatie die geen formele positie heeft binnen de veiligheidsregio. Over dit aspect en andere wetenswaardigheden zal drs. F. (Frank) Paauw als deskundige zijn licht laten schijnen. 

Cybersecurity als speerpunt van veiligheidsbeleid


Cybersecurity neemt een steeds prominentere plaats in op de veiligheidsagenda. Voorkomen moet worden dat door het hacken van systemen de vitale infrastructuur in Nederland plat komt te liggen. Regelmatig worden bedrijven, maar ook u als particulier bedreigt door cybercriminelen die steeds professioneler worden. Wat de actuele ontwikkelingen zijn op dit terrein en hoe we ons hier zo optimaal tegen kunnen wapenen vertelt ons drs. H.B. (Bas) Eenhoorn, die zitting heeft in de Nationale Cybersecurity Raad.

Niemand is belangrijker dan het team


Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing gaat het doorgaans over processen, verantwoordelijkheden, opleiden, trainen en oefenen. Zelden richt de aandacht zich op modern leiderschap. Een thema waarbij het in de praktijk vaak fout gaat.
Brigade-generaal b.d. O. (Otto) van Wiggen, voormalig Commandant van het Korps Commandotroepen, heeft hier veel ervaring in opgedaan en heeft hierover een spraakmakend boek geschreven. Graag vertelt hij hierover op 23 maart. Het boek met als titel 'niemand is belangrijker dan het team' krijgen alle deelnemers uitgereikt.

                  

188