Masterclass Crisisbeheersing in het onderwijs

Voor bestuurders en leden crisisteams onderwijssector

Woensdag 4 oktober 2017

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert rondom de specifieke thema's een Masterclass met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring. Klik hier voor het programma in pdf

Thema's

In de voorbereiding op crisissituaties wordt de onderwijsinstelling ondersteunt door de veiligheidsregio. Zij assisteren met de toetsing of crisisplannen inhoudelijk goed zijn en zij kunnen ondersteunen in het proces van opleiden, trainen en oefenen. Marjolijn de Jong van de Veiligheidsregio Utrecht zal de mogelijkheden hiertoe uit de doeken doen.

Uitleg over de nationale risicobeoordeling, de multidisciplinaire aanpak van crisisbeheersing en de betekenis daarvan voor de onderwijssector wordt gegeven door Rob de Wijk. Hij is een van de vooraanstaande deskundigen in Nederland op dit terrein.

De beste lessen zijn te leren uit daadwerkelijke gebeurtenissen. Kees van der Zweep heeft een ernstig incident meegemaakt op het Corbulo College te Voorburg. Hij bespreekt de toedracht hiervan, de impact en wat dit betekent voor het crisisteam, de docenten, de leerlingen en de familie van het slachtoffer.

Ine Spee is werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma en verbonden als deskundige aan de Stichting School en Veiligheid. Zij heeft vele incidenten onderzocht en ook diverse publicaties uitgebracht. Zij zal ingaan op de tips en tricks vanuit haar jarenlange praktijkervaring en een mooi handelingsperspectief aanreiken aan de deelnemers.

Het is cruciaal dat onderwijsinstellingen beschikken over een integraal crisisplan dat een zogenaamde ‘all hazard approach’ afdekt. Tevens moet de school ervoor zorgen dat haar sleutelfunctionarissen goed zijn opgeleid, getraind en geoefend om in voorkomend geval professioneel op te kunnen treden. Ton Bresser van BerkelBorghConsult zal vertellen op welke wijze u dit op een handige wijze kunt aanpakken.

Tijdens crisissituaties gaat het vaak mis in de crisiscommunicatie. Dit is als het ware een 'tool of management'. Als je als bestuurder goed communiceert, dan kun je in de aanpak van de crisis veel betekenen. Hans Siepel heeft hierover diverse boeken geschreven en zal u op meeslepende wijze vertellen hoe u dit het beste kunt realiseren.

Aanvullend
De Masterclass gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 20 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding.

Doelgroep
De Masterclass beoogt bestuurders en (beleids) medewerkers van crisisteams uit de onderwijssector bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en gemeenten zijn ook van harte welkom.

Programma

 

 8.45 -  9.30 u Ontvangst   
 9.30 - 10.15 u

Welkom en introductie en verwachtingen deelnemers door Gert-Jan Ludden, dagvoorzitter

 

 
10.15 - 11.10 u

Samenwerking veiligheidsregio en onderwijsinstellingen door Marjolijn de Jong 

 

 
11.15 - 12.30 u

Nationale veiligheid en risicobeoordeling Onderwijssector door Rob de Wijk

 

12.30 - 13.15 u Lunch  
13.15 - 14.20 u

Calamiteit op school? Praktijklessen! door Kees van der Zweep

 

14.25 - 15.30 u

Schokkende gebeurtenissen in het onderwijs, do's en don'ts door Ine Spee

 

15.30 - 16.00 u Amuse  
16.00 - 17.10 u

Integrale crisisplanvorming en vakbekwaamheid sleutelfunctionarissen door Ton Bresser

 

17.15 - 18.45 u

Crisiscommunicatie als 'tool of management' door Hans Siepel (spreker tijdens diner)

 

19.00  Afsluiting, samenvatting en vertrek  

Prijs
€ 795 excl. BTW (incl. diner) Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers uit eenzelfde organisatie is de prijs € 625 excl. btw p.p.

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist.
Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Organisatie
De organisatie is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. 

Annuleren
Bij annulering vóór 4 september 2017 brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 4 september 2017 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deze Masterclass via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 
Deze Masterclass wordt ook in 2018 twee keer georganiseerd. Zodra hiervan de data definitief zijn volgt publicatie en mogelijkheid tot aanmelden.

188