Masterclass crisisbeheersing 'Grip op crisis' 2017

woensdag 5 en 12 april 2017

Hotel. Rest. Oud London - Zeist

In april 2017 organiseert SVDC een tweedaagse Masterclass Crisisbeheersing. De focus ligt daarbij op acht thema’s, namelijk:

In hoeverre kunnen we beter leren van (internationale) rampen en crises uit het verleden?
Hoe kan de structuur van de crisisbeheersing in Nederland slagvaardiger worden ingericht?
Over welke vaardigheden moeten bestuurders beschikken om goed leiding te kunnen geven in crisissituaties?
Hoe kan de publiek-private samenwerking in crisisbeheersing worden verbeterd?
Op welke wijze kan de civiel-militaire samenwerking bij crisisbeheersing worden geïntensiveerd?
Crisiscommunicatie als tool of management in crisissituaties.
Meer aandacht voor morele dilemma’s in crisisbesluitvormingsprocessen.
Wat kan er nog worden verbeterd in de (psychsociale) nazorg bij rampen en crises

Boek Grip op crisis


Om de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te tillen hebben acht ervaringsdeskundigen in maart 2016 een boek geschreven ('GRIP op Crisis'). In dit boek worden genoemde thema’s geanalyseerd, worden de knelpunten benoemd en aanbevelingen gegeven tot verbetering. De rode draad van het boek vormt de basis voor deze Masterclass.

Masterclass
Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om met de auteurs van het boek in gesprek te gaan tijdens een Masterclass die wordt georganiseerd op 5 en 12 april 2017 te Zeist. Een mooie gelegenheid de kennis en op dit terrein te verdiepen en het kennissennetwerk te verbreden. Het is mogelijk om één dag of beide dagen deel te nemen. Hiernaast leest u het programma per dag. Klik hier voor de pdf.versie

Doelgroep
De doelgroepen voor deze Masterclass zijn bestuurders en beleidsmedewerkers van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, operationele diensten, maatschappelijke instellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven.

Locatie
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt. Er is gratis parkeergelegenheid.

Organisatie
De organisatie van de Masterclass is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de Masterclass. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. U kunt zich inschrijven voor het gehele programma (twee dagen), maar het is ook mogelijk om deel te nemen aan één van beide dagen. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier waarna u een bevestiging en (digitale) factuur ontvangt. De kosten voor deelname aan twee dagen bedragen € 1575 p.p. excl. btw en excl. diner. De kosten voor deelname aan een dag zijn € 850 p.p. excl. btw en excl. diner. Bij de prijs is inbegrepen het boek Grip op Crisis dat vooraf wordt toegestuurd. Voorafgaande aan de Masterclass dienen de deelnemers kennis te nemen van de inhoud van dit boek.

Programma
 

Eerste dag 5 april:

08.45 – 09.30

Ontvangst

 
09.30 – 10.00

Opening en introductie
(Gert-Jan Ludden)


 
10.00 – 11.30

De structuur van de crisisbeheersing
(Prof. dr. Rob de Wijk)

 


 
11.30 – 12.30 

Bestuurlijke bewustwording en vaardigheden (Drs. Bas Eenhoorn)

 

12.30 - 13.15 Casuïstiek  
13.15 – 14.00 Lunch  
14.00 – 15.30 

Crisiscommunicatie terug naar de eenvoud (Drs. Hans Siepel)

 

15.45 – 17.15

Publiek-private samenwerking
(Mr. drs. Ida Haisma)

 


 
17.15 – 17.30 

Afronding en sluiting

 
17.30 – 18.30

Diner (optioneel)

 


Tweede dag 12 april:

08.45 – 09.30 Ontvangst  
09.30 – 10.00 Opening en introductie
(Gert-Jan Ludden)

 
10.00 – 11.30 Defensie als structureel veiligheidspartner
(Kolonel drs.ing. P.J.T.M. Hagenaars)

 
11.45 – 13.15

Crisis, morele dilemma’s en integriteit
(Prof. dr. Paul Nieuwenburg)

 


 
13.15 – 14.00

Lunch

 
14.00 – 15.30

Wat kunnen we leren van buitenlandse rampen
(Eelco Dykstra M.D.)


 
15.45 – 17.15 Psychosociale aspecten in crisisbeheersing (Peter van Loon)
17.15 – 17.30 Afronding en sluiting  
17.30 – 18.30 Diner (optioneel)  

Diner
Wanneer u gebruik wilt maken van een uitstekend verzorgd diner na afloop van de Masterclass, dan wordt daarvoor additioneel € 50 excl. btw p.p. in rekening gebracht. Deze optie kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 5 maart 2017 brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 5 maart 2017 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos in vervanging door een collega voorzien.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met de backoffice van SVDC, Helma IJsseldijk via nummer 06-11370712/0575-439335 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

188