Masterclass Crisisbeheersing Zorgsector voor alumni 2019

donderdag 11 april 2019

Donderdag 11 april 2019

SVDC heeft de afgelopen jaren vele Masterclasses en seminars crisisbeheersing voor bestuurders en leden crisisteams uit de zorgsector georganiseerd. In 2017 zijn wij gestart met een jaarlijkse specifieke masterclass voor alumni. Vanwege het succes organiseren wij ook in 2019 voor deze doelgroep een masterclass en wel op donderdag 11 april. 

Actuele Thema’s

Tijdens deze zogenaamde terugkomdag willen we het accent leggen op vier actuele thema’s in de crisisbeheersing voor de zorgsector. Met kennis van deze thema’s kunnen deelnemers de voorbereiding op rampen en crisissituaties in hun eigen omgeving naar een hoger niveau tillen. Naast presentaties biedt de Masterclass voldoende ruimte voor interactie en discussie met de deelnemers.
Hieronder leest u een toelichting op de thema's en hiernaast het programma met de tijden. Klik hier voor het programma in pdf

  Simon Visser
Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel zullen ambulancepersoneel en andere functionarissen die werkzaam zijn in de spoedeisende hulp zich gerichter moeten prepareren op hun handelwijze tijdens terroristische aanslagen. Het gaat hier voornamelijk om het optreden in de zogenaamde ‘warme zone’. Wat kunnen we leren van onze Amsterdamse collegae die in een hoog risicovol gebied werkzaam zijn en die hiervoor speciale trainingen in Londen hebben gevolgd. Simon Visser, teamleider Ambulancezorg Amsterdam, zal hier een boeiende presentatie over verzorgen.

 Merel Langelaar
Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens overgaan. Een groot deel van de nieuwe infectieziekten komt uit de dierenwereld. Soms muteren virussen zich en gaan ze over van mens op mens, wat kan leiden tot een pandemie. Voorbeelden van zoönosen zijn Lyme, Ebola, SARS en Q-koorts. Is Nederland in algemene zin en de veiligheidsregio’s in het bijzonder voldoende voorbereid op Zoönosen, werken de humane en veterinaire zorginstanties goed samen en wat kunnen we leren van ervaringen uit het buitenland? Dat vertelt Merel Langelaar, coördinerend specialistisch senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

 Eric Luiijf       
Zorginstellingen worden steeds vaker getroffen door cyberaanvallen waarbij criminelen data proberen te ontfutselen of te vergrendelen en deze tegen betaling weer vrij te geven. Hoe kwetsbaar zijn zorginstellingen en zijn zorginstellingen anno 2019 wel goed voorbereid op (langdurige) ICT-uitval. Eric Luiijf analyseert deze problematiek en komt met verbetervoorstellen waarbij hij ook kijkt naar de ontwikkelingen in het buitenland. Een belangrijk thema, waarbij de wet ook steeds meer verplichtingen in de registratie van persoonsgegevens en data dicteert aan zorginstellingen.

  Dennis Barten   Nathalie Peters
Op 18 mei 2017 kwamen om 23.30u op de Spoedeisende Hulp (SEH) van VieCuri Medisch Centrum, locatie Venlo, een aantal plafondplaten naar beneden. Er vielen geen gewonden. Onderzoek wees uit dat de bevestigingsmaterialen van het plafond van het SEH behandelplein te licht waren voor de constructie die het moest dragen. Dat de SEH 8 uur na het incident weer operationeel was, zij het in een iets andere vorm, was uniek te noemen. Dennis Barten en Nathalie Peters, beiden spoedeisende hulp arts op de Spoedeisende Hulp (SEH) van VieCuri Medisch Centrum, publiceerden onlangs een wetenschappelijk artikel over deze calamiteit en zullen hierover een presentatie verzorgen. 

Programma*
 

   8.45 -   9.30 u  Ontvangst
   9.30 - 10.00 u

 Welkom, introductie deelnemers
 Dhr. Gert-Jan Ludden (begeleider Masterclass)

 10.00 - 11.15 u

 Terrorismegevolgbestrijding: Ambulancezorg Amsterdam is       er klaar voor
 
Dhr. Simon Visser (Teammanager Ambulancezorg Amsterdam)

 11.15 - 11.30 u  Pauze  
 11.30 - 12.45 u

 Cybersecurity: speerpunt van veiligheidsbeleid in de zorgsector 2019
 Dhr. ir. Eric Luiijf (vm Principal Consultant Information Operations, Cyber
 Operations TNO)

 12.45 - 13.45 u  Lunch  
 13.45 - 15.00 u

 Zoönitische infectieziekten: een steeds groter gevaar voor de       volksgezondheid
 Mw. dr. Merel Langelaar (Coördinerend senior inspecteur IGZ/)

 15.00 - 15.15 u  Pauze  
 15.15 - 16.30 u

 Rampen binnen ziekenhuizen
 
Dhr. drs. Dennis Barten (SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts KNMG), 
 VieCuri Medisch Centrum, locatie VenloMw. Sarah Voss (Verpleegkundige
 openbare geestelijke  gezondheidszorg GGD Hart voor Brabant) 
 Mw. drs. Nathalie Peters (SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts
  KNMG), opleider spoedeisende geneeskunde en medisch leider SEH/AOA,
 VieCuri Medisch Centrum, locatie Venlo. Medisch Manager Ambulancezorg
 Limburg-Noord)

 16.30 - 16.45 u  Afsluiting door Gert-Jan Ludden  
 17.00 - 18.00 u  Additioneel diner en vertrek  

*door onvoorziene omstandigheden zijn wijzigingen in het programma mogelijk
Aanvullende informatie en aanmelding
De Masterclass gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 16 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Prijs
De prijs van deelname bedraagt € 575 exclusief BTW. Bij meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie is de deelnameprijs € 495 p.p. exclusief BTW. Alle deelnemers ontvangen het boek Crisisbeheersing Witte Kolom.

                           

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Er is gratis parkeergelegenheid. Oud London is met het ov te bereiken via NS station Driebergen-Zeist. 

Organisatie
De organisatie van de Masterclass is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Diner
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd diner na afloop van de Masterclass, dan wordt daarvoor additioneel € 50,- excl. btw p.p. in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 11 maart 2019 brengen wij € 75,- aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 11 maart 2019 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

188